Правителството одобри промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

На последното за тази година заседание на кабинета „Борисов-2“ в оставка бе одобрен проект на закон за промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Целта на промените е да се създаде необходимата нормативна база, която помага въвеждането на възможността за групиране и класифициране на морските плажове съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им.

Предложена е цялостна преработка на административно-наказателните норми с цел да бъде определена компетентността на органите при установяване на административни нарушения и налагане на наказания.

Предвидена е процедура и ред за прилагане на принудителните административни мерки, като същите, доколкото не са административни наказания, могат да се прилагат самостоятелно или кумулативно с предвидените наказания.