768x432vqrqeq

Може ли човек да сътрудничи и да бъде независим – едновременно?

HOMO RECIPENDENCE

Д-р Георги Чалдъков

 

Homo recipendence quaero(реципрочния-и-независим човектърся)

 

Независимостта на България е провъзгласена с Манифест към народа, прочетен от премиера Александър Малиновна 22 септември 1908 г. в църквата „Св.Четиридесет мъченици” в Търново. До тогава сме билитрибутарното княжество, зависимо от Османската империя, на която сме били задължени да плащаме трибут –годишен васален данък.Високата порта на империята обаче иска баснословната сума от 650 милиона златни френски франка, за да признае независимостта на България. На което българският премиер отговаря: „Дори и да можем да ги платим, българската независимост не може да се откупува.“(Звучи достойно, но реално – след финансови сделки между Русия и Турция – България трябва да изплаща 80 млн. златни франка на Русия.)

Може ли човек да сътрудничи и да бъде независим – едновременно?И започвам да търсяHomo recipendence (от Homo reciprocans и Homo independence). Отновосме част от нови политически, икономически и военни съюзи и организации – ЕС и НАТО. Невиждам обаче евроатлантици, които да оценяват Българиякато стойностна културно-историческа и все още романтично-патриархална част на света.Съмнявам се, че повечето от тях имат рецептори за това.

Ето няколко въпроса, на които все още не са отговорили около 750 милиона, живеещи в Европа, и повече от300 милиона – в САЩ. Има ли, както в„Произход на видовете” на Дарвин, реципрочен алтруизъм в произход на

обществата? Стабилността и благоденствието на еднастрана подкрепят ли се от другите страни? Или егоцентризмът на big brothers в Брюксел и Вашингтон тегне на гърбана някои страни в ЕС? Колко съпричастни и независими хора per capita от населението има вЕвропа и САЩ? Ще позволим ли дерогация (англ. derogation– унижение) – да не приемаме закони на ЕС,които накърняват достойнството и независимосттани?

Осъзнаваме ли великия смисъл на saperе aude? – стреми седа бъдеш мъдър, да мислиш и действаш независимо. Големият смисъл на тази хорациево-кантианска мъдрост е стремежа към интелектуалнанезависимост, да не оставаш зависим и незрял (nonage)– да имаш куража да изричаш мислите и разбиранията сипублично.

В съвременните общества има ли натрупана критична маса от сътрудничество-и-независимост, за да се изявиHomo recipendence? Еднаква ли е дефиницията за тези човешки изяви в съзнанието на хората от Запад и Изток? Коедоминира – сътрудничeство или зависимост, Homo recipendence или Homo economicus (консумиращия, егоистичния човек)?

Господа политици,

Сътрудничество, базирано на зависимост, е васалитет – преди съветски, сега евроатлантически. „Сътрудиничество и независимост правят силата” е по-eфективен и по-достоен девиз за България, отколкото „Съединението прави силата”– още повече, че това е буквален превод на белгийския девизL’Union fait la force. Не го ли изпълняваме ще продължаваме да стоим в ъгъла на кръга, нарисуван с 27-28 звезди.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *