Още по темата

  • Рекорд на инвестициите в имоти в България
    28.02.2018
  • Бум на петзвездните хотели в София, защо точно сега
    23.02.2018

Броят на необитаемите жилища е достигнал 1 220 416 или над 31% от всички в страната. В същото време все повече хора нямат шанс да се сдобият със собствен имот или имат нужда от подкрепа, за да наемат такъв. Затова една от основните задачи при управление на жилищния фонд в България е да се намери начин броят на необитаемите жилища да бъде намален и да се повиши тяхната използваемост.

Това е една от целите, заложени в Националната жилищна стратегия, която е качена на сайта на МРРБ за обществено обсъждане, съобщиха от министерството.

Бум при имотите в София

Ще спрат ли руснаците да купуват имоти у нас

Балон на имотите и други скрити кризи в България

В стратегията се посочва, че жилищното строителство непрекъснато расте. В периода до 2020 г. ще бъде надминат строителният бум от 2007-2009 г. с изграждане на около 20 хил. жилища на година. Тези прогнози са направени на база очаквания икономически растеж в страната и нарастващия инвестиционен интерес, който се изразява в търсене на терени и големия брой издадени строителни разрешения.

Броят на жилищата надхвърля броя на домакинствата, а жилищното потребление е сравнимо с това в ЕС (550 жилища на1000 обитатели).

Същевременно обаче финансовата достъпност на жилищата се влошава. Отношението цена/доход нараства. През 2015 г., по данни на НСИ, цената на жилищата надхвърля над 6,6 пъти доходите. За сравнение през 2013 г. това съотношение е 6,3. Увеличава се и делът на хората, нуждаещи се от подкрепа за придобиване или наемане на жилище.

Но общественият жилищен фонд е сведен до символичен дял от 2,4%. Той трудно се управлява, поради разпръснатостта му сред частни жилища в етажна собственост, а общините разполагат с ограничени ресурси за неговото поддържане.

Изводът е, че е необходимо да се намерят механизми за адаптиране на съществуващия жилищен фонд и рационалното му използване. Една от идеите е да се реализират изменения в сферата на данъчното облагане, като се предвидят стимули за предоставяне на необитавано жилище за социални цели.

Над 91% от жилищния фонд е с надеждна конструкция – стоманобетонна, панелна или масивна. Повече от три четвърти от апартаментите в страната обаче са в сгради, които са на възраст над 30 години. Липсата на поддръжка на тези сгради води до бързото влошаване на състоянието им. Затова съществува остра потребност от масово обновяване на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата използваемост.

А делът на собствениците на жилища, които се затрудняват да поддържат собствеността си в сегашните пазарни условия, нараства.

В масовия случай, обновяване чрез изпълнение на всички предписания на техническия паспорт би покрило по-малко от 30% от стойността на ново строителство.