OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В Несебър заседанието на Общинския съвет е на 30 юни

 

По точка 1 стартира заседанието на Обшинския съвет в Несебър с докладна записка от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър за кандидатстване на СНЦ „Местна инициативна група Несебър“ по ПРСР 2014-2020 г. за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие, а по т.2 е предложението за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

IMG_8028 -1  По други допълнителни точки са  от кмета Николай Димитров за актуализация на капиталовата програма на община Несебър за 2017 г.и  промяна начина на трайно ползване на земеделски имот – общинска собственост в землището на Тънково.Предстои за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети в Равда и Гюльовца.

Ще се гласува за  учредяване право на ползване на постоянен пчелин върху общински имот в землището на с. Тънково, община Несебър и за актуализиране на програма за управление и разпореждане на имоти-общинска собственост на община Несебър за 2017 г.

По 27 от общо 46 точки най-много са докладните записки  от зам.кмета на Община Несебър Виктор Борисов.Те са за предложения по основно поземлени имоти и подробни устройствени планове.Обявяването на първото заседание от председателя на Общинския съвет Румен Кулев  в зала «Мелсас» е от 11 ч. на 30 юни.

Максим МОМЧИЛОВ

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *