1 рич

Несебърските фронтоваци в Отечествената война 1944-1945 са 391, загиналите са 26, падналите в съпротивителното движение са 7*

Столетникът Костадин Ричков, о.р.лейтенант от Втората световна война, живеещ понастоящем в Равда

„БЪЛГАРИЙО ЗА ТЕБЕ ТЕ УМРЯХА“;„В ПАМЕТ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ от общ. НЕСЕБЪР БАЛКАНСКА ВОЙНА ЗАГИНАЛИ 8 I СВ. ВОЙНА ЗАГИНАЛИ 18 II СВ. ВОЙНА ЗАГИНАЛИ 23“

     Надписът е от Регистъра  на военните паметници и паметни плочи в област Бургас, но нито в паметника в Несебър, нито в надписа не съществува.Те са заличени и безразлични от сегашната общинска власт.Не е грамотна и невалидна е, заради статистиката според която в несебърската община в Балканската война загиналите били 8, в Първата световна война -18, а във Втората световна война-23.    

    1 памПаметникът на загиналите през Първата и Втората световна война от години е  изчезнал и заличен на площада пред Пощата

 

Повече от 31 години периодично ми се налага да изтъквам необходимостта,освен за 9 май- Деня на победата, да се издигне паметник на загиналите в Балканската, Съюзническата,Първата и Втората световна война в Несебър.

Тази идея се изтъкна  по-рано от Инициативния граждански комитет за поставяне на паметна плоча по случай 100-годишнината на българската авиация в Несебър.

Седем години по-късно /2012 г./ периодично от Инициативния комитет в състав: Андрей Колев, Бончо Бончев, Георги  Дамянов, Димитър Дамянов, Димитър Чавдаров, Дочо Дочев, Драгой Чифильонов /починал/, Йордан Йорданов- председател, Красимир Хърлев, Максим  Момчилов,Янко Йорданов /в чужбина/  публикува във вестник „Слънчев бряг прес” и сайта „Несебърнюз” /и други електронни медии/ да бъде издигнат   паметник  или друг паметен знак за Освобождението /1878 г./ на града.Това, първото Освобождение от 1829 г. също не се активира от общинската власт, в т.ч. от читалища и разни СНЦ-та.

Ето защо се налага още веднъж да се заяви предложението за паметник на Освобождението, а заедно с тях – и на ветераните от войните.Би трябвало да се задейства и общинският фонд „Култура”, одобрен от 2017 г.Това се отнася и за възстановяване на паметник на ветераните от Първата и Втората световна война от Несебъ- паметник, заличен от шест години от общинската власт.

Пълният списък на ветераните от Втората световна война е 391, а единственият останал жив е столетникът Костадин Ричков,живеещ в Равда.Събрал съм и съставил списъка на ветераните, загиналите са по-долу.

Максим МОМЧИЛОВ

Фронтоваците са от периода  на Отечествената война  1944-1945 г.                                                                                                                          

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944/45 г. ОТ ГРАД НЕСЕБЪР, БУРГАСКИ ОКРЪГ -85

 1. Герасим Хараламбов Христов
 2. Анастасия Димитрова Христова
 3. Пандо Христов Вардалиев
 4. Христо Христодулов
 5. Иван Георгиев Узунов
 6. Димитър Михайлов Гюпчанов
 7. Христо Димитров Чимбулев
 8. Иван Тодоров Тенев
 9. Стоян Атанасов Кузманов
 10. Христо Траев Даменлиев
 11. Иван Иванов Господинов
 12. Димитър Наумов Христов.
 13. Георги Димов Търтев
 14. Петко Стайков Петков
 15. Димитър Архондев Димитров
 16. Георги Дончев Олчев
 17. Манол Павлов Иванов
 18. Коста Сотиров Трайков
 19. Борис Костадинов Симеонов
 20. Тодор Ангелов Стоянов
 21. Дионис Антонов Пинков
 22. Перакли Стоянов Нейчев
 23. Христо Пинков
 24. Георги Христов Узунов
 25. Иван Танев Пейчев
 26. Митьо Петров Динев
 27. Атанас Сотиров Трайков
 28. Николай Тодоров Линов
 29. Дамаско Янев Ортодоксиев
 30. Янаки Христов Вергов
 31. Илия Николов Димитров
 32. Трайо Георгиев Димитров
 33. Коста Димитров Илчев
 34. Милчо Димитров Златинов
 35. Димитър Господинов Попов
 36. Васил Стоянов Вълков
 37. Михаил Иванов Ташев
 38. Григор Янков Диамандиев
 39. Сотир Георгиев Наумов
 40. Панайот Иванов Христов
 41. Байчо Митев Гроздев
 42. Ганчо Петров Иванов
 43. Димитър Андонов Василев
 44. Алеко Михайлов Гюпчанов
 45. Кочо Михайлов Гюпчанов
 46. Кузо Филипов Грьнчеров
 47. Иван Дионисов Кехайов
 48. Христо Байчев Христов
 49. Атанас Георгиев Кузов
 50. Васил Костов Филев
 51. Янко Николов Янев
 52. Янко Хараламбов Христов
 53. Вангел Христов Василев
 54. Ефтим Петров Христов
 55. Никола Алеков Костов
 56. Димитър Георгиев Чавдаров
 57. Ортодокси Костов Калофоров
 58. Мильо Михалев Михалев
 59. Величко Костов Вълчанов
 60. Христо Вангелов Шимов
 61. Васил Атанасов Хайверов
 62. Георги Христов Василев
 63. Димитър Петров Петляков
 64. Христо Георгиев Христов
 65. Тодор Николов Бойчев
 66. Димитър Милушев
 67. Трендафил Георгиев Славов
 68. Стоян Димов Димов
 69. Костадин Петров Унаров
 70. Христо Петров Попов
 71. Иван Марков Хасон
 72. Марчо Спасов Дойчев
 73. Дионис Леонидов Георгиев
 74. Димитър Николов Киновски
 75. Васил Ставрев Арабаджиев
 76. Ангел Василев Събев
 77. Койчо Михалев Симеонов
 78. Димо Георгиев Карадимов
 79. Никола Костов Янакиев

ПОЧИНАЛИ

 1. Иван Илиев Деевски
 2. Дамян Димитров Узунов
 3. Лазар Георгиев Кондов
 4. Григор Христов Харизанов
 5. Григор Алексиев Костадинов
 6. Петър Григоров Харизанов

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944/45 г. ОТ СЕЛО ОБЗОР, БУРГАСКИ ОКРЪГ69

 1. Ангел Тодоров Стоянов
 2. Асен Николов Стоянов
 3. Андрей Бекяров
 4. Вълчо Илиев
 5. Велико Драгнев
 6. Георги Атанасов Шопов
 7. Георги Великов Ковачев
 8. Георги Севов Георгиев
 9. Георги Русев Стоянов
 10. Георги Апостолов Дералиев
 11. Груд Стаматов Миха лев
 12. Георги Димов Николов
 13. Димитър Николов Янев
 14. Димо Димитров Калпаков
 15. Димитър Николов Царев
 16. Димитър Янев Иванов
 17. Иван Георгиев Аладжов
 18. Иван Димитров Богданов
 19. Иван Василев Иванов
 20. Иван Митев Стоянов
 21. Иван Михалев Иванов
 22. Иван Стоянов Pуceв
 23. Любен Петков Атанасов
 24. Мильо Петров Милев
 25. Никола Георгиев Байкушев
 26. Петър Великов Друмев
 27. Павел Димитров Павлов
 28. Стамат Томов Стоянов
 29. Стефан Николов Караджов
 30. Слави Атанасов Райчев
 31. Тимистокъл Костадинов
 32. Янчо Атанасов Карапачов
 33. Стойчо Стоянов Кирязов
 34. Йордан Тодоров Йорданов
 35. Тодор Георгиев Топалов
 36. Жельо Ефтимов Желев
 37. Христо Сотиров Янчев
 38. Стоян Митев Стоянов
 39. Марко Колев Божков
 40. Георги Сталев
 41. Янаки Стоянов Русев
 42. Петър Янев Петров
 43. Христо Димитров Николов
 44. Зафир Николов Фотев

ПОЧИНАЛИ

 1. Васил Андонов
 2. Петър Петков Димитров
 3. Вълкан Димов Мешков
 4. Димо Тодоров Пурналев
 5. Димо Георгиев Германов
 6. Иван Митев Дералиев
 7. Коста Щирионов Николов
 8. Коста Зафиров Захариев
 9. Нейко Нанев Неделчев
 10. Панайот Димов Вангев
 11. Райко Димитров Райков
 12. Стойно Атанасов Стоянов
 13. Георги Божков Колев
 14. Григор Атанасов Шопов
 15. Иван Абаджиев
 16. Георги Иванов Георгиев
 17. Марин Янчев Маринов
 18. Панайот Спиров Николов
 19. Атанас Стоянов Матев
 20. Стефан Георгиев Караджов

ЗАГИНАЛИ *

 1. Борис Димитров Арабаджиев
 2. Иван Райков Хаджиев
 3. Тодор Илчев Атанасов
 4. Христо Ставрев Манолов

 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944/45 г. ОТ СЕЛО  ОРИЗАРЕ, БУРГАСКИ ОКРЪГ46

 1. Пенчо Стоянов Чернев
 2. Атанас Георгиев Мамулов
 3. Неделчо Иванов Думусчиев
 4. Вълко Георгиев Вълков
 5. Стойчо .Вълчев Яназлиев –
 6. Матьо Иванов Домусчиев
 7. Петър Маринов Пенев
 8. Димитър Иванов Събев
 9. Еньо Чернев Славов
 10. Лефтер Димов Янев
 11. Иван Иванов Казаков
 12. Темелко Николов Костов
 13. Кръстьо Недков Кръстев
 14. Дойчо Атанасов Стоянов
 15. Яни Душев
 16. Стоян Матев Кабакоа
 17. Георги Филипов Минев
 18. Васил Матев Стоянов
 19. Филип Димитров Янев
 20. Жельо Митев Тодоров
 21. Ангел Николов Червенков
 22. Велико Пенев Иванов
 23. Костадин Щерионов Стоев
 24. Тодор Стоянов Стоев
 25. Киро Петков Лапанов
 26. Янко Костов Караджов
 27. Младен Павлов Толумов
 28. Георги Николов Maмулов
 29. Димитър Дичев Събев
 30. Никола Желязков Стойков
 31. Ненчо Стефанов Зехиров
 32. Атанас Петков Иванов
 33. Иван Димитров Янев
 34. Стойчо Неделчев Неделчев
 35. Райчо Михалев Ралев
 36. Андон Петков Иванов ПОЧИНАЛИ

 

 1. Кръстьо Иванов Боев
 2. Георги Христов Пехливанов
 3. Щерион Недев Георгиев
 4. Камен Минов Пърпов
 5. Дико Иванов Количев
 6. Петър Христов Пехливанов
 7. Димитър Андонов Казаков
 8. Борис Атанасов Туджаров

ЗАГИНАЛИ

 1. Минчо Николов Мамулов
 2. Панайот Велков Георгиев

 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944/45 г.ОТ СЕЛО КОШАРИЦА, БУРГАСКИ ОКРЪГ40

 1. Чаньо Димитров Георгиев
 2. Кольо Щерев Георгиев
 3. Никола Георгиев Кръстев
 4. Кольо Иванов Ангелов
 5. Стоян Иванов Вълчанов
 6. Петър Минчев Петров
 7. Слави Вълчев Чобанов
 8. Апостол Илиев Ставренов
 9. Ангел Милев Николов
 10. Петър Ангелов Недев
 11. Севдан Петров Жеков
 12. Недьо Адамов Теохаров
 13. Велико Митев Богданов
 14. Велико Панайотов Белов
 15. Марин Вълчев Станчев
 16. Георги Тенев Камиларов
 17. Кольо Иванов Туджаров
 18. Алекси Йорданов Каваков
 19. Кръстьо Иванов Ставряков
 20. Янко Пейков Петров
 21. Панайот Николов Марков
 22. Ангел Алексиев Желев
 23. Тодор Янев Тодоров
 24. Стоян Тодоров Христов
 25. Илчо Петров Джендов
 26. Демир Тодоров Стоянов
 27. Демир Тодоров Стайков
 28. Атанас Иванов Стоянов
 29. Панайот Иванов Панайотов
 30. Никола Стойков Славов
 31. Кръстьо Йорданов Каваков
 32. Георги Трендафилов Илчев
 33. Марин Костадинов Георгиев
 34. Иван Вълчев Станчев

ПОЧИНАЛИ

 1. Борис Севдалов Стайков
 2. Христо Славов Христов
 3. Илия Атанасов Маргаритов
 4. Илия Стоянов Драганов

ЗАГИНАЛИ                                                                                                                                                                                                                                               39.    Слави Стойков Стойков                                                                                                                                              40.    Тодор Димитров Камиларов                                                                                                      

 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944/45 г.ОТ СЕЛО  ГЮЛОВЦА, БУРГАСКИ ОКРЪГ37

 1. Неделчо Ангелов Недев
 2. Демир Великов Янев
 3. Жеко Липчев Жеков
 4. Марко Янев Марков
 5. Атанас Ангелов Костадинов
 6. Златин Лефтеров Златинов
 7. Душо Михалев Войнов
 8. Злати Душев Янев
 9. Калчо Николов Коев
 10. Жельо Кръстев Костадинов
 11. Никола Петров Николов
 12. Марин Неделчев Стоянов
 13. Атанас Илиев Ганчев
 14. Стойко Златев Неделчев
 15. Недьо Янев Георгиев
 16. Станас Неделчев Неделчев
 17. Костадин Ангелов Недев
 18. Яни Стоянов Опарлаков –
 19. Петър Неделчев Петров
 20. Михни Димов Колев
 21. Слави Дойчев Стойков
 22. Кольо Стоянов Колев
 23. Калуд Петков Ганев
 24. Георги Неделчев Тодоров
 25. Димо Георгиев Адамов
 26. Стоян Петров Георгиев
 27. Илия Демирев Войнов
 28. Лазар Дойчев Маринов
 29. Кольо Желев Димов

ПОЧИНАЛИ

 1. Никола Друмев Николов
 2. Георги Михалев Стоянов
 3. Киро Митев Янев

ЗАГИНАЛИ

 1. Тодор Петров Тодоров
 2. Панайот Петков Стоянов
 3. Яни Георгиев Янев
 4. Кирил Желязков Георгиев
 5. Киряк Петров Георгиев

 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944/45 г. ОТ СЕЛО  БАНЯ, БУРГАСКИ ОКРЪГ36

 1. Борис Костадинов Джинков
 2. Божин Христов Порточанов
 3. Вангел Василев Черганов
 4. Вангел Дионишев Огледалов
 5. Иванов Стойков
 6. Георги Христов Коршутов
 7. Янко Ставрев Панчуков
 8. Георги Щерев Попов
 9. Георги Костадинов Подов
 10. Янчо Панайотов Василев
 11. Андон Иванов Стойков
 12. Щерион Киров Христодулов
 13. Димитър Танев Субашев
 14. Димитър Тодоров Тенев
 15. Димитър Христов Кръстев
 16. Димитър Вангелов Панчуков
 17. Христо Атанасов Пурналев
 18. Иван Костадинов Арабаджиев
 19. Христо Николов Огледалов
 20. Никола Божинов Костаранов
 21. Стоян Иванов Стоянов
 22. Тодор Тенев Кондакчиев
 23. Тома Василев Налбантов
 24. Тома Григоров Раков
 25. Христо Георгиев Бабев
 26. Христо Димитров Василев

ПОЧИНАЛИ

 1. Желязко Николов Славов
 2. Марко Атанасов Панчуков
 3. Димитър Николов Тодоров
 4. Димитър Тенев Кондакчиев
 5. Георги Апостолов Узунов
 6. Вангел Иванов Стойков

ЗАГИНАЛИ

 1. Димитър Георгиев Илиев
 2. Димитър Костадинов Демерджиев

ОТ СЕЛО ЕМОНA, ОКР. БУРГАСКИ

 1. Васил Димитров Фотев

ЗАГИНАЛИ

 1. Борис Димитров Арабаджиев

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944/45 г.  ОТ СЕЛО  ВЛАС24                                                                                                                    1.         Петър Иванов Бабев

 1. Васил Ставрев Арабаджиев
 2. Георги Иванов Дерменджиев
 3. Георги Стоянов Метков
 4. Димитър Вангелов Шиков
 5. Иван Вангелов Япаджиев
 6. Костадин Григоров Кьосев
 7. Георги Божинов Дамянов
 8. Димитър Атанасов Бадаров
 9. Стефан Димитров Балинов
 10. Сотир Атанасов Пешев
 11. Иван Костов Козаров
 12. Христо Димитров Чапаров
 13. Благой Димитров Балинов
 14. Георги Петров Добрев
 15. Васил Тодоров Зелямов

ПОЧИНАЛИ

 1. Иван Атанасов Минчев
 2. Васил Трифонов Пешев
 3. Костадин Георгиев Костадинов
 4. Кочо Николов Тръпчев
 5. Никола Борисов Бадаров
 6. Димитър Христов Гинев
 7. Атанас Иванов Бакалов

ЗАГИНАЛИ

 1. Тодор Андонов Козаров

 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944/45 г. ОТ СЕЛО  РАВДА, БУРГАСКИ ОКРЪГ22

 1. Иван Атанасов Делиатанасов
 2. Костадин Ангелов Ричков
 3. Илия Петров Кехайов
 4. Лазар Сотиров Терзиев
 5. Атанас Иванов Петрушев
 6. Христо Иванов Деляков
 7. Костадин Христов Попов
 8. Атанас Георгиев Тодоров
 9. Кръстьо Петров Маренов
 10. Петър Георгиев Олчев
 11. Алекси Сотиров Терзиев
 12. Дионис Костадинов Толев
 13. Трайчо Горенов Николов
 14. Илия Дамянов Мелев
 15. Васил Илиев Даменлиев
 16. Трайо Пандов Кешишев

ПОЧИНАЛИ

 1. Иван Иванов Джендов
 2. Кръстьо Георгиев Кехайов
 3. Христо Божинов Поптраев
 4. Славчо Атанасов Деляков
 5. Григор Христов Мелев

ЗАГИНАЛИ

 1. Лазар Иванов Чемидов – загинал

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944/45 г. ОТ СЕЛО ТЪНКОВО, БУРГАСКИ ОКРЪГ  –12

 1. Янко Марков Пейчев
 2. Христо Николов
 3. Кольо Сотиров
 4. Христо Байчев
 5. Кольо Марков Нейков
 6. Михаил Кондакчиев
 7. Петър Колев Петров
 8. Васил Стоянов Русев
 9. Иван Дим. Стойчев

ПОЧИНАЛИ

 1. Станко Дим. Касъров
 2. Кольо Атанасов Туджаров

ЗАГИНАЛИ

 1. Яни Щерионов

 

СПИСЪК НА УЧАСТНИЦАТА В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944/45 Г. ОТ СЕЛЕЛАТА  ПАНИЦОВО, РАКОВСКОВО И КОЗНИЦА *

с. Паницово12

 1. Горан Михалев Горанов
 2. Калуд Стоянов Николов
 3. Липчо Желев Янев
 4. Липчо Демирев Боев
 5. Митьо Вълков Златев
 6. Мильо Илиев Янев
 7. Петър Хрусафов Нейчев
 8. Слави Неделчев Горанов
 9. Стоян Костадинов Стоянов
 10. Христос Петров Златев
 11. Яни Желев Янев

ЗАГИНАЛИ

 1. Любчо Иванов Златев /Линчев/

с. Раковсково– 4

 1. Кереза Желязков Кирязов
 2. Никола Кирязов Иванов
 3. Янко Златинов Василев

ЗАГИНАЛИ

 1. Георги Стойков Мешков
 2. Козница4
 3. Стоян Иванов Атанасов

ЗАГИНАЛИ

 1. Желязко Кръстев Калудов
 2. Неделчо Наумов Атанасов
 3. Петко Георгиев Петков

__________________________________________________________________________________                                                                                                                        * Списъците  на фронтоваците са към  1984 г.

* Загинали – през периода 1944-1945 г.

* Починали- в периода  след 1945 г.

    Загиналите /по азбучен ред/ са  26:                                                                                                                                                                                                                                                                                    Борис Димитров Арабаджиев  /16.02.1915- 09.03.1945/ от Емона

Вангел Иванов Ташев  /15.03.1921-07.03.1945/ от Несебър                                                                                                                Георги Стойков Мешков /Мишинов/ от Раковсково                                                                                                        Димитър Великов Георгиев /1921-17.04.1945/ от Оризаре                                                                                                             Димитър Георгиев Димов /12.03.1922-09.03.1945/ от Баня,                                                                                                                   Димитър Костов  Демерджиев /28.10.1923-03.11.1944/ от Баня

Желязко Кръстев Калудов от Козница

Иван Райков Хаджиев /20.05.1924-18.04.1945/ от Обзор

Кирил Желязков Георгиев /24.05.1922-10.03.1945/ от Гюльовца                                                                                                                                                                                     Киряк Петров Георгиев /09.09.1923-09.101944/ от Гюльовца                                                                                                                                                                              Лазар Иванов Чемидов  /26.06.1908-05.05.1945/ от Равда                                                                                                                                                 Любчо Иванов Златев от Паницово                                                                                                                                                                                  Минчо Николов Мамулов  /05.09.1921-19.12.1944/ от Оризаре                                                                                                                                                 Неделчо Наумов Атанасов от Козница                                                                                                                                                                                                                        Панайот Велков Георгиев от Оризаре                                                                                                                                                                                                                          Панайот Петков Стоянов /27.08.1915-14.04.1945/ от Тънково                                                                                                                                                                 Петко Георгиев Петков от Козница                                                                                                                                                                                                             Слави Стойков Кръстев /Славов/ /25.08.1919-26.12.1944/ от Кошарица                                                                                                                                                                 Тодор Андонов Козаров /05.02.1923-22.12.1944/от Влас                                                                                                                                                                 Тодор Димитров Камиларов / 1921-22.12.1944/ от Кошарица                                                                                                                                                        Тодор Илчев Атанасов  /20.09.1920- 21.04.1945/ от Обзор                                                                                                                                                         Тодор Петров Тодоров /25.10.1915-10.03.1945/ от Тънково                                                                                                                            Тома Георгиев Томов /1919-1945/ от Обзор                                                                                                                                                                   Христо Ставрев Манолов от Обзор                                                                                                                                                                                                          Яни Георгиев Янев /14.03.1920-08.03.1945/ от Гюльовца                                                                                                                                                Яни /Еньо/ Щерионов Янев /29.06.1920-06.03.1945/ от Тънково.   

==============================

*Списъците се публикуват изцяло за първи път!Редекцията изказва дълбока благодарност към изявеният журналист Максим Момчилов,който десетилетия наред летописва значими факти от историята на Несебър и региона!

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


 • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *