ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

| Източник: nrssebar-news.com

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР – ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ”

до родителите на деца, родени през 2009, 2010 и 2011 г.

Уважаеми родители,

             Уведомяваме Ви, че през учебната 2016/2017 година децата Ви подлежат на задължително предучилищно и училищно обучение, както следва:

Децата, родени през 2009 г. подлежат на задължително училищно обучение съгл. Чл. 7, ал. 2 от Закона за народната просвета.

Децата, родени през 2010 и 2011 г. подлежат на задължителна предучилищна подготовка съгл. Чл. 20, ал. 1 от Закона за народната просвета.

 

На родители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и в училищата за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или задължително обучение, се налагат санкции съгласно чл. 47 от Закона за народната просвета.

Print Friendly
FacebookСподели