Като цяло общините изпълняват задълженията си по публикуване на годишните си финансови отчети. Наблюденията от Третото годишно изследване на дигиталното присъствие на най-големите общини в България и пилотния Мониторинг на финансовата отчетност онлайн, представени на пресконференция в БТА днес, показва, че общините изпълняват ангажиментите си, но на места това става номинално – макар и да се публикуват отчетите, това често не става в достъпен за гражданите и бизнеса вид. Информацията е налично, но труднодостъпна. Също така се наблюдава и недобросъвестно описание на услугите и възможностите на гражданите на се възползват от регистрите. Например няма описание на отговорностите и обсега на действие на отделните служби в общината.

Индексът за електронно управление на 27-те най-големи общини (областни центрове) в България се базира на оценка на общинските интернет страници по 111 критерия в пет категории: сигурност и защита на личната информация, приложимост, съдържание, предлагани услуги, гражданско участие и социална ангажираност. За първа година изследването включва и пилотен компонент Мониторинг на финансовата отчетност онлайн.

Слаба инвестиционна активност за общините, от 15,16% до 9,4% за година

Слаба инвестиционна активност за общините, от 15,16% до 9,4% за година

Спрямо края на 2016 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява

Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика (ИИП) обясни, че все още много може да се желае по отношение на самото дигитално присъствие на българските общини онлайн. Става въпрос за действената връзка между местни власти – граждани и бизнес. Именно това взаимодействие е важно за демокрацията, категоричен бе Ясен Георгиев.

Мариана Трифонова , старши експерт Проекти в ИИП, представи основни параметри от разпределението на бюджета на наблюдаваните 27 общини за трите години от 2014 до 2016 година. Средно 685 лв. са общинските разходи за един гражданин годишно, като в една община като Смолян те са 737, а в София значително по-малко – 311 лв.

От тези разходи 107 лв са от местни данъци и такси, 96 лв. от общински такси и 10 лв. от санкции и глоби. Значителни са разликите при разпределението на тези пера по общини. Например Варна, като по-голям град, се падат 237 лв на местните данъци и такси, а във Видин – 57 лв.

Столична община напомня да си платим данъците

Столична община напомня да си платим данъците

Плащането може да стане и с карта във всяка от касите на общината

В София на човек общинските такси са 187 лв, а в Сливен – 47. Средно столицата София и морската столица Варна събират 18 лв. от санкции и глоби на човек, доколкото в Силистра тази сума е 5 лв.

Това, което от ИИП подчертаха, че средно 64% от разходите на общините се формират от дотациите от държавния бюджет. Това е високо ниво.

Останалите разходи на общините се разпределят по проидход – 65% от общински такси, 16% от собствени доходи – собственост, включително и от продажби. Сравнително скромни са приходите от концесии.

Мариана Трифонова подчерта и проблематично малкият процент на разходи на общините за сигурност и отбранасредно 1.5% от бюджета си общините отделят за този сектор, който включва и управлението на кризи и бюджета, който е необходим за осигуряване на поддържането при зимна обстановка.
Например висок е този процент във Варна – 4.4%, но до голяма степен това се определя от факта, че градът е освен курорт и граничен. Общините като Добрич, Разград, Търговище отделят 0.5% от бюджета си за сигурност и отбрана.

Около 200 млн. лева са задълженията на общините

Около 200 млн. лева са задълженията на общините

На 12 октомври честваме Деня на общината

Особено на фона на предстоящия зимен сезон, според коментара на Мариана Трифонова, това е изключително недостатъчно.

Големи различия се забелязват и при процента, който общините отделят за образование и здраве. Средно за образование това е 40.8%, но в Ямбол – над 50%. За здравеопазване общините средно отделят 3.7%, но в Шумен този процент е 6.

Дават 2 млн. лв. допълнително на общините за образование

Дават 2 млн. лв. допълнително на общините за образование

Средствата финансират „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Без свободен час“