OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ОИК-Несебър обяви мандатите,преференциите и имената на избраните общински съветници в община Несебър

Снимка:Архив

  1. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската       избирателна квота, както следва:

 

Ном. бюл. Наименование на партията или коалиция Брой мандати
5 БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 2
18 БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 9
28 ЛЕВИЦАТА! 2
40 МОРЕ 3
44 Съюз на свободните демократи 3
51 Земеделски съюз Ал. Стамболийски 2

 

  1. Обявява разпределението на заявените предпочитания(преференции) за отделните кандидати по кандидатскилисти на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:
№ в бюл

етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция № в подр

ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата Спи сък Брой предпо читания
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 Михаил Николаев Михов А 219
2 Яни Анастасов Янулов А 108
3 Борислав Генчев Генчев А 48
4 Мирослав Миленов Минчев Б 4
5 Георги Апостолов Иванов Б 20
6 Христо Маринов Георгиев Б 14
7 Илия Станимиров Илчев Б 14
8 Пепа Георгиева Георгиева Б 18
9 Ивелина Стоянова Михалева Б 5
10 Светлана Танева Василева Б 7
11 Атанас Иванов Петрушев Б 18
12 Иван Янков Иванов Б 3
13 Ангелина Ангелова Маркова Б 1
14 Янчо Кунчев Кунев Б 5
15 Даниела Данаилова Филипова Б 11
16 Христо Харалампиев Христов Б 8
17 Атанас Георгиев Чифильонов Б 6
5 БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 1 Никола Матев Пейков А 199
2 Иван Николов Дашев А 122 (94)

 

3 Стойко Димитров Стоянов А 120
4 Петър Хрусафов Тодоров А 109
5 Милан Михайлов Ганчев А 86
6 Стоян Янакиев Иванов А 84
7 Ивайло Денчев Ляхович Б 46
8 Илияна Миткова Саръева Б 15
9 Катя Иванова Вангелова Б 20
10 Пламен Веселинов Проданов Б 42
11 Красимир Стоилов Кръстев Б 14
12 Огнян Николов Кирков Б 19
13 Даниел Димитров Костов Б 18
14 Росен Киряков Панайотов Б 13
15 Златина Симеонова Симеонова Б 13
16 Юлиян Каменов Здравков Б 6
17 Златина Красимирова Боева Б 22
18 Божидар Николов Олчев Б 24
19 Пламен Недков Райков Б 25
20 Христо Атанасов Кабаков Б 2
21 Стоян Желязков Дичев Б 2
6 ПП НДСВ 1 Тодор Борисов Цветков А 69
2 Георги Димитров Шишманидов А 39
3 Андиопа Христова Цветкова А 11
4 Красимира Манолова Мутафова Б 6
5 Диан Иванов Господинов Б 2
6 Анислав Цветанов Манойлов Б 0
7 ПП ГЕРБ 1 Мартин Неделчев Богданов А 182
2 Стоян Пенчев Пирев А 78
3 Коста Георгиев Янакиев А 51
4 Даяна Веселинова Кичукова Б 21
5 Петко Богомилов Илиев Б 4
6 Мариан Николов Тодоров Б 29
7 Велин Янков Иванов Б 2
8 Искра Николаева Рачева Б 8
9 Николай Иванов Димитров Б 8
10 Иван Стойчев Керчев Б 2
11 Костадин Славчов Николов Б 3
12 Ренета Любчева Андонова-Каталиева Б 8
13 Ивайло Красимиров Стратиев Б 14
14 Светла Иванова Милушева Б 2
15 Недялка Димова Ганчева-Николова Б 4
16 Иван Стаматов Тодоров Б 4
17 Александър Симеонов Велинов Б 7
18 Йордан Раев Раев Б 6
19 Богомил Манолов Николов Б 1
20 Александър Николов Михайлов Б 0
21 Шукрие Ереджеб Калсън Б 5
11 СБОР 1 Кръстьо Христов Пеев А 269
2 Пламен Жечев Желев А 46
3 Аристид Антонов Каравидов А 39
4 Никола Василев Ефтимов А 33
5 Ангелина Константинова Досева Б 10
6 Румяна Иванова Харизанова Б 3
7 Петър Сотиров Наумов Б 16
8 Василий Василиев Свещников Б 8
9 Йорданка Лазарова Манева Б 6
10 Димитър Атанасов Попов Б 12
11 Силвия Костова Новакова-Вълкова Б 21

 

12 Ерос Данаилов Дончев Б 8
18 БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 1 Костадин Георгиев Нищелков А 642
2 Върбан Валентинов Кръстев А 459
3 Благой Вангелов Филипов А 375
4 Александър Стоянов Стоянов А 337
5 Любен Василев Яръмов Б 68
6 Иво Павлов Желев Б 70
7 Кирил Донев Киров Б 210
8 Владимир Георгиев Михалев Б 65
9 Георги Щерев Попов Б 38
10 Ивайло Христов Митев Б 92
11 Славчо Стойчев Станелов Б 149
12 Мария Василева Недялкова Б 58
13 Пенка Георгиева Цветкова Б 25
14 Михаил Георгиев Полименов Б 115
15 Атанаска Вангелова Вангелова Б 66
16 Ирина Тодорова Коларова Б 42
17 Васил Алексиев Василев Б 227
18 Михаил Иванов Минчев Б 238
19 Христо Киров Йовчев Б 209
20 Ивелина Христова Дянкова Б 22
21 Христо Георгиев Яръмов Б 227
25 СДС 1 Ели Георгиева Кирилова А 37
2 Михни Димов Колев А 4
3 Димо Георгиев Кожухаров Б 2
4 Татяна Димитрова Пурнарева Б 3
5 Ивелина Димитрова Димитрова-Минкова Б 2
6 Здравко Дочев Иванов Б 2
7 Васил Христов Бербатов Б 1
8 Ели Димитрова Петкова Б 1
9 Веселка Кръстева Петкова Б 1
28 ЛЕВИЦАТА! 1 Георги Димитров Георгиев А 396
2 Сотир Янков Наумов А 128
3 Емине Даил Ариф А 47
4 Недка Стоянова Абрашева Б 15
5 Паунка Проданова Стоева Б 4
6 Христо Николов Николов Б 21
7 Боряна Миткова Саллакова Б 4
8 Калин Тонев Наумов Б 3
9 Стелияна Емилова Петрова Б 2
10 Никол Костадинова Костадинова Б 4
11 Мария Андреева Атанасова Б 7
12 Пагона Илиева Калчева Б 5
13 Надя Миланова Аврамова Б 3
14 Веселин Димитров Кръстев Б 0
15 Тодорка Димитрова Пилибосян Б 2
40 МОРЕ 1 Венета Танева Танева-Кючукова А 348
2 Пейчо Колев Колев А 287

(170)

3 Демир Стоянов Петров А 166
4 Димитър Тодоров Транов А 143
5 Виктор Паскалев Паскалев А 139
6 Неделин Зографов Янков Б 77
7 Кирил Емилов Янков Б 42
8 Радост Лазарова Кондова Б 19
9 Павел Росенов Недялков Б 37
10 Златина Юлиянова Белчева Б 5
11 Митка Георгиева Попова Б 11

 

12 Галина Митева Славова Б 35
13 Петьо Янков Пеев Б 22
14 Милена Стоянова Трошанова Б 27
15 Исмаил Реджеб Хазим Б 10
16 Павел Желев Павлов Б 39
17 Жельо Димитров Димитров Б 25
18 Петър Георгиев Чавдаров Б 7
19 Георги Маринов Митев Б 1
20 Веселин Георгиев Налбантов Б 6
21 Николай Георгиев Станчев Б 21
42 ВЪЗРАЖДАНЕ 1 Звезделина Камелиева Каравелова А 178
2 Щелиян Георгиев Димитров А 23
3 Мария Димитрова Попова Б 12
4 Веселин Кирилов Русев Б 6
5 Илиян Георгиев Михов Б 10
6 Любчо Атанасов Тодоров Б 15
7 Елена Дончева Георгиева Б 13
8 Добри Михалев Димитров Б 8
9 Борислав Огнянов Иванов Б 6
10 Диан Страхилов Ламбов Б 4
11 Явор Христов Топалов Б 3
12 Христо Димитров Тулев Б 1
13 Любомир Николов Наумов Б 5
44 Съюз на свободните демократи 1 Недялко Николов Йорданов А 234
2 Венелин Стоянов Ташев А 207
3 Георги Манолов Манолов А 195

(130)

4 Иван Анастасов Пиков А 157
5 Стефан Георгиев Жеков Б 51
6 Величка Желева Кондурова Б 16
7 Галина Иванова Георгиева Б 19
8 Владимир Борисов Катранджиев Б 24
9 Петър Денчев Периклиев Б 17
10 Жасмина Димитрова Узунова Б 6
11 Златка Колева Вълчанова Б 17
12 Николай Илиев Пандазиев Б 8
13 Иван Георгиев Димитров Б 20
14 Гергана Миленова Иванова Б 8
15 Мария Тодорова Ташева Б 23
16 Валентин Митков Митев Б 4
17 Кирил Куртев Стоянов Б 11
18 Стела Михайлова Радева Б 7
19 Тодор Миндов Миндов Б 21
20 Лъчезар Николаев Червенков Б 3
21 Елена Василева Томова Б 6
51 Земеделски съюз Ал. Стамболийски 1 Ивайло Илиев Илиев А 273
2 Вержиния Радославова Георгиева А 246
3 Цанко Руменов Гамов А 133
4 Емил Митев Пергелов Б 34
5 Константин Василев Филев Б 40
6 Кристиян Теодоров Тодоров Б 17
7 Иво Диянов Анастасов Б 5
8 Мариан Стефанов Стоянов Б 19
9 Ива Ламбова Иванова Б 5
10 Александър Георгиев Йорданов Б 10
11 Виктор Станиславов Маноилов Б 7
12 Недко Стоянов Петров Б 5
13 Николай Николаев Николов Б 17
14 Костадин Петров Иванов Б 17
15 Ивайло Андонов Айгъров Б 27
16 Иван Александров Колев Б 11
17 Стоян Василев Вълчев Б 8
18 Валерия Валентинова Иванова Б 9
19 Любомир Николаев Петров Б 7
20 Боян Тошков Патронов Б 2
21 Ана Тодорова Сотирова Б 41
63 МИР 1 Стоян Стаматов Янчев А 144
2 Никола Димитров Вангелов А 23
3 Пенко Пламенов Пенчев Б 10
4 Лазар Любенов Япаджиев Б 4
68 БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ 1 Румен Кулев Кулев А 136
2 Красимир Петров Мавров А 70
3 Атанас Ангелов Терзиев А 50
4 Станислав Веселинов Кадиев А 49
5 Живко Андонов Тальоков А 46
6 Мартин Михайлов Торопов А 40
7 Иваничка Красимирова Михайлова Б 21
8 Димитър Ламбрев Джелепов Б 22
9 Елена Андонова Андонова Б 10
10 Радка Траянова Зелямова Б 17
11 Петър Недялков Недялков Б 26
12 Георги Василев Петров Б 6
13 Иван Николов Николов Б 16
14 Албена Тодорова Герджикова Б 7
15 Петър Кръстев Костадинов Б 11
16 Елина Юлиянова Величкова Б 6
17 Анелия Георгиева Георгиева Б 10

Сума от всички действителни гласове за 0215. Несебър: 11437
Брой мандати за общински съветници: 21
Общинска избирателна квота: 545

Няма избрани независими кандидати

Брой мандати, оставащи за разпределяне между партиите: 21

Сума от гласовете на партиите, които участват в разпределението на мандатите: 8830
Квота на Хеър: 420.47619

Партия 1 5 6 7 11 18 25 28 40 42 44 51 63 68
Vi 509
4.45%
1001
8.75%
127
1.11%
439
3.84%
471
4.12%
3734
32.65%
53
0.46%
641
5.60%
1467
12.83%
284
2.48%
1054
9.22%
933
8.16%
181
1.58%
543
4.75%
mi 2.38063 8.88041 1.52446 3.4889 2.50668 2.21891
pi 2 8 1 3 2 2
ri 0.38063 0.88041 0.52446 0.4889 0.50668 0.21891
Доп. манд. 0 1 1 0 1 0
Общо манд. 2 9 2 3 3 2

Изчисления за преференциален вот
Кандидати, получили не по-малко от 7% от гласовете, подадени за кандидатската листа чрез преференциално гласуване:

Партия/Коалиция Кандидат Гласове Процент
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 104. Никола Матев Пейков 199 19.88%
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 101. Иван Николов Дашев 122 12.19%
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 110. Стойко Димитров Стоянов 120 11.99%
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 102. Петър Хрусафов Тодоров 109 10.89%
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 121. Милан Михайлов Ганчев 86 8.59%
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 103. Стоян Янакиев Иванов 84 8.39%
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 101. Костадин Георгиев Нищелков 642 17.19%
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 112. Върбан Валентинов Кръстев 459 12.29%
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 102. Благой Вангелов Филипов 375 10.04%
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 118. Александър Стоянов Стоянов 337 9.03%
28. ЛЕВИЦАТА! 101. Георги Димитров Георгиев 396 61.78%
28. ЛЕВИЦАТА! 102. Сотир Янков Наумов 128 19.97%
28. ЛЕВИЦАТА! 115. Емине Даил Ариф 47 7.33%
40. МОРЕ 110. Венета Танева Танева-Кючукова 348 23.72%
40. МОРЕ 101. Пейчо Колев Колев 287 19.56%
40. МОРЕ 108. Демир Стоянов Петров 166 11.32%
40. МОРЕ 102. Димитър Тодоров Транов 143 9.75%
40. МОРЕ 103. Виктор Паскалев Паскалев 139 9.48%
44. Съюз на свободните демократи 111. Недялко Николов Йорданов 234 22.20%
44. Съюз на свободните демократи 121. Венелин Стоянов Ташев 207 19.64%
44. Съюз на свободните демократи 101. Георги Манолов Манолов 195 18.50%
44. Съюз на свободните демократи 110. Иван Анастасов Пиков 157 14.90%
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски 101. Ивайло Илиев Илиев 273 29.26%
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски 106. Вержиния Радославова Георгиева 246 26.37%
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски 105. Цанко Руменов Гамов 133 14.26%

Персонифициране на мандати:

Партия № в листа Имена ЕГН Списък % преф. гласуване
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 104 Никола Матев Пейков * А 19.88%
5. БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 101 Иван Николов Дашев * А 12.19%
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 101 Костадин Георгиев Нищелков * А 17.19%
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 112 Върбан Валентинов Кръстев * А 12.29%
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 102 Благой Вангелов Филипов * А 10.04%
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 118 Александър Стоянов Стоянов * А 9.03%
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 103 Любен Василев Яръмов * Б
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 104 Иво Павлов Желев * Б
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 105 Кирил Донев Киров * Б
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 106 Владимир Георгиев Михалев * Б
18. БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ 107 Георги Щерев Попов * Б
28. ЛЕВИЦАТА! 101 Георги Димитров Георгиев * А 61.78%
28. ЛЕВИЦАТА! 102 Сотир Янков Наумов * А 19.97%
40. МОРЕ 110 Венета Танева Танева-Кючукова * А 23.72%
40. МОРЕ 101 Пейчо Колев Колев * А 19.56%
40. МОРЕ 108 Демир Стоянов Петров * А 11.32%
44. Съюз на свободните демократи 111 Недялко Николов Йорданов * А 22.20%
44. Съюз на свободните демократи 121 Венелин Стоянов Ташев * А 19.64%
44. Съюз на свободните демократи 101 Георги Манолов Манолов * А 18.50%
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски 101 Ивайло Илиев Илиев * А 29.26%
51. Земеделски съюз Ал. Стамболийски 106 Вержиния Радославова Георгиева * А 26.37%
  1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:
Имена на общинските съветници Партия/коалиция/местна коалиция/независим ЕГН / ЛНЧ
1 Александър Стоянов Стоянов БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
2 Благой Вангелов Филипов БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
3 Венелин Стоянов Ташев Съюз на свободните демократи
4 Венета Танева Танева-Кючукова МОРЕ
5 Вержиния Радославова Георгиева Земеделски съюз Ал. Стамболийски
6 Владимир Георгиев Михалев БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
7 Върбан Валентинов Кръстев БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
8 Георги Димитров Георгиев ЛЕВИЦАТА!
9 Георги Манолов Манолов Съюз на свободните демократи
10 Георги Щерев Попов БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
11 Демир Стоянов Петров МОРЕ
12 Ивайло Илиев Илиев Земеделски съюз Ал. Стамболийски
13 Иван Николов Дашев БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
14 Иво Павлов Желев БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
15 Кирил Донев Киров БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
16 Костадин Георгиев Нищелков БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
17 Любен Василев Яръмов БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ
18 Недялко Николов Йорданов Съюз на свободните демократи
19 Никола Матев Пейков БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
20 Пейчо Колев Колев МОРЕ
21 Сотир Янков Наумов ЛЕВ

ИЦАТА!

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *