77abf3b278be3fb03c80a961daeefc5b

Хотелиер не е премахнал неправомерно поставени чадъри и шезлонги в Несебър

Областна администрация Бургас откри административно производство срещу хотелиера, разположил нерегламентирано чадъри и шезлонги върху пясъчна ивица в Несебър

 

Областна администрация Бургас откри административно производство по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за изземване на територия – публична държавна собственост, с площ 662 кв.м., върху която нерегламентирано и без правно основание са разположени шезлонги и чадъри от собственика на намиращия се в непосредствена близост хотел в Несебър.

Казусът възникна след многобройни сигнали и жалби от граждани на морския град за неправомерно поставяне на чадъри и шезлонги върху образуващата се през летния сезон пясъчна ивица.

Производството е в ход, тъй като хотелиерът не е премахнал разположените върху пясъчната ивица съоръжения в указания му от областния управител 3-дневен срок за доброволно изпълнение.

„С назначаването си като областен управител от служебното правителство дадох ясната заявка пред обществеността, че един от основните ми приоритети ще е опазване на държавната собственост“, каза проф. Мария Нейкова и допълни, че образуваното административно производство ще предостави възможност за становища и възражения от заинтересованите лица.

За спазване на процедурата заинтересованата страна, срещу която започва административното производство, е информирана по надлежния ред като на основание чл.34, ал.3 от АПК се предоставя възможност в 3-дневен срок от получаване на уведомлението да изрази становище по събраните доказателства в преписката за изясняване на фактите и обстоятелствата, както и да предостави допълнително такива.

В случай че в предоставения срок не бъдат събрани доказателства, че плажната ивица се държи на правно основание от хотелиера, областният управител ще издаде заповед за изземване на имота в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.

Съгласно чл.80, ал.2 от ЗДС заповедта за принудително изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията. Ако извършителят реши да предаде доброволно имота преди издаването на заповедта, административното производство ще бъде прекратено.

„Разбирам, че намеренията са били добри, но и те трябва да бъдат облечени в законова форма“, каза още областният управител.

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *