1-1

На 31 май заседава Общинския съвет-Несебър

36 точки в проектодневния ред на Общинския съвет в Несебър                                        

В проектодневния ред на Общинския съвет в Несебър са включени 36 точки.Заседанието е на 31.05.2018 от 11 часа в Заседателната зала на Община Несебър,обявено от председателя на местния парламент Румен Кулев.

По точка 1 от Румен Кулев – председател на Общинския съвет е за доклади за осъществeните читалищни дейности и отчети на изразходваните средства през 2017 г. на Читалищата на терииторията на Община Несебър.

Точка 2, също е от Румен Кулев – председател на Общинския съвет за отчета за дейността на Общинския съвет  и постоянните комисии към него за периода от м.юни 2017 до м. април 2018 г.

Точка 3 е от Николай Димитров – кмет на Община Несебър за допълнително споразумение към Партньорско споразумение от 11.04.2018  във връзка с подадено проектно предложение по Процедура BG 16M1OP002-2.004: „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.По точка 4 е от кмета  Николай Димитров за кандидатстване на Община Несебър с проект по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

По точка 5 е от Румен Кулев – председател на Общинския съвет – Несебър за отмяна на Наредба № 8 за предоставяне на концесии. По всички точки ще докладва  Петър Тодоров- председател на комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет.

По другиге три точки ще докладва Върбан Кръстев- председател на комисията по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми, а Атанас Терзиев- председател  на комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности ще докладва по 2 точки.                                                       

 По 13 точки ще докладва Пейко Янков- председател на комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, а по другиге точки е Костадин Нищелков- председател на  комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

ПРОЕКТА ЗА ДНЕВЕН РЕД МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 

Максим МОМЧИЛОВ

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *