768x432г4щ4щ4щ4

Приеха Схема за организация и безопасност на движението в Община Несебър

От 1 април 2019 се въвежда ограничителен режим за движението на МПС в Несебър- стара част, като се допускат автомобили само с пропуск

 

По т.първа от дневния ред, предложена  от Николай Димитров – кмет на община Несебър за организация и безопасност на  движение на територията на община Несебър Общинският съвет с 15 гл. «за», 1 гл. «против» и 3 гл. „въздържали се” от гласували 19 общински съветници приеха Решение  № 945.

 

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка с правомощията на Общинския съвет по чл. 47, ал.4 и чл.48, ал.2 и 3 от Наредба №1, приема

І. Схема за организация и безопасност на движението на територията на Община Несебър за летен сезон 2019 г.

 1. От 01 април въвежда ограничителен режим за движение на МПС в гр. Несебър – стара част, като се допускат автомобили само с пропуск.
 2. Определя следните контролно-пропускателни пунктове: КПП 1 ул. ”Крайбрежна” до паркинг „Север-голям” и КПП 2 до „Портата”, които да бъдат оборудвани с автоматични бариери, задвижването на които да се извършва с програмирани магнитни карти.
 3. Въвежда график за зареждане на търговски те обекти от 7,30 до 12,30 часа.

ІІ. Организацията на движението по улиците „Месамбрия”, „Митрополитска” и „Мена” е еднопосочно, като същите са сигнализирани с пътни знаци.

ІІІ. В гр. Несебър – нова част – ул. „Отец Паисий” е постоянно затворена за движение на МПС, като достъпа за зареждане на търговските обекти се извършва във времето от 7.30 до 11.30 часа, без право на паркиране. За живущите на улицата, при необходимост, се осигурява постоянен достъп до жилището с МПС, без право на паркиране. Създадената организация е изпълнена с пътни знаци и боларди.

ІV. В гр. Свети Влас – затваря се за движение на МПС ул. ”Цар Симеон” в отсечката – Площада пред кметството до кръстовището на квартал „Русалка” от 14.00 ч. до 24.00 ч. от 15.05.2017 г. до 15.09. 2019 г.

 1. V. Определя следните паркинги, които да се ползват от жителите и гостите на Общината:
 2. град Несебър – стара част

Паркинг „Север – голям”

Паркинг „Север – малък”

Паркинг „Морска гара”

Крайбрежна алея – юг

 1. 2. град Несебър – нова част

Паркинг „Любен Каравелов”

Паркинг„Вятърна мелница”– за леки МПС, автобуси и репатрирани МПС

Паркинг „Пощата”

Паркинг „Яхтено пристанище”

Паркинги в ж.к. „Черно море”

 1. к.к. „Слънчев бряг“

Паркинг до ресторант „Млечен бар”

 1. гр. Обзор

Паркинг „Стадиона”

Паркинг до „Детска градина”

Паркинг „Градски парк”

Паркинг на ул. „Черноморска”

Паркинг на ул. „Трети март”

Паркинг „Ореха” и като наказателен

Паркинг кв. „Север”

 1. гр. Свети Влас

Паркинг на ул. „Цар Симеон” до детската градина наказателен

Паркинг „Централен плаж”

VІ. Дава съгласие, по улиците с еднопосочно движение, междублоковите пространства и централните части на градовете Несебър, ж.к. „Черно море”, Обзор, Свети Влас, с. Равда, и к.к. „Слънчев бряг-запад“, да се определят зони за платено паркиране, Същите се обозначават и сигнализират съгласно изискванията на ЗДП.

VІІ. Определя зони за платено абонаментно паркиране :

–   за гр. Несебър – ул. „Любен Каравелов”, в отсечката между ул. „Еделвайс” и ул. „Отец Паисий”.

–   за гр. Обзор – паркинг пред Кметство – гр. Обзор.

–   за гр. Свети Влас – паркинг пред Кметство гр. Свети Влас

            В паркингите и зоните за платено паркиране да се определят и обозначат съгласно изискванията на ЗДП места за хора с ограничени възможности.

Задължава длъжностните лица от Общинска администрация и от съответните кметства, да поставят обозначителни табели, за времето през което се събират такси за кратковременно паркиране.

VІІІ. Определя местата за спиране и паркиране на автобуси, извършващи туристически обществен превоз в страната и чужбина както следва:

 • гр. Несебър – стара частза спиране и за паркиране – паркинг „Север – голям”
 • гр. Несебър – нова част за спиране и паркиране – паркинги „Вятърна мелница”.
 • Автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по линии от областната и републиканската транспортни схеми, задължително ползват Общинската автогара в к.к.“ Слънчев бряг“.
 • Автобусите извършващи атракционни превози и превози до аквапарковете, се движат по схеми определени от Общинска администрация.

ІХ. Определя терена срещу склад „Биляна”, за местостоянка на лицензирани товарни таксита и лицензирани товарни автомобили.

Х. Определя използването на велорикши и атракционни влакчета да става само в зоните за отдих и развлечения, като маршрута и броя на влакчетата се определя със заповед на Кмета на Общината.

ХІ. Определя контрола по организацията и безопасността на движението в градовете Несебър, Обзор, Свети Влас с. Равда и к.к. „Слънчев бряг-запад“, да се извършва включително и с технически средства съгласно  ЗДвП,  като  за територията на с. Равда репатрирането да се извършва само по ул. „България“. Репатрирането на неправилно паркираните МПС да се извършва от Община Несебър, със специализирани автомобили общинска собственост, на общински паркинги, като тяхната дейност  се осъществява със заповед на Кмета на Общината.

ХІІ. Движението по ул. „Македония“ – с. Равда,  да се извършва еднопосочно само през периода – 15.05.-15.09.2019.

Максим МОМЧИЛОВ

                                                                  

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


 • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *