ключ

„Ключът на музиката” в СУ ”Л. Каравелов” – Несебър

 

 

Мара МОМЧИЛОВА

59 ученика от IV до VII клас на СУ ”Любен Каравелов” – Несебър участваха в общинския кръг на VIII Национално състезание музикална игра „Ключът на музиката”. То дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание по музика в задължителната подготовка и  създава условия за изява на всички, които участват в конкурентна среда.

Решаването на задачи предполага свободно боравене с основни знания за музиката в рамките на учебните програми. Критериите за оценяваните компетентности на учениците са разработени съгласно държавните образователни изисквания и държавните образователни стандарти за учебното съдържание по музика. Освен тях се оценяват и проявените творчески способности.

Националното състезание се проведе чрез писмена самостоятелна работа, в която учениците решаваха 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебното съдържание, изучено към момента, както следва:  задачи с избираем отговор от три посочени отговора, от които учениците трябваше да посочат само верния;  задачи с отворен отговор, като от учениците се изискваше да допишат с думи или с графичен символ съответното знание  и творческа задача, свързана със споделяне на възникнали представи и/или с обосновка на посочено твърдение, където след прослушване на звучащия пример беше предвидено и осигурено време за избор на отговор.

Разнообразните задачи включваха разпознаване на: оркестри и музикални инструменти, метроритъм, нотни трайности, старинни  европейски и български народни танци, имената на първото поколение български композитори, групи инструменти от симфоничния оркестър и др. Учениците  писаха ноти върху петолиние, дописваха текст от песен, решаваха игрословица.

Получилите между 79 и 90 т. се класират за областното състезание, което ще се проведе на 21.02.2020 г.

За участието си в Националното състезание музикална игра „Ключът на музиката“,  учениците  от VI и VII клас се подготвиха  под ръководството на преподавателя по музика Руска Узунова, а тези от IV и V – на Гергина Нейчева.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *