OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ще има ли изненади за Общинския съвет в Несебър на 11 ноември ?

Полагането на клетва от новоизбраните съветници-9 ноември 2015 г.

Диагнози и прогнози за тайното гласуване на учредителното  заседание на Общинския съвет – Несебър -11 ноември 2019

Полагането на клетва от новоизбраните съветници и тайното гласуване за председател на Общинския съвет в Несебър най-вероятно ще бъде избран  Румен Кулев  

Максим МОМЧИЛОВ

Избраните на 27 октомври 21 общински съветници ще се съберат за учредителната сесия на новоизбрания Общински съвет в Несебър.Това ще се случи от Областния управител на Бургаска област, когато насрочи заседанието в зала „Мелсас” в новата част на града за 11 ноември от 14 часа.

Първото заседание на Общинският съвет-Несебър, съгласно действащия правилник за работа на местния орган за самоуправление, и по традиция, се открива от най-възрастният от присъстващите общински съветници, който ръководи заседанието до избирането на председател на Общинския съвет.

На това заседание общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства полагат предвидената в чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА  клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове. Когато общински съветник или кмет е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващо заседание на общинския съвет.

На първото заседание под председателството на най-възрастният общински съветник могат да се проведат само разискванията по избор на председател  на общинския съвет,който се избира с тайно гласуване.

Другата задължителна точка според ЗМСМА е избиране на комисия,която да предложи за приемане Правилник за дейността на Общинския съвет и на общинската администрация.

За произвеждането на тайно гласуване се избира временно действаща комисия от  5 души, като всеки общински съветник и всяка политическа партия или коалиция, представена в Общинския съвет, може да издига кандидатури за председател .

Изборът на председател се извършва с бели бюлетини с имената на издигнатите кандидати. Това става след като всеки съветник поставя в плик бюлетина с името на предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

Зачертани и ръчно изписани бюлетини, празни пликове и пликове с повече от една различни бюлетини се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднакви бюлетини се броят за един действителен глас.

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.  Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.  В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

Кои са получавали необходимия брой гласове за да оглавят Общинския съвет в Несебър?

На проведените първи избори след демократичните промени през 1989 г.на 30 октомври 1991 е учредителното заседание на новоизбрания Общински съвет, в който СДС има 24 съветници, БСП-14, БЗНС /единен/-4, БЗНС „Никола Петков”-3. Заседанието е открито от най-възрастния съветник Ангел Събев,който призовава  съветниците към обединяване. Атанас Кехайов от СДС предлага кандидатурата за председател на Михаил Бенин, а Красимир Косев от БСП-на Николай Трифонов.След тайно гласуване Бенин получава 28 гл., а Трифонов-15. Впоследствие кметът Страхил Ламбов подава оставка,а след него и Бенин.До края на мандата за председател е избрана Мария Стрезова от СДС, която също подава оставка, а на нейно място е избран Страхил Станков от БСП.

На 24 ноември 1995 първото заседание е открито от Славчо Гечев. В Общинския съвет коалиция СДС има 8 съветници, коалиция БСП също 8, БЗНС /единен/-4, ДАР и БББ-по 2, а Нов избор-1.Георги Петрохански от БСП предлага за председател Красимир Косев, който получава 13 гл., а Стоян Голев,предложен от Захари Нушев от СДС-12.

На 28 октомври 1999 първото заседание е открито от Димитър Статев.Тогава съветниците от коалиция ОДС са 6,от БСП-4, от СРДП и БЕЛ-по 3,ФЦБ, БДБ,ЗП, БББ-Демократичен център и ДПС-по 1, като броят им е редуциран до от 25 на 21.Пенка Аврамова от БСП предлага Красимир Косев,а Коста Айтов от СРДП-Димитър Янков,които получават съответно 12 и 9 гл.

На 7 ноември  2003  заседанието се открива от Янаки Стоянов.В Общинския съвет Либерален съюз е представен от 5 съветници,БСП от 3,СДП-2.Всички останали: Костадин Нищелков като независим, Георги Георгиев от пк „Тракия”, Венелин Ташев от ССД, Янаки Стоянов от СДС, Драгомир Попов от БСД, Георги Цурев от ОБТ, Славчо Станелов от ПДС, Красимир Косев от „Роден край”, Христо Колев от НДСВ, Здравко Маждраков от ФЦБ и Николай Димитров от НСДП 1990 са по 1 съветник. Димитър Янков от Либерален съюз,предложен от Христо Тодоров, получава 13 гл., Христо Колев,предложен от Славян Теофилов-6, а Красимир Косев,предложен от Драгомир Попов-2.

На 8 ноември 2007 е първото заседание на новоизбрания  Общински съвет.В него за първи път влизат партиите МОРЕ и ДЕЛА, съответно с 5 и 3 съветници.Коалицията ПОБЕДА също има 3,а останалите партии: БСД, ХСС, Либерален съюз,РЗС и Атака-по 2. По предложение на Иван Аврамов за председател е избран Благой Филипов от МОРЕ, за който се гласува единодушно.

На 3 ноември 2011  е учредителното заседание на новия Общински съвет, в който МОРЕ има 7 съветници, ГЕРБ-5, ПБСД-4, Либерален съюз и пк „Тракия”-по 2, и коалиция „Ново начало” 1.Димитър Транов от МОРЕ предлага за председател Благой Филипов,който получава 15 гл., Златко Димитров от ГЕРБ предлага Янаки Стоянов, за който гласуват петима съветници.Костадин Нищелков предлага Венелин Ташев, но впоследствие оттегля предложението си поради отсъствието на кандидата.

На 9 ноември Румен Кулев от местна коалиция „Сила“  бе избран за новия председател на Общинския съвет в Несебър.Той получи 11 гласа при тайното гласуване. Конкурентът му -досегашния председател на общинския съвет-Благой Филипов от партия „Море“ получи 9 гласа.В заседанието не участва представителят на Коалиция „Зора“ Венелин Ташев.

Кой ще е новият председател на Общинския съвет в Несебър и дали са възможни изненади?

  От гледна точка на резултатите от изборите до необходимото мнозинство гласове може да се стигне по различни,но все пак ограничен кръг конфигурации.

Каква бе конфигурацията на мнозинството в местния парламент до изборите на 25 октомври? Партия МОРЕ бе представена от 7 съветници, ГЕРБ-5, Българска социалдемокрация-4, Либерален съюз и пк  „Тракия”-по 2 и „Ново начало и синята коалиция с вас”-1.По време на мандата преди който кметът на Общината бе избран с балотаж,се заформи мнозинство на статуквото,включващо в повечето случаи всички партии /с определен брой изключения-ГЕРБ/, а съветникът на „Ново начало” присъстваше на заседания като самоизолирал се.

Далеч преди изборите можеше да се прогнозира, че партиите на статуквото ще се възпроизведат в новия общински съвет с незначителни изменения, и при тези електорални нагласи няма как  т.н. системни партии да получат необходимата избирателна квота, в т.ч.-и несистемните партии.

Имаше и още една категорична прогноза-че кметът ще бъде избран без балотаж. Някои от участниците в изборния процес така и не отчетоха прогнозата, но именно изборът на кмета без балотаж,ще окаже влияние върху предстоящия избор на председател на Общинския съвет.

Според резултатите обявени от Общинската избирателна комисия партия МОРЕ има 6 съветници, Българска социалдемокрация-5, местна коалиция „Свободен избор за либерална алтернатива” /СИЛА/ и ГЕРБ- по 3, кп Зора и кп „БСП-пк „Тракия”-по 2.

При тези резултати обаче, статуквото на досегашното мнозинство изглежда трудно постижимо. Трудностите произтичат от факта,че не само от ГЕРБ и Зора, които имаха кандидати за кмет,а и от МОРЕ /които нямаха/ не бе обявена подкрепа за независимия кандидат за кмет Николай Димитров.При това той бе избран на първи тур и без подкрепа от МОРЕ, които пък получиха чувствително по-малко гласове и се лишиха не само от 1 мандат, а и от възможността да се договарят за неслучилия се балотаж.

Формално погледнато новото мнозинство може да бъде от МОРЕ, ГЕРБ и Зора, събиращо необходимите минимални 11 гл. за избор на председател. Минималните 11 гласа се събират и от МОРЕ + партия „Българска социалдемокрация”.

Подобни конфигурации в Общинския съвет досега е нямало.Те не са невъзможни,но са малко вероятни като консолидация.

По-естествена изглежда консолидацията на една социал-либерална формация  от: „Българска социалдемокрация”, СИЛА, пк „БСП-пк „Тракия”.Тя обаче събира само 10 гл. Вероятния положителен избор на председател би бил безпроблемен с гласовете на групата на ГЕРБ.А подобно мнозинство ще бъде далеч по-устойчиво и стабилно по време на мандата.

Това мнозинство ще има нов, безспорен мандат за управление и ще е достатъчно легитимно, за да се ангажира с дългосрочни политики.При това положение обаче от МОРЕ ще останат в изолация и опозиция.

Съществува и вариант на мнозинство „голяма коалиция“.Това вече се получи на учредителната сесия в Айтос, където от най-голямата група съветници, тази на ДПС, обявиха, че нямат да бъдат опозиция и не издигнаха свой кандидат за председател.

Вероятността от възпроизвеждането на подобна ситуация не трябва да се изключва. Възможни са теоретично и други странни мнозинства и коалиции, които на практика никой не иска.

Алтернативи на сегашното състояние в несебърския парламент съществуват и повечето от тях са по-добри от досегашното  статукво. Най-важното е обаче, че алтернативите не бива да се мислят като случки, които ни връхлитат с неизбежността на природна стихия, всяка от тях е продукт на избора, който правим.Изпадането в съзерцателен конформизъм, породен от привидната безалтернативност на ситуацията, е също позиция. Но тези, които я заемат, нека не мислят, че така ще дочакат нещо по-добро.

Междувременно в края на деня Общинската избирателна комисия обнародва решение №216/06.2015, с което заличава по тяхна молба избраните общински съветници Катя Крумова и Георги Наумов от партия МОРЕ,които се заместват от Иван Янев и Демир Стоянов.Избраният общински съветник от кп „Зора” Венелин Ташев тогава заяви предварително,че поради физическа невъзможност няма да участва на учредителната сесия на новоизбрания общински съвет.

Максимум, минимум                                                                                                                                

   При настоящата ситуация преди тайното гласуване за председател на Общинския съвет в Несебър конфигурацията е повече от ясна.Общинските съветници вече бяха пренаредени.

И най-вероятно конфигурацията в полза на Румен Кулев при тайно гласуване ще бъде: 6 от пп„Български социалдемократи”, 3 от мк „Нова алтернатива”, 2 от мк „Съюз на свободните демократи”, 1 пп „Движение 21” и, ако от пп „БСП за България” бъдат освободени-2.Максимум -14, минимум-12 /11/ .

Естествено,това са само предварителни прогнози,а какво ще се случи в понеделник след обяд,никой не знае……

Print Friendly

Автор: Максим МОМЧИЛОВ


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *