526642_450952291651860_2059193858_n

20 май-Европейски ден на морето

Басейнова дирекция отбелязва Европейския ден на морето 

 

На 20 май, Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще се присъедини към инициативите посветени на Европейския ден на морето.  Експерти ще участват в организираната национална кръгла маса „Проблемите на практиката в подкрепа на обучението по морска медицина“, която ще се проведе в Медицински университет-Варна, в научния форум  „Технологии и решения за ускоряване на синия растеж в България“, организиран от Технически университет-Варна с подкрепата на Общината и Областна администрация-Варна. Те ще се включат и в кръгла маса „Морските ресурси – богатство, предизвикателство, перспектива“, под патронажа на Областния управител на Бургас.

 

20 май е обявен за Европейски ден на морето през 2008 г. в рамките на Интегрираната морска политика на Европейския съюз. Целта е да повиши осведомеността на обществото за значението на морето и морската индустрия и да насърчи изграждането на европейска морска идентичност.

 

Морската директива е първият всеобхватен правен инструмент на ЕС, насочен специално към опазването на морската среда, който предвижда регионален подход в прилагането й. Директивата „установява рамка, в границите на която държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се постигне и поддържа добро състояние на околната среда в морската среда най-късно до 2020 г.”.  За тази цел е необходимо да се разработят Морски стратегии с програми от мерки.

 

В изпълнение на Директивата, със срок до 30 септември т.г., Басейнова дирекция „Черноморски район“ провежда консултации със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане проекта на Програмата от мерки. Тя е публикувана на интернет страница на МОСВ и БДЧР за мнения и коментари.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *