kuche-smet-marta

НЕСЕБЪР Е ГРАД НА 3000 ЛЕТА ,А НЕ КЛОАКА ЗА КУЧЕШКИ Л-НА !

KNIGI I KUCETA1

НАРЕДБА №1- ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА……..

ИМА ЛИ КОЙ ДА КОНТРОЛИРА НАРЕДБА № 1 НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР ?

 

 

Чл.12./1/ / допълнена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/   Стопаните на кучета са длъжни:

1.Да регистрират в Общината вида, пола и броя на притежаваните от тях кучета в срок от 3 работни дни, считано от датата на придобиването на кучето, а при раждане на новородено куче – не по-късно от 30 дни от раждането му;

2.Да разхождат кучето си с:

                   а/  повод;

                   б/ нашийник, на който е закачен идентификационен медальон (маркер);

                   в/  намордник – за средните и едри породи;

3.Да събират фекалиите, отделени от кучето при разхождането му на публични места, като за целта е необходимо собственикът да носи достатъчен брой найлонови или хартиени торбички, специална ръкавица и щипка или лопатка;

4.При разхождане на кучето да носят в себе си ветеринарно-медицинския паспорт на кучето и удостоверението за регистрацията му, издадено от Общината;

5.Да представят при поискване от органите на МВР и Общинската администрация документите по т.4;

6.Да не допускат кучето да се движи свободно в неоградени дворове, междублокови пространства, входовете на жилищните сгради, както и на разстояние по-малко от 2 метра от необезопасени огради и входни врати, както и да поставят табела с текст „Внимание-куче“, на оградите и входните врати;

7.Да предадат кучето безвъзмездно в приют за бездомни кучета, ако не са в състояние да продължат отглеждането му; 

                   8 . / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Да  осигурят условия за отглеждането им съгласно чл.140 от ЗВМД

         9. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане и да навлиза в чужда  собственост

                 10. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Да не нарушават спокойствието и хигиенните условия на членовете на етажната собственост  

                  11. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/  Да осигуряват достъп на контролните органи до обектите, където се отглеждат животните. 

/2/ При нарушение на разпоредбите на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв.

/3/ При повторно нарушение на разпоредбите на ал.1 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 400лв.

/4/ За стопанин на куче се счита и водещият го несобственик.

         /5/ / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/   Собствениците на домашни животни допуснали проява на агресивна реакция срещу хора и жовотни се наказват с глода до 2000 лв. вкл. 

Чл.13./1/ Забранява се:

1. Разхождането на куче без повод, нашийник и намордник на места, които не са определени изрично от Общината за тази цел, както и насъскването на куче срещу хора и други животни;

2. Разхождането на кучета на територията на учебни заведения, детски градини, здравни заведения, детски и спортни площадки.

3. Измъчването на животни по какъвто и да било начин.

4. Организирането на обществени места на боеве или представления, водещи до болка, наранявания и увреждания на животни;

5. Пашата на животни на територията на паркове, градини, депа за отпадъци, в дворовете на училищата, културните и здравните заведения, както и на местата, забранени за паша по силата на закон, подзаконов нормативен акт, или акт на органите на местната власт;

6. Разхождането по улиците на диви животни с цел представления, търговия или просия;

7. Отглеждането и въвеждането на животни в търговски обекти, обществени места и превозни средства от обществения транспорт, с изключение на кучета-водачи, придружаващи слепи хора.

8. / изменена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/Отглеждането на животни в околоблоковите пространства, както и в общите части  и дворове на сградите-етажна собственост без съгласието на всички собственици. 

         9. / нова с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ събирането, оглеждането, храненето на безстопанствени животни в междублоковите пространства, терени частна и общинска собственост 

         /2/ / допълненa  с  решение № 456 от протокол № 15/30.05.2013г. /

При нарушения на разпоредбите на ал.1, от т.1 до т.9  на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 200 лв. 

         /3/ / допълненa с  решение № 456 от протокол № 15/30.05.2013г. /

 При повторно  нарушение на разпоредбите на ал.1, т. От 1 до 9 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 200 до 500лв. 

         /4/ /отменена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ При нарушения на разпоредбите на ал.1, т.4, т.6, т.7 и т.8 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 50 до 100 лв. 

         /5/ /отменена с решение от протокол № 40/19.09.2011г/ При повторно извършване на нарушение по ал.1, т.5, т.6, т.7 и т.8 на виновните лица се налага наказание глоба в размер от 100 до 200лв. 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

2 thoughts on “НЕСЕБЪР Е ГРАД НА 3000 ЛЕТА ,А НЕ КЛОАКА ЗА КУЧЕШКИ Л-НА !

  1. пинчер

    ей сега се изклецах в една чиииииста тревичка,таман я бяха почистили чистачките Те еколожките ще ме хванат за опашката като работят от колата си….

    Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *