Capture275

МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В ОБЩИНА ТРЪН И ПОЗИЦИЯ НА Българска минно-геоложка камара

 

 

С пълно мнозинство Общинският съвет в Община Трън, гласува предложението за провеждането на местен Референдум. Той ще се проведе заедно с предстоящите извънредни парламентарни избори на 26 март, тази година. Трънчани ще отговарят на въпрос дали са съгласни общинският съвет да не одобрява устройствени планове предвиждащи добив и преработка на подземни богатства.

До предложението се стигна, след като в проекта за нов Общ устройствен план на общината, бяха включени над 19 квадратни километра за кариери и минна дейност. Тази площ съвпада точно с площта на инвестиционно намерение за добив на злато в общината. То стана причина още през лятото на миналата година да се проведе гражданска подписка с искане за запазване на Трън, като екологично чист регион. Жителите на общината се опасяват за здравето си, след като се разбра, че част от проекта ще се развива върху площта на стара уранова мина.

Това е първият местен референдум в Трън. Всички общински съветници считат, че е правилно, генералната посока за развитието на общината да се определя пряко от нейните жители, а предложението за провеждането на референдум е на Кмета на община Трън. Разходите за провеждането му ще са около 40 000 лева и се поемат от бюджета на общината. За да е валиден Референдумът, в него трябва да везмата участие повече от 40% от населението на общината, с изборни права и поне половината от тях да са отговорили с ДА на поставеният въпрос.

…………………………………………………………..

До

Сдружение „Трън“

 

Копие

ВСИЧКИ МЕДИИ

 

 

Позиция

на инж. Иван Андреев,

изпълнителен директор на Българска минно-геоложка камара

 

 

Относно: Опит за груба манипулация на общественото мнение в община Трън от Сдружение „Трън“

 

 

София, 11.02.2017 г. – Във връзка с публикувана информация от множество медии на 09 и 10.02.2017 г. относно решение на Общински съвет Трън за провеждане на местен референдум за бъдещето на добива на полезни изкопаеми на територията на общината, бих искал да изразя категоричното си несъгласие с методите за подвеждане на общественото мнение от Сдружение „Трън“, както и да споделя факти, които са от значение за обективното отразяване на ситуацията в общината.

 

На първо място Сдружение „Трън“ подава информация, която не е адекватна, без дори да има право да подава тази информация от името на Общински съвет Трън. Смятам, че по този начин целенасочено са подведени множество медии – печатни и електронни. Конкретно в изпратения от Сдружение „Трън“ текст за гласуваното решение за референдум се посочва „стара уранова мина“. Това твърдение е категорично невярно! Старата затворена през миналия век мина в Трън е златна. И винаги е била златна. Лично проверих в регистрите на Министерство на енергетиката (който е Единният орган за управление на природните богатства у нас) и там няма заведен уран в баланса на запасите на Република България на това място. Няма. Това е. И колкото и да се иска на някого да не е така, фактът не може да се промени.

 

Но от Сдружение „Трън“ разчитат на максимата, че една лъжа казана сто пъти става истина. В резултат, изпратената информация е публикувана от над 20 медии. За да се избегне умишлено заблуждаване на аудиторията, призовавам всички медии да обръщат внимание на своите източници.

 

Още веднъж  изразявам своето крайно несъгласие с тези обезпокоително неетична практика. Според мен:

  • Решенията и всякаква друга официална информация от Община Трън не трябва да се използват и изкривяват от трети страни (инициативни комитети, сдружения, клубове по интереси, кръжоци и др.) за манипулиране на общественото мнение.

 

  • Позиции, мнения, становища, новини от инициативни комитети трябва да се подписват от инициативните комитети, за да са наясно медиите кой е източникът на информацията им и да го посочват.

 

  • Това особено се налага, когато в текста се посочват неверни факти. Цитираната мина „Злата“ никога не е била уранова мина. В нея винаги се е добивало злато и е затворена като златна мина. Беше в учебниците по география като най-голямата златна мина в България.

 

Като заинтересована страна от казуса за бъдещето на добива на полезни изкопаеми в община Трън, Българска минно-геоложка камара разпространи текста на мое интервю, дадено за Българско национално радио на 26.01.2017 г., до всички свои медийни контакти (близо 500 контакта) и го публикува на уеб-страницата на Камарата (линк тук). В него изрично се посочва, базирано на факти, че мина „Злата“ е била винаги златна мина.

 

Предстои информационна кампания с аргументи на двете страни на референдума в община Трън. С оглед обективното отразяване на позициите на двете страни, както – и най-вече – с обективното информиране на жителите и гостите на община Трън и на гражданите на страната, разчитаме на медиите да проверяват всяка получена информация, дали отговаря на фактите.

 

Проблемът, на който се натъкваме е, че темата по добива на полезни изкопаеми е специфична и изисква експертиза, която не е достъпна до големи групи от хора, в т.ч. и от представителите на Инициативните комитети и групи против златодобива в Трън. Затова и местните жители на общината и други заинтересовани от темата групи и граждани са лесни за манипулиране чрез посочване на всяващи страх и несигурност за бъдещето твърдения. Още по-голям проблем е, че хората трудно могат да проверят всяка информация и при решенията си се осланят на емоции, изкуствено създадено доверие, хипотези, изкривени факти и т.н.

 

Всички разбираме, че ролята на медиите е изключително важна и отговорна. Нека не злоупотребяваме с темата за референдума в Трън. Тя не е просто новина, която е интересна за проследяване. За БМГК това е кауза да отстоява възможността за устойчив и носещ ползи за местното население добив на полезни изкопаеми, който да се извършва при спазване на всички закони, да опазва природата и здравето на жителите и гостите на Трън.

 

За жителите на общината въпросът е от значение, защото само чрез добив на полезни изкопаеми ще може да се осигури поминък, по-високи доходи и значително по-висок стандарт на живот. Това обаче, е в сила за хората, живеещи в община Трън. А множеството от членове на инициативите против златодобива не живеят постоянно там. Какъв ли им е мотивът тогава?!

 

 

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *