IMG_2671

Седмицата на гората в България 2020 – 6-12 април

Съображения по състоянието на горското стопанство в Българрия

В последно време обществеността е силно разтревожена от настанилите се порочни практики на лесоползване и все по-големи печалбарски интереси в Българското горско стопанство. Много от грубите нарушения в горите имат криминален характер. За съжаление в много случаи горски служители, на различни нива са замесени в престъпни деяния.

Стигна се до там, че националните електронни медии дни наред показват безобразното състояние на лесоползването и липсата на ефикасна охрана в горите в различни краища на България.

За безпомощното състояние, в което се намира управлението на горите говори факта, че Националния Омбуцман в сутрешното предаване на „Нова Телевизия“ на 19 февруари 2015 г. заяви, че у нас понастоящем се водят „Башибозушки сечи“ и България заприличва на Анадола. Той даде пример, че преди 4000 години такива сечи са превърнали сахара от зелена територия наситена с вековни гори в пясъчна пустиня. Той пое инициатива да организира обществено формирование в защита на Българския лес.

Редица обществени природозащитни организации остро реагират срещу начините на ползване в Българската гора и нейното състояние като цяло.

В правителствената програма, в раздела й горско стопанство отново и за пореден път се говори за инвентаризация на горските територии, за сертификация на горските и ловни стопанства и т. н. Това го имаше и в стратегията разработена под ръководството на В. Маринова. Явно авторите на тогавашната стратегия и на сегашната правителствена програма са едни и същи. Личи, че това са чиновници, които считат, че охраната и опазването на Българската гора може да става само с помощта на компютъра.

Съсипването на Българското горско стопанство започна през 1997 г. със създаването на така наречените РМД-та и „подаряването им“ на цялата специализирана горска техника, която в най-кратки срокове те унищожиха. Нещата бяха доведени до там, че горските стопанства нямаха по един моторен трион да нарежат дърва за отопление на канцелариите си. Под девиза „Държавата е лош стопанин“ Собственика на държавните гори у нас бе лишен от правото да извършва стопанска дейност в тях. Така едри концесионери завладяха най-апетитните ловни територии в нашите  гори, в резултат на което сега вече в тях няма дивеч, но е недопустимо и преминаването на хора през тези пространства.

Считаме, че продължилият 25 години опитен период някои да се учат на управление бе много продължителен и пагубен за най-голямото Българско национално природно богатство – ГОРАТА!

Сдружението на ветераните от горското стопанство и горската промишленост от град София предлагаме  в спешен порядък да се извършат следните неща:

-Да се създаде Държавна агенция по горите към Министерския съвет;

-В кратки срокове да се изработи нов Закон за горите. В подготовката му да участват и изявени специалисти от близкото минало и Научните институти, които добре познават полезните практики в някои Европейски страни, в това число и Русия и като се има предвид богатия опит натрупан у нас след Втората световна война;

-Закона да се прилага с „Правилник за приложение на Закона за горите“.  Разликата е много голяма от сегашното положение, защото Правилника се утвърждава от МС, докато сегашния Закон се прилага с наредби от ресорния министър, затова и резултатите са катастрофални;

-Защитените природни територии да преминат изцяло във функциите и задачите на горското ведомство, както това бе до 1998 г. МОСВ доказа през годините, че няма потенциала, а може би и желание да управлява, да охранява и отговаря за най-ценните природни територии у нас – Резерватите и Националните паркове. През този период МОСВ допусна да загинат изключително ценните за науката и поколенията биосферни резервати „Бистришко бранище“ и „Маричини Езера “ и резервати като „Аркутино“ и унищожаването на най нежните и уязвими планински и горски екосистеми в Пирин (над Банско) и Рила (7-те Рилски езера). Нека припомним, че пясъчните дюни по Българското Черноморие безвъзвратно загинаха. Най-ценните части от тях по Слънчев бряг, Несебър, Равда и по-нататък, на юг са застроени от високо и гъсто разположено бетонно строителство с търговско предназначение.

Оставаме с надежда, че в България все още има родолюбци като професор Константинов и от по-младото поколение, които застават Гарант за оцеляването на Българската гора, за изгонването на „Търговците от Храма на природата“.

 

 

инж. Георги Петрушев

Print Friendly

Автор: Инж. Георги Петрушев


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *