П равителството забрани разполагането на чадъри, хавлии, тенти и други плажни принадлежности на плажовете, на които има дюни. Забраната е записана в промени на закона за устройство на Черноморското крайбрежие, а нарушаването ѝ ще се наказва с

глоба от 1000 до 3000 лв.,

информира DarikNews.bg.

По-висока санкция се предвижда за поставяне на преместваеми обекти върху дюни, каквито например са плажните барчета – в този случай глобата може да стигне 5000 лв. за първо нарушение.

Законопроектът определя и компетенциите на отделните институции, ангажирани с управлението на морските плажове у нас – това са министерствата на туризма, на околната среда и на вътрешните работи, както и общините.

Въпреки че първоначалният законопроект предвиждаше категоризация на морските плажове с цел по-лесното им отдаване под наем или на концесия,

в сряда правителството одобри промени, с които се въвеждат санкции за различни нарушения.

От 1000 до 3000 лв., например, ще бъде глобата за поставяне на чадър, хавлия или друга плажна принадлежност върху плаж, на който има дюни, както и за престой или паркиране на превозно средство върху такова място.

До 5000 лв. се вдига таванът на глобата, ако върху дюни бъде поставен преместваем обект. Санкции ще има и за плажните оператори, които не осигурят свободна зона за чадъри и хавлии, а също и за лица, които ограничават правото на хората на безплатен достъп до морските плажове – размерът на глобите варира от 2000 до 5000 лв.

Законопроектът определя и отговорностите на отделните институции при управлението на морските плажове

– за законното разполагане на преместваеми обекти ще следят общините, за обществения ред – МВР, а за опазването на дюните и спазването на забраните, свързани с тях – екоминистерството.

Много хора обаче изразиха недоволството си от решението на депутатите в социалните мрежи.