1 IMG_0877

Първи мониторинг за 2020 година в Общинския съвет – Несебър

                                                                                                                                    Количественият  анализ показва – с най-висок статус  става  заместник-кметът на Община Несебър Виктор Борисов и председателят на Общинския съвет Румен Кулев                                                                                                                                                                                 

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                            

  След първия мониторинг на заседанието на Общинския съвет в първата Нова година показват, че проведените докладни записки са от:

Николай Димитров- кмет на Община Несебър- 3/7,69%.

Румен Кулев- председател на Общинския съвет-Несебър- 9/23,08 %.

Виктор Борисов- заместник кмет на Община Несебър- 27/69,23%.

Забележка: извън 39-те точки  имат и други добавени точки.

Наличният мониторинг за обработка на количествените данни, използвани за изучаване на коефициенти между променливи  показва, че достигат първоначално от 39 точки. При анализа на сравняването на  коефициентите на корелацията между статистически взаимозависимости показват, променливостта в заявените точки.

Съотношенията за заместник-кмета Виктор Борисов се увеличават от 69,23 %, за председателя Румен Кулев – 23,08 % и за кмета Николай Димитров достига до 7,69%.

За разлика от докладните записки, докладванията от комисиите също са променливи:

Николай Киров:заместник – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет  докладва 11/28,20%. Георги  Манолов– председател на Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности докладва 1/2,56 %.

Славчо Станелов – зам.председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия докладва 14/35,90 %.

Красимир Мавров: заместник – председател Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда докладва 13/33,33 %.                                                                                              Съотношениета за Славчо Станелов се увеличава до 35,90 %,Красимир Мавров достига от 33,33%,докладванията на Николай Киров са от 28,20%, а на Георги Манолов от 2,56 %.                                                                                                                                                                                  В мониторинга от количествения  анализ е за изследването на връзка между случайните променливи.А в корелационния анализ се прилага за описание на силата и посоката на зависимост между променливи величини. Коефициентите на корелация са статистическа мярка, представяща зависимостта между петте случайни променливи.

Според измерителната скала, в която са изразени променливите величини, се ползват различни коефициенти на корелация.Преди това те бяха проверени  и установени седемте допитващи сондажи от агенция „Статус” през м. декември 2018, м.януари,февруари,март,май,юни и септември 2019 г. в община Несебър.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *