full screen background image
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Заработи плана за противодействие на тероризма в Несебър

 

       В изпълнение на решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за противодействие на тероризма, на основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.18 от ЗУК, в Несебър бе утвърден  „План за противодействие на тероризма в община Несебър, неразделна част от настоящото решение » с решение №691 на Общинския съвет в Несебър.

Общинският съвет със 17 гл. «за» от гласували 17 общински съветници обезпечават на кмета на Община Несебър Николай Димитров финансовото и материално техническо осигуряване на приетия план, съгласно от Закона за управление на кризи за осигуряване от общинския бюджет.

Общинският съвет в Несебър с 15  гл. „за” и 3 гл. «въздържали се» от гласували 18 общински съветници прие  решение № 669 на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  при спазване на изискванията на чл. 75-79 от Административно-процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове прие Наредба №1.

С цит.решение се приема Наредба за изменение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър, а именно : §1  В  чл.3 (1), предложение второ и трето от  Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър се отменя и текстът на ал. 1 от чл. 3 придобива следната редакция:

           „Забранява се използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата  шумоизолация , както и в откритите в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски  комплекси за времето между 23,00 ч. и 7,00 ч.”.

              Още  нови 22 точки в проекто дневния ред са обявени от Общинския съвет-Несебър за 1февруари.

Максим МОМЧИЛОВ

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *