От Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) настояват да бъдат включени в Националния план за възстановяване.

По предвидения стълб 2 „Зелена България“ хотелите и ресторантите могат да бъдат подпомогнати чрез средства за осигуряване на филтри и климатични системи за защита от фин прах, плесени, алергени, полени и микроби. По този начин ще се осигури чист и безопасен въздух за клиентите на местата за наставяне и заведенията, подчертават от БХРА. От организацията предлагат още да се финансират обособени зони за свободно къмпингуване около водоемите с прилежащи ток, вода, осветление, санитарни помещения и видеонаблюдение.

Туристическият сектор може да бъде подпомогнат и чрез програми за енергийна ефективност, предвид че намаляване на въглеродния отпечатък е част от приоритетите на ЕС. Приложените мерки ще окажат влияние не само върху оползотворяването на ресурсите и отражението им върху околната среда, но и върху сигурността и комфорта на посетителите на хотелите, се казва в писмото на БХРА до вицепремиера. Освен това с подобни мерки ще се намали и въздействието на сектора върху околната среда. В Плана могат да бъдат включени и мерки за подкрепа на изграждане на малки възобновяеми източници за производство на електричество за собствени нужди и топла вода за туристическите обекти, допълват от асоциацията.

По стълб 3 „Свързана България“ туризмът може да се възползва от инвестиции в туристическа и транспорна инфраструктура като вложения в железопътна инфраструктура за алтернативен и атрактивен туристически траспорт. Сред другите мерки, които предлагат още от БХРА са изграждане на въжени панорамни линии в градовете и край тях, закупуване на автобуси на ток и електрически влакчета в курортите, изграждане на мрежа от зарядни станции за автомобили и на малки туристически лифтове.

Николова поиска браншът да отдели  хотели за болните от COVID-19

Николова поиска браншът да отдели хотели за болните от COVID-19

Предвиждат увеличение броя на ученици и студенти по туризъм

От БХРА са категорични, че предоставените от ЕС средства могат да бъдат инвестирани и в ремонт и обновяване на основни туристически активи, подобряване на паркова и зелена среда в курортите, създаване на обособени пешеходни зони, изграждане на нови паркинги, обновяване на атракциони, възстановяване, консервиране и улесняване на достъпността да археологически обекти и природни забележителности около курортите.

Относно четвъртия стълб на Плана според БХРА туризмът трябва да получи финансиране за дигитализация на процесите в сектора, които ще укрепят ефективно потенциала на индустрията. От организацията предлагат да се инвестира в интернет на нещата в хотелите, онлайн резервационни системи и платформи, изкуствен интелект, както и да се създадат дигитални борси за селскостопанска продукция. Освен това чрез средствата от ЕС може да се повиши устойчивостта на здравната система чрез превенция и въвеждане на ваучери за спа, балнео и медикъл туризъм. Както и за осигуряване на нови работни места и насърчаване на социалното включване в отдалечени и трудно достъпни региони и защитени територии, в които няма развити други бизнеси.

От БХРА настояват предложенията им да бъдат обсъдени на среща при вицепремиера Томислав Дончев и припомнят, че организацията има 30-годишна история и над 3000 членове със стотици хиляди служители в цялата страна.