1 IMG_1462 (1)

Извънредно и единодушно гласуват несебърските депутати

На извънредното заседание на Общинския съвет в Несебър съветниците гласуваха поименно единодушно

          Извънредните заседания вече са 4

 

Хаджи Максим МОМЧИЛОВ

На извънредно заседание на Общинския съвет – Несебър общинските съветници с 18 гл. „за“ от гласували  18 общински съветници  гласуваха поименно с решение №234 за упълномощаване на  кмета на Община Несебър Николай Димитров да представлява община Несебър в Асоциацията по ВиК – Бургас.

Упълномощеният кмет на община Несебър, представител по Закона за водите на общината в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД  гр. Бургас, да гласува на извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 15.10.2020 г. от 10.00 часа, или на друга дата предвид усложнена епидемична обстановка, в сградата на Областна администрация  Бургас.                                                                                                                      На основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2021 г. в размер на 20 000,00  лв.

На заседанието в Общинския съвет определиха Виктор Борисов Борисовзаместник кмет на община Несебър за представител на община Несебър в Общото събрание на Асоциацията по ВиК –Бургас на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Несебър да участва лично в общото събрание на асоциацията и го упълномощава да гласува за приемане на предложения дневен ред и на посочените по-горе решения.

С решение №235 Общинският съвет с 18 гл. „за“ от гласували  18 общински съветници  гласуваха поименно за Виктор Борисов – заместник- кмет на община Несебър  за изработване на ПУП – Парцеларен план за линеен обект: „Главен водопровод от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по кк на с.Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор 47651.11.156 по кк на с.Медово, община Поморие“.

По-рано, с оглед спазване на всички противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 председателят на Общинския съвет Румен Кулев се разпореди  в Общинската зала да присъстват само общинските съветници, кмета на общината и представители на звеното по чл.29а от ЗМСМА.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *