1 IMG_1283

Рентата от ЗПК „Несебър” възлиза на 287 233 лв

                                                                                                 Кооператорите са закупили купони за хляб 151 000 броя по 0,85 лв/бр., при лимит 40 бр. хляб/дка обработваема земя.                                                                                                                                                                           

 

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                      В земеделско-производителната кооперация /ЗПК/ “Несебър” са засели 3 580 дка с пшеница,1040 дка с ечемик, 1000 дка с царевица,1730 дка със слънчоглед,1110 дка с кориандър, 84 дка са лозята,от които се добива грозде,744 дка са от люцерна, или всичко 9 288 дка.

Данните са от отчета на кооперацията за 2019 г. , с която бяха запознати от председателя Стайко Гургов, пред член-кооператорите по време на Общото събрание на кооперацията.

Настоящото събрание се проведе в обстановка,наложена от взетите мерки от правителството срещу пандемията от ковид –19 /извънредното положение до 15 май, и след това/ с епизодичната обстановка. Продължават и много от мерките за социална безопасност на населението и, понастоящем има още карантинни ограничения.   Приходите за 2019 г. са 1 726 000 лв,а финансовите резултати са сравнително добри.За 2019 г. е разплатена рентата,съгласно сключените договори за обработка на земеделските земи – 30 лв/дка,начислен и изплатен 5 %  върху дяловия капитал.

Рентата възлиза на 287 233 лв, дивидентът е 5782 лв.Кооператорите са закупили купони за хляб 151 000 броя по 0,85 лв/бр., при лимит 40 бр. хляб/дка обработваема земя.

           

Кооперацията няма финансови задължения за годината-платени са всички торове и препарати,семана,ГСМ,редовно са изплащани заплатите на работещите в ЗПК.Наличните финансови средства в банката към 15.07.2020 г. са 190 000 лв.

Общото събрание на ЗПК“Несебър” одобри отчета на управителния съвет за 2019 и бизнес – програмата за 2020 г. Член-кооператорите одобриха и годишния счетоводен отчет и отчета на контролния съвет.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *