10599250_509279265872198_6925714719116741988_n

Бюджетът на Несебър за 2017 г. е по-голям от тези на Поморие и Созопол взети заедно

Бюджетът на Несебър за 2017 г. е по-голям от тези на Поморие и Созопол взети заедно, а през 1901 г. несебърският бюджет е бил цифром и словом – 13 990 лв. С по-малък бюджет в страната е била само Община Клисура, а тогавашните несебърски общински съветници се откзават от полагащите им се възнаграждения.

 

Общинският съвет в Несебър прие бюджет за 2017 – 66 500 000 лв.                                                                                    

Този размер превишава значително бюджетите на общини Созопол- 30 200 000 и Поморие – 29 763 283.

Финансовата рамка на Айтос е  22 500 000 лв., Карнобат – 19 876 543, Приморско -19 547 201, Царево- 16 000 000.

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                          

               Общинският съвет в Несебър прие предложения от кмета на Община Несебър Николай Димитров  бюджет за 2017 в размер 66 500 000 лв.Този размер превишава значително бюджетите на Община Созопол- 30 200 000, Поморие – 29 763 283,  Айтос- 22  500 00, Карнобат-19 876 543, Приморско- 19 547 201 и Царево- 16 000 000 лв.                                                                                                                                                                         

  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Бюджетът бе гласуван единодушно от общинските съветници в Несебър  в размер на 66 500 000 лв.С приетия бюджет местната власт се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществените структури.

Общината ще продължи да осъществява своята приоритетна социална политика в т.ч.:
за образование: държавно финансиране – 6 918 425, местни и дофинансиране – 3 737 951. За социални дейности, включващи Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа и Обществена трапезария, са предвидени 1 024 494 от бюджета на Община Несебър.

Запазват се помощите от по 2000 лв., отпускани за новородено дете. Непроменени остават и средствата за хемодиализно болни жители на общината – те са в размер на 55 хил. лв. Запазват се и намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт. Предвидените средства за помощи за новородени деца и програма „инвитро”, както и помощи, отпускани с одобрението на Общински съвет, са в размер на 1 000 000 лв.

А ето какъв е бил той преди 116 години.Според ведомостта за градските общински бюджети,публикувана в “Държавен вестник” бр.11/1901 г.,бюджетът на Община Несебър за 1901 г.възлиза на 13 990 лв.Той е бил на предпоследно място по-размер,като след него е бил само този, на Община Клисура-11 400 лв.

Сред перата на бюджета на тогавашния град Месемврия  са: продажба и клане на едър рогат добитък,право на теглене на стоките,право мерене с крини,налог върху луксозните коне,отстъпване на гробове,налог върху публичните домове,                                     налог върху велосипеди,файтони,брички и кола,такса за луксозни кучета,налог върху керимидарниците,тухларниците и варджийниците,такса за домино,билярд и други игри,такси за театрални представления и за преминаване по общински мостове.

Най-голям е очакваният приход от общинските налози,които заместват октроата -9 040 лв.След него е този за таксите от пазене на лозя,овощни градини и ниви-2 200 лв,добавъчният налог върху патентите-700 лв и клането на добитък-500 лв.

От 29 пера по приходите за бюджета за 1901 в Месемврия са се събирали само по 16.Просто я нямало как да се събират такси за луксозни коне и кучета,тъй като такива месемврийските жители не са притежавали.Както са нямали и керимидарници и варджийници,а също така и велосипеди,брички и файтони.И през 1901 са се играели карти,билярд и домино-таксата от които за цяла година е била 50 лв,колкото и за публичния дом.

По разходите ведомостта е съдържала 32 пера,като харчлъка на месемврийските общинари е бил само по 19 от тях.Най-голям е харчът за заплати-6 820 лв,след него се нарежда разхода “Помощ за училища”-820 лв,поддържане на съществующите пътища,канали и мостове-600 лв,поддържане на градските лечебници,аптеки и лекари -500 лв.Разходи за стражар е нямало,но за поддържане на пожарната команда са заделени 80 лв.Най-минимални са разходите за тържества и осветление и разноски за процеси-по 50 лв.

 

Print Friendly

Автор: Максим МОМЧИЛОВ


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

One thought on “Бюджетът на Несебър за 2017 г. е по-голям от тези на Поморие и Созопол взети заедно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *