Значението на киберсигурността за националната сигурност ще нараства с развитието на дигиталното общество.

Около това становище се обединиха участниците в днешния Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) при президента, който той свика именно по въпросите за киберсигурността. Припомняме, че в деня, в който Плевнелиев обяви темата на КСНС, сайтът на президентската институция бе атакуван.

Основните заплахи за киберсигурността са международните терористични организации, държавите с тоталитарни режими, природните бедствия.

След днешния КСНС стана ясно, че създаваме съвет по киберсигурност и национален киберситуационен център.

КСНС препоръчва да се вземат мерки за адекватно противодействие на кибератаките и за защита на националната сигурност. Приоритетно парламентът трябва да приеме Закона за електронното управление, както и националната стратегия за кибер сигурност.

Ще бъде отправена препоръка към Министерски съвет да осигури средства за МВР, ДАНС, МО, държавна агенция „Разузнаване” и Транспортното министерство за поетапното им окомплектоване с кадри по киберсигурност.

Министерство на отбраната пък трябва да изгради център за киберотбрана.

Целенасочено се дестабилизират страни в региона, информиран Борисов

Целенасочено се дестабилизират страни в региона, информиран Борисов

Македонският президент е предупредил европейската общност и колегите си

Държавният глава Росен Плевнелиев е доволен от днешното заседание и вярва че демонстрираният днес единен подход и компетентност ще доведат до нужните резултати.

Демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите трябва да бъдат гарантирани и в киберпространството, категоричен е президентът.

Развитието на информационните и комуникационни технологии обхваща всички сфери на обществото – икономика, социален живот, култура и образование, политика и политическия живот, каза държавният глава. Все повече гражданите и институциите разчитали на надеждна информация в глобалната мрежа.

Държавата ежегодно увеличавала обема на интернет услугите. Киберпространството предлага практически неограничени възможности за развитие на обществото и бизнеса, но нарастващата и необратима дигитална зависимост поражда нови значими рискове и заплахи, по мнението на Росен Плевнелиев.

Киберсигурността е основен и ключов елемент от националната сигурност на всяка държава, допълни той. Всички в КСНС са се съгласили, че значението й ще нараства с нарастването на технологиите.

Плевнелиев предупреди, че чрез кибератаки могат да се компрометират ключови сфери и да се възпрепятства нормалното им функциониране.

По мнението му напоследък България била обект на кибератаки. Те пък водят до значителни финансови загуби, смята президентът.

Масово се използват остарели операционни компютърни системи и нелицензирани  приложения и устройства, притеснен е Плевнелиев. Недостатъчна била и компютърната компетентност на крайните потребители.

Киберсигурността е ключов елемент за развитието на електронното управление, според КСНС.

Стана ясно, че службите ни трябвало да придобият технологични способности за превенция и противодействие на актуалните киберзаплахи. До края на годината пък ще се проведе учение по киберустойчивост, за да се тестват основните елементи от националната стратегия за киберсигурност.