Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за туризма.

По време на обсъждането му, народните избраници влязоха в спор за развитието на българския туризъм. По-голямата част от предложенията в Закона за туризма са съмнителни и спорни, заяви червеният депутат Христо Проданов.

Предлага се продуктово зониране в националните курорти, определят се зони, в които може да има шум в 1-2 часа през нощта. Именно това бил основният замисъл на това продуктово зониране.

Пречите на сектора, категоричен бе социалистът Красимир Янков, който смята, че държавата ще упражнява репресия върху цял бранш. Допълнително с предлаганите промени се създава корупционна среда, смята той.

Според депутата Елена Алексиева с промените в Закона за туризма се намалява административната тежест.

Туристическият бранш смята за абсурдна идеята за регулация на онлайн резервациите

Туристическият бранш смята за абсурдна идеята за регулация на онлайн резервациите

В момента имало „статистическо затъмнение“ относно легловата база у нас

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов е против проекта. Той вижда диктатура в текстовете. Твърде много права се давали на Министерство на туризма, а това не било в полза на националната туристическа организация. Освен това се създавали условия за информационно затъмнение от страна на ведомството, а в това Симеонов заподозря корупция. Законът за него бил бой на негри в тъмна нощ. Във всички случаи ще има засегнати интереси, категоричен бе лидерът на НФСБ.

Със закона, според вносителите, се детайлизира дейността на територията на националните курорти. Националните курорти ще се обявяват за такива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на туризма. За лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на националните курорти, се предвиждат двойно по-кратки срокове за извършване на административните услуги.

С наредба за националните курорти ще се уредят критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални. С нея ще бъде уреден реда за обявяване на национален курорт, организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти.

Предвижда се в националните курорти да се извършва т.нар. продуктово зониране – обособяване на функционални зони. Продуктовото зониране и условията за осъществяване на туристически дейности в обособените зони следва да бъдат определени в наредба, приета от съответния общински съвет.

Със законопроекта се въвежда изискване общинският съвет да определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като в програмата за реализация на общинския план за развитие се включи самостоятелен раздел, съдържащ програма за развитие на туризма.

Засилва се ролята на консултативните съвети по въпросите на туризма, в т. ч. обсъждане и одобряване на проекта на общинската програма за развитие на туризма.

Туристическите сдружения, чрез които представителите на туристическия бизнес имат възможност да участват в работата на органите за управление на туризма, ще се вписват в Националния туристически регистър, при условие, че сдружението е осъществявало дейност не по-малко от 3 години от вписването му по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Прецизират се понятията „местно“, „регионално“, „продуктово“ и „професионално“ туристическо сдружение.

Съществуващата към момента Експертна комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти се разделя на две отделни комисии: Експертна комисия по категоризация на туристически обекти и Експертна комисия по сертификация на туристически обекти.

Промяната отчита спецификата на двата режима и необходимостта от своевременното приключване на отделните процедури по категоризация и по сертификация на туристически обекти. Оптимизира се и работата на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти.

Не приемам тезите, че няма как Министерство на туризма да отговаря за националните курорти, то е основен двигател в сектора, коментира и министърът на туризма Николина Ангелкова.

Националните курорти са лицето на българския туризъм, посочи тя. Изключително важно е да има ясен правен статут що е то национален курорт и какви са правата и задълженията, свързани както с неговия облик, заяви Ангелкова.

Припомняме, на 25 ноември стана ясно, че управляващите искат да регулират и туристическите регулации онлайн.

От бранша обявиха, че идеята за регулация на онлайн резервациите е абсурдна.

До 1 октомври трябваше да бъде готова базата данни на единната система за туристическа информация – ЕСТИ.