сн.-2

БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ 1910 Г. – ЗНАКОВА КАРТА НА ПЕТРОВА НИВА

 

проф. Иван ИЛЧЕВ – ръководител на Центъра за върхови постижения НАСЛЕДСТВО БГ

 

 

Картата „Българите през 1910 г. Историко-етническа карта“  е дело на  ДРАГОМИР ЙОРДАНОВ. Това е карта от нов тип, макар да е положена върху многобройни сериозни български и чуждестранни писмени и картографски източници. Тя синтезира разнообразна и обемна информация, като в нея е използван класическият способ за изобразяване на етносите чрез цветни ареали.

Основният акцент в картата е поставен върху териториалното разпространение на българите към 1910 г. Изобразява всички територии с преобладаващо българско население – в българското етническо землище на Балканския полуостров и в заобикалящите го разпръснати български етнически анклави. Българите са представени в червен цвят, а с различни щрихи са изобразени 6 специфични български групи, обособени по конфесионален и други признаци. Отбелязани са и другите етноси, които живеят редом с българите. Всичките 25 етноса са подредени по езиков признак.

Картното изображение се състои от две отделни части – главна карта на българското етническо землище и по-голямата част от Балканския полуостров, и по-малка спомагателна карта на части от Северното Причерноморие и Приазовието. В трите статистически таблици има важна допълнителна информация за населението на България и балканските държави. За улеснение има и приложена таблица със старите (към 1910 г.) и съвременните названия на селищата. Под спомагателната карта са изброени основните стари български картографски източници, използвани при съставянето на картата.

В картата са прокарани променящите се държавни, административни и други граници през 19-началото на 20 в. Те помагат на читателите да установят в кои държави, административни единици и историко-географски области напълно или частично преобладават българите към 1910 г.

Включването на картата в експозицията на открито на и.м. Петрова нива „Картографският образ на Странджа през вековете“ е осъществено със средства на проф. Иван Гаврилов – един от най-големите дарители и приятел на хората от Странджанския край, в чест на 120-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.)

Картата е част от изложбата – проект „Македония в европейската етническа картография – средата на XIX в. – Балканските войни 1912-1913 г.“  на Центъра за върхови постижения НАСЛЕДСТВО БГ на СУ „Св. Климент Охридски“ и ГЕОПАН – Бургас. Представянето й дължим на любезното съгласие на автора.

 

Илюстрации:

1.Историко-етническата карта „БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ 1910 г.“ е дело на великотърновския историк Драгомир Йорданов. Тя е част от изложбата – проект „Македония в европейската етническа картография – средата на XIX в. – Балканските войни 1912-1913 г.“ на Центъра за върхови постижения НАСЛЕДСТВО БГ на СУ „Св. Климент Охридски“ и ГЕОПАН – Бургас. Изложбата бе представена в Националната ни библиотека и може да бъде видяна до края на м.септември 2023 г. в Националния исторически музей – София.

  1. Дарената от проф. Иван Гаврилов Историко-етническа карта „БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ 1910 г. бе предадена на Градския исторически музей „Проф. Ал. ФОЛ“ – гр. Малко Търново от д-р Стефан Пейков. Волята на дарителя е картата да се присъедини към експозицията „Картографският образ на Странджанския край през вековете“, за да покаже разпространението на българите по света след Илинденско-Преображенското въстание – 1903 г. и в навечерието на Балканските войни.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *