23658626_1031993170281674_7989589237851059520_n

Тодор КОСТАДИНОВ- първи секретар на ОбК на БКП-Несебър:Никой не може да спре народа да говори

Тодор КОСТАДИНОВ на 79 години                                                                                                   

Бог ни дава дните – останалото са възможности. За целия си периода 1979-1989 г. Тодор Костадинов заема и ръководи развитието и напредъка на Община НесебърВсички възможности, които са се откривали пред общината  по онова време, са били използвани по най-добрия начин.

1 ТК (1)  Тодор КОСТАДИНОВ- първи секретар на Общинския комитет на БКП-Несебър:

         Никой не може да спре народа да говори

В новата политическа обстановка повече от всякога са основателни настойчивите искания за широка гласност, плурализъм и демокрация.Потребна е вярна и навременна политическа реакция на опитите за нарушаване на законността и реда в общината, реални дела, аргументи и убеденост в подкрепа на преустройството.

 -С какво се характеризира отражението на извършващите се промени в несебърската община, с този въпрос се представи  към Тодор Костадинов- първи секретар на Общинския комитет на БКП-Несебър?

-И при нас в политическата атмосфера на общината нахлуха свежият въздух на промените. Хората проявяват неподправен интерес, искрено съпричастност и трескаво вълнение към актуалните политически събития.Навсякъде оживено се развиват злободневните проблеми.Личната позиция се изразява по-смело и безкомпромисно.

-Какво по-конкретно бе реакцията на Общинския комитет в тази динамична развиваща се обстановка?

-Стремим се нашия подход да бъде подчинен на изискванията на новото време.Това е политическият подход – подход, който включва диалога с всички слоеве на населението, размяна на мнения и становища, спазване на етиката в диалога активно общуване с населението от цялата община.

И това не е диалог само с думи.Дейността, която извършихме пред последните две-три седмици /среща с населението от Стария Несебър, с трудови колективи и първични партийни организации, с обитателите на жк „Младост”, размяната на мнения по време на срещите с обществеността в Обзор и Несебър/ показва, че многообразието на проблеми, възникващите трудности в хода на преустройството налага корекции, а понякога и обрати в сценариите на практическата работа, защото възприемането на нещата от хората става по нееднозначен начин.

От това, според мен, се определя сложността на процесите, протичащи след ноемврийските пленуми на партията.

-Все пак от какво зависи успехът на обновителното дело?

-Преустройството, според мен, не е възможно да се реализира само с организационни и политически мерки.То, заедно с всичко друго, е дълбок вътрешен процес на всеки партиен  и обществен деец.

Ето защо аз мисля, че от това доколко бързо и докрай ще съумеем да пречупим чиновническо-изпълнителския стереотип във всеки от нас, доколко ще създадем нагласа за борба, отговорност и риск в името на високите цели, които партията е поставил пред нас зависи изцяло успехът, на обновителното дело.

-Наскоро се създаде партийно-правителствена комисия за разследване на допуснатите слабости и грешки от отделни дейци, в партията и правителството. Носят се слухове, че такива грешки и слабости са допуснати и тук.Кои са за конкретни грешки?

-Никой не може да спре народа да говори.На съвещанието на общоградския партиен актив на 23 ноември бе обявено предложение за създаване на комисия, която да установи имотното, финансовото и материалното благосъстояние на тези лица, изпълняващи ръководни длъжности в общината, за които има сигнали, че са злоупотребили със заеманото служебно положение.                                                                  Подкрепям това предложение, възможно е да се установи и някои нелицеприятни неща, но аз нямам от какво се срамувам.

За себе си мога да кажа, че съм жител на град Несебър, собственик съм на жилище от 120 кв. м., намиращо се на ул.”Георги Димитров” №11 и, което изплащам със заем от 25 хил.лв.

Не притежавам лично превозно средство, нямам спестовни влогове, нито вилни места.

Сега на партийни събрания се поставят въпроси и за някакви други жилища, за които се говори, за някаква друга моя собственост.

Искам още веднъж най-отговорно да заявя, че не притежавам никаква друга жилищна собственост, освен посочената.

Вярно е, че жилище в Бургас притежава дъщеря ми, която е семейна, а в Несебър  жилище има баща ми.Що се отнася до апартамента в тк „Слънчев бряг”, който използва по решение на БАТО, за тази „привилегия” аз получих партийно наказание и тя ми бе отнета.

Нямам какво да крия, но мисля, че без да посочим грешките си и допуснатите нарушения, ние няма да тръгнем към радикална и ефикасна промяна и обновление.

Целият въпрос е в това, че като разискваме открито и критично собственото си положение, ние сме длъжни да работим в духа  на изискванията на новото време.

-Благодаря Ви, че бяхте отзивчив.

                                                                                   

Интервю на Максим МОМЧИЛОВ

 

*  Това интервю от мен е първото и единственото за Тодор Костадинов, публикувано на 12.12.1989. След толкова години то си остава като онова  минало, незабравимо

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *