5(681)

Интересен семинар в Несебър

Възпитавани да мислят и да действат като хора с позиция

3_4555 copyИнститутът за публична политика – София и фондация „Ханс Зайдел” организираха и проведоха 4 дневен семинар на тема „Ролята на гражданското образование за развитието на демокрацията“ , който се състоя в 4 звездния хотелски комплекс „Мариета палас” в Несебър.

      На откриването на форума участваха  с встъпителни слова: Николай Димитров-кмет на Община Несебър, д-р Клаус Физингер- регионален директор на фондация „Ханс Зайдер” за Югоизточна Европа и доц. д-р Здравко Попов- президент на Института за публична политика – София.                                                                                                                                                 На пленарната сесия първо започна с изложение по темата от проф.д-р Богдан Мирчев-преподавател по германска културна история в СУ „Климент Охродски”: „ Теоретична основа и организационна структура на политическото образование (Politische Bildung) във Федерална Република Германия, последвало изказването доц. д-р Здравко Попов  на продължението на темата: „Гражданското образование като проект на модерността”.
В хода на форума, събрали се професори, доценти, доктори, докторанти, преподаватели и дипломати с интереси и идеи представиха по тематиката още: „Гражданско образование и демокрация”- проф. д-р Христо Тодоров от Нов български университет , „Гражданско образование и публични институции”- модератор от доц. д-р Ясен Захариев- декан на Магистърския факултет от Нов български университет, Коста Костон- гл.експерт по гражданско образование в Министерството на образованието и науката: „Институционализация на гражданското образование в България след 2000 г.,
Ева Жечева – директор на дирекция „Права на детето” в институцията на Омбудсмана на РБългария: „Гражданско образование и Омбудсман“, Анета Тушева – директор на дирекция „Обучения, международна дейност и проекти” на института за публична администрация в Министерския съвет: „Гражданско образование и публична администрация”.
Модератор на тема: „Гражданско образование и гражданско общество” бе от гл.ас. д-р Евелина Варджийска.Представиха се още:  Розелина Найденова – зам.директор  по учебната дейност във френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”-София: „Гражданско образование и активно гражданство”, Асен Балабанов –доктор по политология в Югозападния университет /ЮУ/„Неофит Рилски”: „Местно самоуправление и гражданско участие”, д-р Мая Митренцева – ст.експерт по обществени науки и гражданско образование в Регионално управление на образованието-София: „Гражданско образование и ключови компетентности”

Модератор на тема: „Гражданско образование, култура и медии” бе водена на работна сесия от доц. д-р Здравко Попов.Гл.ас. д-р Евелина Варджийска –преподовател по философия в пловдивски университет „Паисий Хилендарски”: „Гражданско образование и гражданска култура”, доц. д-р Ясен Захариев: „Гражданско образование, институции и медии”, доц. д-р Петя Пачкова – преподавател по политически науки в ЮУ: „Образът на демокрацията в гражданското образование”.                                                                     Модератор: Асен Балабанов: „Гражданско образование и публично поведение”.Проф. д-р Борис Манов –декан на Философския факултет на ЮУ: „Гражданската образованост“ в системата на гражданското образование”, Христо Кутиев -докторант по право в Института за държавато и правото в БАН: „Гражданското образование като форма на превенция на престъпления”, Димо Гецов –социолог в Агенция за маркетинг и изследвания „Маркет линкс”-София: „Младите хора на кръстопът – ценности, образование, демокрация и интернет”

Йордан Янков бе модератор на тема: „Гражданското образование като интердисциплинарно знание”. Посланик д-р Любомир Тодоров – директор на програма „Глобални предизвикателства” в Института за публична политика: „Гражданското образование от антропологична гледна точка”, Теодора Тодорова – председател на Асоциацията на преподавателите по философия: „Ролята на Асоциацията на преподавателите по философия за развитие на гражданското образование”, Ива Копралева – координатор на поректи във фондация „Софийска платформа”: „Неформално гражданско образование : история и преподаване на демократични ценности”.

Модератор на последната тематикща бе  проф. д-р Богдан Мирчев: „Гражданско образование и европейска интеграция”, участващите и: Йордан Янков: „Гражданин или поданик?”, доц. д-р Любов Минчева –преподавател  по политология в СУ „Св.Климент Охридски”: „Гражданско образование и европейска сигурност”, Калоян Колев – магистър по публична администрация в университета в Лайден, Холандия: „Образователната интеграция в Европа (срещата на Изток и Запад)”.

В проведената обобщителна дискусия на форума в резюме се изясни, че няма единодушно мнение нито единен модел за гражданско образование.Независимо от нормативната база,произтичаща на 13.10.2015 обн. в новият Закон за предучилищното и училищното образование, който е в сила на 01.08.2016, на 30.11.2015  е приета Наредба № 5 за общообразователната подготовка /обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г/.21.09.2016 и е приета Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование /обн., ДВ, бр. 80 от 2016/, ясно е само, че то не бива да е самоцелно. Мнозина се опасяват, че ако се въведе отделен предмет в училище, това означава някой от другите учебни предмети да отпадне. Но кой? А и се смята, че всяка година натоварването в училище расте.

Не бива да се забравя, че освен прякото образование има различни други начини, с които учениците могат да бъдат възпитавани да мислят и действат като хора с позиция.Това може да се осъществява и реализира чрез участие в ученически съвети, клубове, ученически парламент, в различни доброволчески инициативи.Това е постижимо поне за двете средни училища в Несебър.

Максим МОМЧИЛОВ

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *