626 600 са пътуванията на българи през август въпреки продължаващата епидемична обстановка, сочат данните на Националния статистически институт.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българи в чужбина през август 2021 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия – 41.1%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 40.5%, и със служебна цел – 18.4%.

През август 2021 г. най-голям брой пътувания на българи са осъществени към: Турция – 174 000, Гърция – 129 200, Румъния – 54 000, Германия – 53 300, Сърбия – 53 300, Република Северна Македония – 24 700, Италия – 20 900, Австрия – 18 600, Франция – 11 800, Чехия – 10 000.

През август 2021 г. посещенията на чужденци в България са 1 537 600 като транзитните преминавания са 40.7% (626 100 ) от всички посещения на чужденци в страната

От общия брой чужденци, посетили България през август 2021 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 58.6%, или 901 хиляди.

Посещенията на граждани от други европейски страни са 522 100, или 34.0% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 251 600 хил., или 48.2% от посещенията от тази група.

През август 2021 г. относителният дял на посещенията по цел е, както следва: с други цели – 47.6%, с цел почивка и екскурзия – 45.1%, и със служебна цел – 7.3%

Най-много посещения в България през август 2021 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 279 900, Турция – 251 600, Германия – 204 700, Украйна – 103 200, Полша – 66 500, Сърбия – 62900, Франция – 60 300, Нидерландия – 57 600, Република Северна Македония – 46 300, Чехия – 43 500.