Izbori.JPG-c8f3e7c9

Докога и докъде……..Общинския съвет-Несебър ?

От 97 до 21 съветници                                                                                                   

Докога и докъде ще достигнат центробежните и центростремителни сили на несебърските управници в Общинския съвет- Несебър през 2019 г.                                                                                                                                                                                                 

Максим МОМЧИЛОВ                                               

От 1995 г. съм ангажиран към Агенцията за социологически проучвания и маркетингови изследвания-Бургас под методическото ръководство на BBSS Gallup internacional Regiononal Centre, водени от докторите по философия Стойчо Кьосев и Пеньо Костадинов.Към тях съм се присъединявал и към софийските  агенции „Скала” и  „Сова-5”, в последно време и към агенцията „Статус”.Описанията и коментарите на отговорите на въпросите са най-различни.В тази предизборна кампания ви предоставяме статистиката за местните избори през 2007, 2011 и 2015 г.

През 2007 г. за съветници  бяха избрани: пп МОРЕ 2343/5 съветници, пп Дела -1100/3, пк Победа- 1082/3, пк ХСС-10064/2, пк ЛДС-1063/2, пп Български социалдемократи- 858/2, пп Атака-813/2 и пп РЗС-757/2. При 27 кандидати по квотата на метода Ниймаер-Хеер /432,38/ бяха избрани само 8.За гласувалите 12 536 в квотата останаха 9080, което означава, че останалите 3 456 гласа са загубили.

При балотажа Николай Димитров печели 7088/68,04 %, а Магдалена Мандулева- 3330/31,96%.                                                                                                                                                                        

         През 2011 г. за съветници при квотата Ниймаер-Хеер /537,81/ бяха избрани: пп МОРЕ-4012/7,пп ГЕРБ- 2496/5,пп Български социалдемократи-1925/4, пк ЛС-1216/2,пп Тракия и БСП-847/2, пк Ново начало и синя коалция-798/1.При 20 кандидати, бяха избрани 6.За гласувалите 13 358 в квотата останаха 11 294, като загубилите падат до 2064.                                                                                                                                                                                                                                                                          При балотажа Николай Димитров печели 7737/60,38 %, а Атанас Терзиев-5077/39,62 %.

През 2015 г. за съветници от всички действителни гласове за Несебър са 13214, при 21 съветници квотата на Ниймер – Хеър  /564.33/ бяха избрани: пп МОРЕ-3478/6, пп Български социалдемократи- 2594/5, пк СИЛА-1870/3, пп ГЕРБ-1422/3,пк Зора- 1291/2, пк Тракия-БСП-1196/2. За гласувалите 13 801 в квотата остават 11815, като загубилите се снишават до 1950.

При изборна активност от 67,99 %, без балотаж Николай Димитров печели 7383/53,50%, а Златко Димитров- 4069/29,48 %.

Класическите партии трудно ще попаднат в несебърското парламентарно пространство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1-2011-2015За разлика от периода 2007-2011 г.,когато групата на „Дела” се трансформира в ГЕРБ, през настоящите  мандати 2011-2015 г. и 2015-2019 г.,  всички групи в местния парламент показаха устойчивост и лоялност към избирателите си.                                                                                                           

Практически в Общинския съвет опозиция нямаше, макар че тя имаше спорадични реплики.Въпреки тези прояви в над 98,98 %  решенията, предлагани от кмета на Община Несебър се гласуваха единодушно.В останалите случаи- с няколко гласа «въздържал се» или 1-2 бяха «против».

     Представители на класическите партии, наричани в последно време в публичното пространство – системни, трудно ще попаднат в несебърското парламентарно пространство след изборите през октомври 2019. Други обаче могат да го обогатят от
97 до 21 съветници.

На изборите за местна власт през 1988 г. за съветници в Общинския народен съвет /ОбНС/-Несебър са избрани 97 души. 3 години по-късно, след демократичните промени през 1989 г., съгласно новия избирателен закон, броят на съветниците е редуциран и в местния парламент са избрани 45 души. На изборите през 1995 г. броят им отново е редуциран, този път до 25, а през 1999, 2003 и 2007 г. и 2015 се запазва на 21.Толкова ще бъдат и за 2019.

 

Както се вижда, намаляването на броя на общинските съветници е драстично
в прехода към демокрация,като от 1988 г. към 1991 г. относителният спад на броя им е 53,61 %,от 1991 към 1995 г. този спад е 45,55 %,а общият спад от 1988 към 2015 г. е 78,35 %,близо 4 пъти.
Парадоксално е, но именно в годините на прехода, наричан нарицателно демократичен, възможностите за достъп до пряка демокрация в органите за местно самоуправление,са драстично ограничени.Това е така, не само при избора на общинския съвет, а и за съветници в съставните селища на общината, където избирането им също е преустановено със закон.
Кои са общинските съветници от ОбНС от 1988 г., които са избрани в Общинския съвет през 1991?                                                                                                                                             Те са петима: Антон Узунов, Живко Георгиев, Красимир Косев, Николай Стефанов /Трифонов/ и Страхил Станков. От квотата на БКП през 1988,през 1991 те са избрани с листата на БСП.Относителният им дял спрямо общият брой съветници от 1988 е 5,15%, а съотнесен към съветниците от БСП в новоизбрания съвет-35,71%.
През 1995 г. броят на съветниците от БСП, вече с листата на коалиция “БСП,БЗНС”Александър Стамболийски”,ПК “Екогласност”, спада от 14 на 8, като относителният им дял в местния парламент се запазва с леко нарастване –от 29,51% на 32,00 %, като от петимата съветници са преизбрани трима: Антон Узунов,
Красимир Косев и Страхил Станков, а новоизбраните са 5.

През 1999 г. Косев е единственият преизбран от всички тези,били съветници през 1988 г.,броят на съветниците от БСП с листата на Коалиция за България спада в абсолютни стойности-с 50%,от 8 на 4.Спада и относителният им дял, въпреки намалението на състава на местния парламент от 25 на 21, като достига 19,04%.

През 2003 г.Косев отново е преизбран,този път с листата на “Роден край”, броят на съветниците от Коалиция за България спада от 4 на 3 /сред новоизбраните попада Георги Ж..Георгиев-съветник от 1988 г./, относителният им дял в местния парламент също спада-14,28 %.

На изборите през 2007 г. избирателите в община Несебър лишават кандидатите на БСП от присъствие в местния парламент.В него не попада и Красимир Косев, кандидатствал с листата на “Българската индустриална аграрна партия”.

През 2019 г. Красимир Косев през 2019 г. отново кандидатства – този път за ПП „Подем”-лявоцентристка партия,както  кандидат за кмет на община, така и за общински съветник.
Новоизбраният общински съвет е обновен                                                                                                                               

Новоизбраният общински съвет през 2007 е обновен с 15 съветници, чиито относителен дял е 71 %. Като цяло местният парламент се и феминизира.Ако в предишния мандат има само една жена, избрана за общински съветник, през 2007 те са 4-19%, рекорд за дамско присъствие от 1991 насам. Съставът на Общинския съвет се подмладява. Средната възраст на предишния съвет е била 44 г. и 4 мес.,а на новоизбрания е 39 г. и 9 мес.

По резултатите от вота през 2007 може да се съди, че политическият преход в Oбщина Несебър започнал през 1990 и намерил отражение в политическото представителство в местния парламент, завършва с политическото фиаско на БСП.

По-точно, не на самата БСП в Несебър,а на нейното ръководство,в което през 2003 здравите сили взеха връх и осъществиха надмощие над здравия политически разум.
За настоящите избори обаче БСП стартира с ново ръководство и коренно различен подход при формирането на листата за съветници.

Политическата съдба на съветниците от СДС в Общинския съвет е аналогична на тази от БСП.                                                                                                                                                  Групата им печели 52,36% от гласовете и става най-голямата с 24 мандата в първия демократично избран общински съвет през 1991.
Благодарение на това мнозинство за председател на местния парламент е избран Михаил Бенин.С избирането преди това на кандидата на СДС Страхил Ламбов за кмет,и изпълнителната и законодателната власт в Община Несебър е овладяна от представителите на СДС.

Очевидната липса на какъвто и да е било политически опит и школовка обаче води до загуба на политическо доверие към представителите на СДС в местния парламент и извън него.Кризата се задълбочава след подаването на оставка от Ламбов през 1993 г. и загубването на частичните избори
през същата година.

Тя довежда до подаването на оставка от Бенин,чието място е заето от друг представител на СДС-Мария Стрезова, но до края на мандата СДС губи и този пост,на който е избран Страхил Станков-представител на БСП.

През 1995 г. намаляването на броя на съветниците в общинския съвет от 45 на 25,води до намаляване и на физическото представителство на СДС и на относителния им дял,който спада от 24 на 8 и съответно-от 52,36 % на 32 %.Нито един от първите 24 съветници през 1991 не е избран през 1995,а на изборите през 1999 са преизбрани само Янаки Стоянов и Захари Нушев, а четирима съветници са новоизбрани. Като цяло броят им спада от 8 на 6, а относителният дял от 32 % на 28,57 %. За отбелязване е,че сред новоизбраните попада Петър Атанасов, избиран за съветник през 1988.

На изборите през 2003, когато и в СДС здравите сили също вземат връх
над здравия политически разум,в местния парламент за трети път попада Янаки Стоянов. Но остава и единствен представител на привържениците на Синята идея.

И ако в този мандат относителното присъствие на СДС е 4,76 % ,през 2007 избирателите го лишават напълно от представителство в местния парламент.По този начин на лявото и дясното се слага кръст в местния орган за местно самоуправление.
Съдбата на сегашните съветници обаче няма да е съвсем същата.

Това е така, защото те са излъчени не от класически партии, а по-скоро са политико-бизнесмени /с изключение на ГЕРБ донякъде/, определени от бизнесформирования. Периодът на техния разпад обаче понякога е много по-бърз отколкото при класическите партии.Така например пп „Дела”, създадена през 2007 г., без период на полуразпад, направо изчезна от политическата сцена през 2011 г., обезличавайки се в ГЕРБ в местния парламент, при положение че ГЕРБ въобще не съществуваше.

Но и това е относително.Защото на изборите през 2011 г., благодарение на тази трансформация, ГЕРБ се сдоби с действителна група съветници.
Показателно е,че през 2011 г. новоизбраните съветници са 9 – 42 %, което е спад на обновлението от 71 на 42 %.

Устойчиво присъствие за последните 16 г. в местния парламент засега показва единствено Либераленoдемократичен съюз /ЛДС/, от чиято листа е Христо Тодоров- единственият съветник, останал от оня списъчен състав на общинския съвет,избран през 1999 г..

Открояват се устойчивост на несебърските бизнесформирования

В мандатите 2011-2015 г. и 2015-2019 г. се открояват устойчивите статус и състояние на бизнесформированията от съветниците МОРЕ и т.н. „Български социалдемократи”.През първия мандат МОРЕ придобива 4012 гл./30,03 %-7 съветници, а през следващия мандат-3478 гл./23,73 %-6 съветници, а партия „БСД” печели 1925 гл./14,41 %-4 съветници, а в другия мандат печели 2594 гл/17,70 %-5 съветници.

На този фон ГЕРБ печели 2496 гл./18,69 %- 5 съветници, а в следващия мандат достига до 1422 гл./9,70 %- 3 съветници.

Сравнително са устойчиво, и нарастват съветниците от  ЛС/СИЛА 1216 гл./9,10 %-2 съветници и 1870 гл./12,76%-3 съветници,ССД-789/5,97 %-1 съветник и 1291 гл./8,83 %/2 съветници.Устойчиво е състоянието на „БСП- пк „Тракия”- 847/6,34 % и 1196 гл./8,16 %-2 съветници.
Статусът на съветниците

В характеристиката на мандата на съветниците в Общинския съвет през 2019 г. 61,90 % са с висше образование, а 8-със средно.През мандата 2003-2007 г. средната възраст е с 44 г.11 мес. и 4 дни, през 2007-2011 г.39 г. 9 мес. и 6 дни., а през 2011-2015 е 46 г.5 мес. и 17 дни.Най-младият съветник е Петър Тодоров, роден на 17 май 1984 г., а най-възрастният е Георги Георгиев- роден на 1 септретмври 1953 г.В предишния мандат 12 от съветниците са преизбрани, което е 57,42 %, а през настоящия са преизбрани 61,90 %.Този паказател сам по себе си е красноречив,че в новоизбрания общински съвет преобладават съветниците с опит, някои от които с по няколко мандата.С други думи отново е налице статуквото.

Когато става дума за статусите през периода 1991-2019 г. летоброенете се дели до Димитър Янков, починал през 2007 г., и за Костадин Нищелков, кандидатирал се за първи път и избран за единствения независим общински съветник през 2003 г. Впоследствие създал партия с името „Християн социален съюз” с 2 съветници през 2007 г., през 2011 г. създава партия „Български социалдемократи” и получава 4 съветници, а със същата партия през 2015 г. получава 5 съветници.

Какво се случи с „БСП – пк”Тракия”през 2019 г. в Несебър?                                    

 Нека да започнем с 2014 г.Според окончателните данни от гласуването  за избор на представители за европарламента  в Община Несебър  на 25 май  партия ГЕРБ има 2 050  гл., а за „Коалиция за България” /КБ/  те са 1 852.Трета политическа сила е НФСБ -812 гл.,четвърти са “България без цензура”/ББЦ/ -339 гл., пети е „Реформаторският блок”-259 гл.Съпоставянето на данните с изборните резултати за евроизборите през 2009 г. показва, че при ГЕРБ броят на гласовете намалява от 2189 на 2050, спад от 139/ 6,3 %.Гласовете на КБ и отреждат второ място.През 2009 г. тя получава  873 гл.,а понастоящем те са 1852, нарастването е с 979 гл. -112 %.НФСБ, известен като  “партията на телевизия СКАТ”, участващ за първи път на евроизбори, получава 812 гл.Съпоставката с участието му на парламентарните избори през 2013 показва отлив на гласове 662 – 45 %.

А ето какво се случи през 2019 г. за евроизборите? 

Съпоставянето с данните показват, че през 2014 г. ГЕРБ имаше 2050 гласа, а КБ-1852.На 26 май ГЕРБ достигна до 1667 гласа/28,8 %,а БСП стигна до 1733 гласа/29,90 %.Разликата е от 66 гласа в полза на левицата, но практически детронира ГЕРБ.С малко, но болезнено.С наближаването на предизборната кампания от АБВ въобще не се регистрираха с листа, както и настоящите от коалиция „Обединени патриоти” /ВМРО,НФСБ, Атака/ ,пп ДПС, пп „Воля”,коалиция „Демократична България- обединение”,пп „Възраждане”, партия „Свобода” на Ивайло Дражев, респективно политически отпадъци.                                                                                                                            

Констатации и изводи за местната власт  2019 г.                                                                              

Гласувайки за местната власт през 2015 г. съветниците бяха избрани за кметове на: МОРЕ-Равда, Оризаре, Гюльовца, Кошарица, Свети Влас,и Баня, ГЕРБ-Обзор и БСП за България-Тънково.Все още не са приключили анкетните сондажи, но може да се прогнозира, че всички от МОРЕ ще бъдат преизбрани, с изключение на Баня, за което не може да се гласува, и за Оризаре след оставката на кмета може да се стигне за балотаж.Останалите двама- в Обзор и Тънково, също ще бъдат преизбрани. Конфигурацията на политическите групи ще се потвърдят на 27 септември с незначителни корекции.

Центробежните сили ще изхвърлят няколко по-малките партии.Доколкото има две партии в процес на регрес от 2011 г. /ГЕРБ и МОРЕ/ могат да загубят по 1 съветник.ПП „БСД” може да се сдобие с 1 съветник,а всички партии ще потвърдят съветниците.ПП „Движение 21” за първи път може да стигне с 1 съветник.

Но това зависи от избирателната квота и от активния преференциален вот.Ако от центробежните сили бъдат извърлени 3-4 партии, центростремителните сили ще потвърдят познатите партии с мобилни 2 /3/ съветници на 27 октомври.                                                                                               

Ще има ли протестен вот?                                  

Протестен потенциал в населението на община Несебър има, но той се характеризира чрез отрицателния вот.Като оправданието вече е сведено до едно: липсва политическа алтернатива на сегашното управление. Даже и за искане на „оставка” няма.Тезата за безалтернативността на сегашната ситуация обаче е погрешна и манипулативна, което става ясно, когато тя се разложи на съставните й елементи:

Няма алтернативна нова партия, която да спечели  50% в в общинския съвет и да може да управлява сама, без коалиция с други.                                                                                                              

 -Нищо няма да се промени от местните избори – ще се стигне до сходния несебърски  парламент.                                                                                                                                                 

  –Ще стане по-лошо, защото ще се засили, което ще увеличи тежестта на непредвидим/и/ играч/и/.                                                                                                                                                                                                                     

 –И да има нови партии в общинския съвет, политиките ще останат същите след изборите.                                                                                                                                                      

      Естествено, всеки от кандидатите в изборите за местна власт ще бъде под въздействието на центростремителни и центробежни сили при провеждането на самите избори,което пък в крайна сметка ще доведе неизбежно до обновяване на състава на съветниците в местния парламент. Точно в какво съотношение ще се разбере след изборния ден.

Бел.ред:Един превъзходен анализ -и назад и напред във времето.Без да е последна истина и гадателство,очертава и исторически факти,а и посоки на т.н.местно самоуправление в община Несебър.За подобен труд партийните централи плащат десетки хиляди лева.

Максим Момчилов и „Несебър нюз“ ви го предоставя безплатно.Стига да има кой да чете,а и да мисли !Напред към изборна победа,но за избирателите !

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *