ОБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

| Източник: Яна Христова

 

ОБМЯНА НА ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО В СВЕТИ ВЛАС И ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

Конструктивна работна среща на педагози от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в град Свети Влас и специалистите от Общинския център за социална рехабилитация и интеграция се проведе на 10-ти февруари т.г. Мотивирани от общите си цели, представителите на двете институции обмениха мнения и споделиха своя опит в работата с деца със специални образователни потребности.

Педагозите представиха формите и методите, чрез които осъществяват интегрираното обучение в училището, а специалистите от ЦСРИ  „Слънчице”  – дейностите, с които подпомагат интеграцията на децата и техните семейства.

Домакините от Общинския център демонстрираха различни техники, които използват в работата си. Педагозите и специалистите по социална рехабилитация обмениха информация за най-новите съвременни дидактически средства за работа с деца със специални образователни потребности и обсъдиха възможностите за сътрудничество за постигане на оптимални резултати.

Професионализмът на служителите и общите цели, заложени в мисиите на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Свети Влас и ЦСРИ „Слънчице”, са гаранция, че работната среща поставя началото на едно ползотворно сътрудничество в името на децата със специални нужди в община Несебър.

 

 

Print Friendly
FacebookСподели