След втория тур на изборите фокусът върху местната власт бързо ще изчезне и всички ще се втурнат да говорят за бъдещето на правителството. Това прогнозира Институтът за пазарна икономика.

Посочва се, че бюджетът е бомба със закъснител – в политически и фискален смисъл, където, ако „сглобката“ не се е разклатила достатъчно от скандала с машинния вот, спорът за държавните финанси може да осуети плановете за ротация и политическа стабилност. Разговорът за конституцията също щял да убие всякаква мисъл за местната власт.

Според ИПИ обаче независимо от това дали ще има разпад в управлението, изборите дават нова енергия на местната власт, която ще си е там през следващите четири години.

Затова е важно да бъдат очертани някои посоки на развитие, които изглеждат вероятни.

Очакване за по-високи данъци на местно ниво

Очакванията са, че някои местни данъци и такси ще се увеличат в следващите години. Причината е, че са много ниски и това няма как да е вечно и защото структурата на държавните финанси е сбъркана – тя изсмуква собствените приходи на общините, прави ги зависими от трансфери и подаръци от централната власт и води до хронична липса на ресурс дори в годините на изобилие за държавната хазна. Освен това очакването винаги е за някакво повишение на общинските налози в началото на новия мандат на местната власт.

ИПИ обаче уточнява, че вдигането на местните данъци и такси по-скоро няма да е дело на новите общински съвети.

Най-големият приход за общините обикновено идва от данъка върху сделките с имущество – там обаче масово общините са на максимума по закон и вече няма пространство за покачване на размера на данъка. Фокусът по-скоро би попаднал върху облагането на имотите, но не върху ставката, а върху данъчната оценка.

Отбелязва се, че административният модел на данъчни оценки не е променян смислено от над десетилетие и в него няма динамични компоненти свързани с пазарната стойност на имотите. Това означава, че и самата данъчна оценка е пропуснала развитието на имотния пазар в последното десетилетие. Според ИПИ е повече от вероятно парламентът да се заеме с данъчните оценки на имотите, като или ще промени т. нар. коефициент за местоположение, или ще тръгне към някаква форма на квази пазарна оценка за целите на облагането. И в двата случая очакването е за чувствително повишение на данъка върху имотите, провокирано от промени в закона.

Правителството подкрепя финансовата децентрализация на общините

Правителството подкрепя финансовата децентрализация на общините

Но след като Министерството на финансите изготви внимателен анализ

Нов модел за финансиране на регионални инвестиции

Според ИПИ политическата нестабилност и липсата на един силен играч, който да държи политическата власт, би трябвало да доведе до различен модел за финансиране на големи инвестиционни проекти с регионално и общинско значение.

Ако липсата на силна власт, концентрирана само в една партия, доведе до ясни правила за финансиране на регионални и общински проекти и форма на капиталова програма, която не е скрита в централния бюджет, а е публична и гласувана в парламента, това може да е едно от най-смислените постижения на „сглобката“, считат от Института.

По-малко стратегии, повече проекти и работа

Посочва се, че през последните три години общините в България са хвърлили огромна енергия в стратегическо планиране – т. нар. планове за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г., свързано основно с усвояването на европейските средства по новите оперативни програми.

Новата местна власт обаче няма да има задачата тепърва да пише стратегии, а ще трябва бързо да се ориентира в реализирането на заложените и в някои случаи – вече започналите – големи проекти, както и в новите възможности за финансиране – най-вече Националния план за възстановяване и устойчивост. Възможности за финансиране на трансформация на местно ниво в момента има според ИПИ и ясно ще се види разликата между работещите местни власти и тези, за които основната задача е била спечелването на изборите.

Едва 10% от бюджетите на общините се харчели с решение на местната власт

Едва 10% от бюджетите на общините се харчели с решение на местната власт

Найден Зеленски настоява за финансова децентрализация

Силна роля на общинските звена за инвестиции

Отбелязва се, че през последните 4-5 години се наблюдава постоянен тренд на оформяне на екипи за привличане на инвестиции във водещите общини в страната. Моделите са различни – понякога е отделна общинска агенция, понякога – силна дирекция в общината, а понякога е активен заместник-кмет, който отговаря за бизнес развитието. Тези екипи започват все по-често да се появяват на регионалната карта и дори да търсят възможности за сътрудничество помежду си.

Институтът счита за напълно постижимо в следващите четири години оформянето на визията и маркетирането на инвестиционните дестинации в страната, както и планирането за развитието на индустриални терени, оформянето на висок клас бизнес пространства и партньорства с образователни институции да се случва в по-голяма степен между тези екипи, а не предимно в кабинетите на централната власт. Тук важна ще е и ролята на големите икономически центрове извън София, които могат да бъдат много по-смели в ролята си за промяна на регионалната карта.

Отпушване на разговора за финансовата децентрализация

Общият знаменател на всички тези теми е промяната в структурата на публичните финанси и засилването на ролята на общината. Въпреки наличния потенциал на местно ниво, в т.ч. различни възможности за финансиране на големи инвестиционни проекти, без финансова самостоятелност на общините и обвързване на местния бюджет с местната икономика кметът никога няма да има ясен хоризонт пред себе си, категорични са от Института.

Според ИПИ пренареждането на местната власт в страната е най-добрият повод за отпушване на разговора за финансовата децентрализация, включително за споделяне на приходите от някои преки данъци. Каквито и фондове за инвестиции на местно ниво да се правят от централната власт, те не могат да заметат несправедливостта от изсмукването на ресурс от регионите.

По-висока избирателна активност в по-малките населени места

По-висока избирателна активност в по-малките населени места

До момента в столицата е най-ниският процент гласували