Държавният глава Румен Радев настоява за публичен регистър за отчитане на харчените средства в борбата с коронавируса. В него трябва да присъстват регулярно данни за разходите, критериите за одобряване за държавна помощ и източниците на финансиране.

В позиция разпространена от президентството Румен Радев настоява да се забрани държавна финансова помощ за офшорни фирми, както и за такива, които имат дъщерни дружества, регистрирани в офшорни зони. Подобни ограничения вече има в някои държави от ЕС, а в други въвеждането им е на дневен ред, се посочва в позицията.

Също така според Радев е крайно време да се преразгледат дългосрочните проекти с осигурен финансов ресурс за години напред и да се заделят необходимите финанси, така че да не спира работата по тях през настоящата година.

Останалият финансов ресурс да се насочи за преодоляване на социалната и икономическа криза. „Какъв е смисълът милиарди да стоят замразени с хоризонт следващите 3-4 и повече години, а в това време да теглим нови заеми с лихва.“

Освен че за преодоляване на кризата се заделят все повече публични средства, предстои тегленето на колосален заем, предупреждава Румен Радев.

С въвеждането на извънредното положение, изпълнителната власт е получила изключителни правомощия да се разпорежда безконтролно с този ресурс. Тъй като тези средства се заработват и изплащат от българските граждани и бизнес, следва да има ясни механизми за прозрачност, отчетност, ефикасно и отговорно използване на обществените средства, посочва държавния глава Румен Радев.

В позицията на Румен Радев отново се констатира, че кризата с коронавируса вече предизвиква тежки социално-икономически последици, а месец и половина след въвеждане на извънредното положение, а българското правителство все още не предлага ясна и убедителна програма за навременна, достъпна и безвъзмездна помощ.