Правителството реши да освободи вицепремиера Валери Симеонов като председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС.

Председателството на Съвета се поема от вицепремиера Томислав Дончев.

Предложението е на министър-председателя Бойко Борисов и беше прието неприсъствено, информират от пресцентъра на МС.

Скандален виц – Симеонов да поеме Съвета за хората с увреждания

Обновена

Скандален виц – Симеонов да поеме Съвета за хората с увреждания

Мнението на ДПС и БСП, от ГЕРБ уверват, че текстовете може да се променят

Националният съвет подпомага кабинета в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.

Съветът също така съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на човека.

Валери Симеонов оглавява Съвета за хората с увреждания

Валери Симеонов оглавява Съвета за хората с увреждания

Социалната комисия прие единодушно Закона за хората с увреждания

Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси осъществява и текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства.