Е-услуги

  Наредба по несебърски…….*

  Несебърската наредба -приета, но така и неприлагана  !     

    От години е приета Наредбата №1 за осигуряване на обществения рад, спокойствие и сигурността на гражданите да опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движението на територията на община Несебър.В Глава първа, общи разпоредби фигурира:                                                                                                                                  

   Чл.1./1/ Тази наредба урежда, обществените отношения, свързани с осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, опазването на общинската собственост и околната среда, безопасността на движение на територията на община Несебър.

  /2/ Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението на които е на територията на община Несебър.

  /3/ С наредбата се създават условия за превенция на нарушенията и се определят санкции за техните извършители.

  /4/ В наредбата се определят правомощията на общинската администрация и другите институции за контрол и налагане на санкции.

  В Глава втора, осигуряване на обществения ред, спокойствие и сигурността на гражданите                                                                                                                                                                                      Чл.2 За осигуряване на спокойствието и почивката на гражданите се забранява :

  /1/ Извършването на дейности, причиняващи замърсяване, шум, отделяне на прах, вибрации, вредни облъчвания и други подобни над допустимите норми, съгласно действащото законодателство.

  /2/Променен – решение№ 930 Протокол № 27/.04.2007/Извършването на дейности от стопански и битов характер, предизвикващи шум, независимо от произхода му в жилищните сгради и в близост до тях, с който се нарушава спокойствието и почивката на гражданите в часовете от 14 до 16 ч. и от 22  до 7 ч. през зимния период / месец октомври – месец април/, и от 23  до 7 ч. през летния период / месец май – месец септември/.                                                                                                                                                                    ………………………………………………………………………………………………………………………………….                              

     /1/ Нова – решение№ 930 Протокол № 27/.04.2007/// изменена с Решение № 268 от Протокол № 8/18.07.2012г./  Забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси: от м.октомври до м.април включително – след 22 до 7 ч. и  от м.май до м.септември включително – след 24 до 7 ч.                                                                                                                                               

   За последно Наредбата е приета през 2012 г.,но очевидно не се прилага, повсеместно, и тя е умишлено безнаказакано. Примерите в Несебър, не са един и два, като и този – разразяващият се шумотероризм през уикендите в заведението „Карамел” на ул.”Хан Крум”.

                                                                                                             Максим МОМЧИЛОВ

  *Заглавието е на редакцията !

  Print Friendly

  Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *