Стоян Черников

ВНИМАНИЕ! ВИРТУАЛЕН ГАЗ ВЛЯВО!

 

 

Най-смешното в българския политически живот в последните дни са разкритията, че руският възпитаник бизнесменът Сашо Дончев и основен партньор на руския държавен газов монополист „Газпром” в България, е острието на дясното и десните, и представител на евроатлантическите ценности у нас. Най-несериозното – обществените очаквания, че назначената срещу ДКЕВР и Сашо Дончев проверка  от Прокуратурата и ДАНС ще извади червата на организираната престъпност в газовия бизнес на страната ни, преплетени  с държавни и частни фирми и покрити от държавната регулация. Най-трагичното – че публичната битка между газовоспорещите страни, се извършва чрез независими „медии” и „журналисти”, класирани на 137 място по свобода на изразяване в света, които са собственост или крепостни на същите тези олигарси, биещи се за кокала /на газа/.

 

Паралелна газова приказка, в която десните са невинни

Докато тече проверката за далавери при транспортирането и доставката на природен газ ВДЯСНО, като и връзката ДКЕВР-Булгартрансгаз-Овергаз на Сашо Дончев, участниците в бурните събития незнайно защо заобикалят огледални газови проекти ВЛЯВО, с участници ДКЕВР-Булгартрансгаз-Си Ен Джи Марица на Цветан Василев. Така се получи и навремето. Беше разледвана далаверата с разлика в цените на Топенерджи-Булгаргаз, с облагодетелстване на Мултигруп, а се покри забогатяването на посредника от газовите доставки на Хартланд инвестмънт-Булгаргаз с облагодетелстване на обръча на Иван Костов.

Разследвайки политиката и фирмите на Сашо Дончев, Прокуратурата и ДАНС, тарашейки ДКЕВР, пропуснаха да приберат документацията  на огледалната газова групировка на Цветан Василев, която от 2008 г. та и досега, се е ползвала с още по-арогантно покровителството на ДКЕВР. Фирма „Си Ен Джи Марица” ООД получава лиценции и територии, без да има необходимия опит, техника, финанси, екоразрешителни и пр. Създадена е с европейски средства по Международен фонд „Козлодуй”, който фонд е сериозно източен с проект за ВИРТУАЛЕН газопровод в Средногорието за общините Златица и Пирдоп. Средногорието е червен бастион, откъдето Корнелия Нинова, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев /без последните избори, в които вече владеят цялата партия/, са се кандидарали за депутати в МИР София област. Техни фирми са доставчици, осигуряват мазут и тежко корабно гориво за най-печелившата компания в България – Медодобивен комбинат Пирдоп, отскоро собственост на Аурубис–Хамбург, произвеждаща мед и сярна киселина. Кадровикът в енергетиката Кирил Добрев – БСП /кадровик и по време на управлението на ГЕРБ/ „осигурява” лицензията в ДКЕВР на газовата фирма на Цветан Василев „Си Ен Джи Марица” ООД, макар тя да няма опит, като и приходи от търговска дейност, за да е лиценциант. Кметовете от БСП на Златица и Пирдоп – Магдалена Иванова и Цано Цанов, избират фимата „Си Ен Джи Марица” ЕООД за газов оператор на територията на средногорските общини  без конкурс и без обществена поръчка. Екологът от БСП Атанас Костадинов, зам.-министър на МОСВ, изготвя проект за газификация на гражданите от Средногорието, и тъй като е ВИРТУАЛНО, „спомага” за издаване на екоразрешително без ОВОС. Така за сметка на общинските данъкоплатци е осигурена газоразпределителна мрежа от фирма „Си Ен Джи Марица” ООД, и макар че газ няма, през фирмата се вземат от собствениците и над 70 млн. лева невъзвращаеми кредити от КТБ, които чрез свързани лица се увеличават на 240 млн.лева и днес трябва да изплащаме всички ние, българските  данъкоплатци. За да се достави газ, Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката /БСП/, одобрява проект за изграждане на довеждащ газопровод, за сметка на държавата, 60 км от Панагюрище до Пирдоп. Операцията върви на приключване. Изпрани са стотици милиони чрез КТБ за виртуална и действителна газификация, фирмата „Си Ен Джи” фалира. Златица и Пирдоп имат одобрен проект за транспортиране и консумация на газ без нито едно домакинство да го е пожелало. Частният Медодобивен комбинат – Пирдоп  най- сетне ще поевтинее производството си с 50 процента  с по-евтино и екологично гориво, и то за сметка на българските данъкоплатци /довеждащ газопровод/, на общинските данъкоплатци /общинска газоразпределителна мрежа/, както и на европейските данъкоплатци /проектното предложение/.

Не е съвсем вярно твърдението, че ВИРТУАЛНОТО ГАЗИФИЦИРАНЕ ВЛЯВО е останало незабелязано. Граждански организации протестират разрешителните без ОВОС на газовите проекти в Средногорието в 3 административни дела в АССГ и във ВАС, но влиятелните червени газови барони чрез неправомерна държавна подкрепа и търговия с влияние, получават от шпицкомана в административния съд потвърждения за законосъобразност на разрешителните си, като издействат и сериозни финансови пенали за гражданските организации, загубили делата и си изваждат изпълнителни листи за ЧСИ. За да са сигурни, че няма да се повдига повече въпроса  с ВИРТУАЛНОТО ГАЗИФИЦИРАНЕ на Средногорието, организират съсипване на репутацията на жалбоподателите чрез дотиране на скрита камера на медийната бухалка /всъщност близалка/ „Разследване” – НОВА Телевизия /печално саморазкрило се напоследък от при напускането на Васил Иванов/, която скрита камера излъчват 137 пъти за една година и предявяват обвинение в прокуратурата за изнудване с искане на граждански контрол върху фирмата газов лицензиант   „Си Ен Джи Марица” ООД. Последното от делата на попилените от прокуратурата и МВР печални граждански контрольори приключва на 03.05.17, 09.00 часа, Върховен администативен съд, дело №2284/2016,  етаж 3,  зала № 3 на съда. Така Медодобивен комбинат Пирдоп няма да даде 1 лев за газификацията си, въпреки, че декларира 1 млрд и 500 млн. евро годишна печалба след облагането с данъци. А ето кои землища и общинска инфраструктура ще бъдат разкопани, за да получи МДК-Пирдоп по евтино гориво, и в които върху трасето на газопровода /60 км със сервитут 15 метра/ няма да може да се оре, копае, полива и отглеждат трайна насаждения: Пирдоп, Златица, Панагюрище, с. Росен, община Пазарджик, област Пазарджик; с. Сбор, община Пазарджик, област Пазарджик; с. Левски, община Панагюрище, област Пазарджик; с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик; с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик, с. Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик; с. Лесичово, община Лесичово, област Пазарджик; с. Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик; с. Бъта, община Панагюрище, област Пазарджик; с. Баня, община Панагюрище, област Пазарджик; с. Карлиево, Община Златица, Софийска област. За 5 години борби и разправии на гражданите чрез съдебните инстанции с газовите барони, нито веднъж свободните медии в страната ни не се освободиха да напишат и един ред, да излъчат и една минута информация, по темата за извършваща се газификация в Средногорието за 300 млн. лева с държавни и евопейски средства.

 

Публични данни за влиятелната фирма

“Си Ен Джи Марица” ООД е регистрирана в Агенция по вписванията 18.05.2006 г., съдружници са Пламен Петров Павлов и „Синектик” ЕООД. Има вписан и Договор за учредяване на особен залог на дялове от дружество с ограничена отговорност от 14.12.2009 г. Предмет на договора за залог на дружествени дялове е за обезпечаване на всички вземания на „Синектик” ЕООД към Пламен Павлов, възникнали на основание сключен между тях договор на 30.11.2009 г. Договор за заем в размер на …. лева при договорена годишна лихва в размер на …%, платими при погасяване на главницата. (източник: Доклад от Дирекция „Икономически анализ и контрол – Природен газ”, Дирекция „Икономически анализи и регулаторен одит”, Дирекция „Правна”, изпратен на г-н Ангел Семерджиев – председател на ДКЕВР, относно Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-17/30.03.2011 г. от „Си Ен Джи Марица” за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Чепеларе)

 

„Си Ен Джи Марица” ЕООД е посочена като „свързано” лице с „Енергийна финансова група” АД, наред с: „Риск инженеринг”, „Финанс инженеринг”, ТЕЦ „Марица Изток” 2, „Кимпекс Енерджи”, Богомил Манчев – http://www.ktbfiles.com/ktb-top100/energijna-finansova-grupa-ad/.

AlixPartners твърди, че ЕФГ е свързано с т. нар. Марица груп – група от миннодобивни дружества, към които те причисляват и „Си Ен Джи Марица”. Съдружници в „Си Ен Джи Марица” са Пламен Петров Павлов и “Синектик”. “Си Ен Джи Марица” ООД, притежава лицензии за газификация на няколко общини в Централна България и също има задължения към КТБ, погасени чрез прихващане.

В публикувания от синдиците списък на длъжниците на КТБ към м. февруари 2017 г.

„Си Ен Джи Марица” ЕООД дължи: 14 082 778,00 лева

„Синектик” ЕООД първоначално е собственост на „Бромакс”, като в последствие е закупено от „Евробилд”.

„Синектик” ЕООД (http://tr.bivol.bg/view.php?eik=131421062)

Свързани лица:

Бисер Андонов Лазов                    (24-11-2014)

Георги Петков Георгиев               (08-10-2014)

Стоян Ангелов Стоянов                                (13-08-2014)

Симеон Лозанов Симов                (20-03-2015)

Едноличен собственик на „Евробилд 2003” от 24.03.2015 г. е „Иновейшън Трейд” ЕАД, представлявано от Бисер Лазов. Преди това е било собственост на „Аквафинанс”, чрез него на „Синектик”, което от своя страна беше притежавано от „Евробилд проект”. Последното пък е било собственик на „Интегрални пътни системи” АД.

От доклада на Временната парламентарна комисия става ясно, че част от заемите, отпуснати от КТБ, са отишли за покупката на дялове от “Пътстрой Пътища” ЕООД (прехвърляне от ИПС на “Евробилд 2003”), за покупко-продажба на вземания с “Про лего” АД и “Синектик” ЕООД, покупка на акции от “Евробилд София” ЕАД и “Лекс Пропъртис” АД, за закупуване на недвижими имоти, в т.ч. на търгове на ЧСИ. В доклада на AlixPartners е посочен търг за имот, продаван заради заем от КТБ, а сумата е 4.5 млн. лева.

По последния списък на длъжниците към КТБ задълженията на свързаните със „Синектик” ЕООД фирми са:

 1. Интегрирани пътни системи АД: 129 399 231,25 лв.
 2. Евробилд 2003 ЕООД (н): 104 569 044,26 лв.
 3. Булит 2007 ЕООД: 64 342 004,78 лв.
 4. „Дивал 59” ЕООД: 60 650 438,30 лв.
 5. „Инвестмънт Проджектс” АД 69 737 430,44 лв.
 6. Други

Свързаният със „Синектик” ЕООД Бисер Лазов:

 • контролира „Дивал 59” чрез Ботса ДОО, Крагуевац, Сърбия
 • контролира „Юлита 2002”, която има дялове в „Хелт енд Уелнес” и в „Сана Спейс Хотел Хисаря” ЕООД, междувременно това дружество е придобило активите на „Акванада” и преобрузавано в АД
 • „Инвестмънт Проджектс” АД – основен акционер Георги Славчев Георгиев, близък до Бисер Лазов. Свързва се с ИПК „Родина”. „Инвестмънт Проджектс” АД е пряко свързано със „Синектик”.

 

Следи от търговията с влияние

През 2014 г. са издадени преценки без ОВОС за  ИП „Газификация на Пирдоп” и ИП „Газификация на Златица” от РИОСВ София чрез ИП „Преносен газопровод Панагюрище –Пирдоп”, на възложители общините Пирдоп и Златица, като с издадените  актове незаконно избягват обединена процедура по ОВОС на целия проект за газификация на Средногорието  чрез изкуственото му разделяне на отделни части и разрешаването им без ОВОС и ЕО или с отделни такива.  ИП „Газификация на Златица”, възложител община Златица и ИП „Газификация на Пирдоп”, възложител община Пирдоп, са преценени  от компетентен орган РИОСВ-София към МОСВ да са без ОВОС, с мотив „тъй като се процедира виртуален газопровод в урбанизирана среда” в гр.Златица и в гр.Пирдоп. В същото време компетентния орган МОСВ постановява преценка да има ОВОС за довеждащ реален, не виртуален газопровод на ИП „Довеждащ газопровод Панагюрище-Пирдоп”, възложител фирма „Булгартрансгаз”ЕАД до газоразпределинителна станция в землището на Пирдоп, за да се захранят действителни, не виртуални газоразпределителни мрежи в гр. Златица и гр. Пирдоп. Следва решение на компетентният орган РИОСВ-София към МОСВ, с което се издава преценка без екологична оценка на ПУП-ПП на трасе на газопорвод 1300 плюс 600 м. и газово стопанство – не виртуален – за застрояване на м. „Диспансера”, от фирма „Си Ен  Джи Марица” ЕООД, която е избрана без конкурс да реализира газификацията и експлоатацията на съоръженията за природен газ в Панагюрище, Пирдоп и Златица,  в съседство с двора на Затворническо общежитие „Средна гора” към Министерство на правосъдието, за което от министерството не е искано и дадено съгласие. Газификацията на Златица и на Пирдоп и по-точно на намиращия се на тяхна територия МДК Пирдоп, не могат да се осъществи без подвключване от Националната газова  мрежа, следователно те не могат да бъдат самостоятелни ИП и ПУП, тъй като предопределят трасето на довеждащ газопровод, газоразпределнителна станция и газоразпределентелна мрежа, както и не могат да съществуват самостоятелно всяко едно за себе си без останалите  отделно процедирани ИП. Газоразпределетилна мрежа на Пирдоп не може да съществува без връзка с Газоразпределтелна станция Пирдоп – Диспансера. Газоразпределителна станция Диспансера не може да фукционира самостоятелно без газова мрежа от една страна, на която да разпределя газ, и от довеждащ газопровод – доставчик на газ по тръбопровод от Панагюрище. Тъй като проектът е бил един и общ, за това и общините Пирдоп и Златица са поискали преценка не за отделни ИП, а за „Схема за газификация” в градовете си, като част от общия проект за газификация на „Централно Средногорие”, видно от административните преписки по издаване на преценка без ОВОС, а са получили указания от компетентния орган в хода на процедурата да си променят искането с ново заглавие – ИП „Газификация” , за да могат да се образуват отделни процедури, в които да не се налага да се прави ОВОС, да не се изчислява кумулативен ефект, да не се съединяват територии на две РИОСВ- София и Пазарджик, да не се попада под обсега на Приложение №1.

Според фирмите възложители – „Булгартрансгаз” и „Си Ен Джи Марица”, и според възложителите общински власти, и според отделните институции на държавната администрация –принципал, контролен, компетентен, регулаторен и пр. и според медиите, централни и регионални – е проектиран и финансиран един проект за газификацията на Панагюрище-Пирдоп-Златица, който  за по-лесна процедура е разделен на 4 разрешения от МОСВ, 3 от които са преценени без ОВОС и ЕО, която лоша практика е нарушила закона, права и интереси: Според  42-ро Народно събрание-Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове-Съвет за обществени консултации-бюлетин за ЕС и европейските средства- №08/31.05.2014 г.“Булгартрансгаз“ ЕАД получи европейско финансиране от Международен фонд Козлодуй“ и стартира проектиране и изграждане на три нови газопроводни отклонения. Преносен газопровод с АГРС до Панагюрище –Пирдоп е планирано да бъде с дължина 46 км и диаметър 273 мм. Предвидено е изграждане на 2 бр. автоматични газорегулиращи станции. Предвидената обща стойност на проекта е 7 200 000 евро, от които 3 600 000 евро финансирани от Международен фонд“Козлодуй“. С реализирането на проекта се очаква да се реализира газификацията на общо 7 общини –  в  Централно Средногорие”. Според Министерството на икономиката и енергетиката „е сключен договор между  „Булгартрансгаз“ ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)  за грант № 057, с който се отпуска безвъзмездна финансова помощ от Международен Фонд „Козлодуй”. С реализирането на проекта се очаква да се реализира газификацията на общо 7 общини – Пирдоп, Златица, Панагюрище, Стрелча, Мирково, Чавдар и Челопеч, разположени в региона “Централно Средногорие”. Газовият оператор „Булгартрансгаз“ ускорено работи по проект за изграждане на преносен газопровод до Панагюрище, Пирдоп и Златица. Според зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков  с неговата реализация ще могат да бъдат снабдени с природен газ регионите на Панагюрище, Пирдоп и Златица и ще се повиши конкурентоспособността на местната индустрия, осигурявайки й достъп до евтина енергия”.
Според Енергиен клъстер – Българска газова мрежа „Проектът възниква след сесията на Постоянната комисия за икономическо и техническо сътрудничество България – Аржентина, през септември 2006 год. В България внедряването на Технологията започва същата 2006 година с адаптиране и, в съответствие с европейските норми и български условия, по Проект № ИФ-….., съфинансиран от Националния иновационен фонд, при Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. Същата 2006 год. българското правителство подкрепя проект за внедряване на технологията при газификацията на община Карлово, съфинансирайки, чрез ПМС 282/2006 участието на Общината в проекта за газификацията и. През 2007 год. Проектът за газификация на община Карлово е разширен, с включването на нови 9 общини – Чепеларе, Смолян, Павел баня, Пирдоп, Златица, Панагюрище, Стрелча, Копривщица и Хисаря, който Асамблеята на донорите на Международен фонд Козлодуй съфинансира, чрез Грантово споразумение GA-KIDS-021, на Европейска банка за възстановяване и развитие. Газификацията на включените в Проекта общини се осъществява в съответствие със Закона за енергетика и изискуемата процедура за лицензиране на дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Това формира различна скорост за приложение на технологията при газификацията в отделните територии. В Карлово и Чепеларе природният газ е реален алтернативен енергоносител от 2012 год, в Пирдоп, Златица, Стрелча и Смолян приключиха процедурите и се изпълнява проектиране и строителство”.

Очевидно е, че трите  ИП и последващият ПУП  са резултат от порочно разделяне на проекта на няколко части, за да избегне обща и тежка процедура на ОВОС, и че компетентният орган за всичко това не е РИОСВ-София, а МОСВ, както постановявят ЗООС, Наредбата и приложение 1 и 2 към тях. Цялостният проект, по който компетентния орган е издал вече преценки  „на парче” – довеждащ газопровод от Панагюрище, газоразпределетелна станция м. „Диспансера” и газови мрежи в Пирдоп и Златица – преминават през територията на 2 бр. РИОСВ –Пазарджик и София, имат дължина на тръбопопровода повече от 40 км / грубо 45 плюс 30 плюс 30 км  или общо поне 100 км./, преминават през няколко защитени зони по НАТУРА, зясягат район, обявен с министерско постановление за гореща екологична точка и район с повишен здравен риск, и  и според ЗООС, Наредба за ОВОС и ЕО и Приложенията към тях, както и по силата на Директива на ЕС за оценка на въдействия на публични и частни проекти, задължително трябва да се оцени като обща процедура, да премине през ОВОС и ЕО, включително и атакувания ПУП-ПП за газоразпределетилена станция и газово трасе в м. „Диспансера”. Така според закона компетенният орган не е РИОСВ-София, а следва да е МОСВ, следователно атакуваният акт за Златица и за Пирдоп не е издаден от компетентен орган, значи е нищожен. Представените варианти за трасе на газопровода на целия проект преминават през землища в териториалния обхват на  два  РИОСВ – София и Пазарджик, поради което на основание  чл. 93, ал.2, т.3 от  ЗООС /нова- ДВ бр.65 от 2015 г.,  в сила от 14.08.2015 г./, компетентен орган е министър ОСВ. Към настоящия момент българският опит при провеждането на процедури по ОВОС за изграждането на тръбопроводи за транспортиране на газ и нефт, се базира основно на извършеното процедиране на следните инвестиционни предложения: „Изграждането на нефтопровод Бургас-Александропулис” (за което има изготвен общ ОВОС, но няма издадено решение по ОВОС); „Изграждане на отсечката от газопровод „Набуко” на територията на Република България” (издадено Решение по ОВОС № 3-2/2013 г.) и „Междусистемна газова връзка Гърция – България” (издадено Решение по ОВОС № 1-1/2013 г.) и др. За посочените по-горе инвестиционни предложения проведените процедури и извършените анализи, прогнози и оценки при отделните инвестиционни намерения се основават на цялостните ИП, които са били известни към момента на извършване на съответната оценка,  одобрени са като общ проект от МОССВ, а не са разглеждани на парче и в отделни РИОСВ по трасето на тръбопровода.

Твърдението, че няма възражения в процедурите, не е вярна. Възражения са подадени  и до засегнатите общини, и до Министерство на правосъдието, и до РИОСВ и МОСВ. Очевидно е, че ИП „Газификация на Златица”, ИП „Газификация на Пирдоп”, ИП „Довеждащ газопровод от Панагюрище” и ПУП  м.”Диспансера” са издавани без да е извършена от компетентните органи проверка за допустимост – дали имотът в м. „Диспансера”, част от общият проект,  дали е бил собственост на възложителите, или на МО и МПр, когато са избирани за изпълнители от общините и са поискали преценки от компетенния орган.

В административната  преписка на решение на директор РИОСВ-София№СО-218-ПР/2014  да не се извършва  ОВОС на ИП „Газификация на Златица” има доказателства, че е променен субектът на искането с този в разрешението. Общината възложител е процедирала план-схема, кандидатствала е пред РИОСВ за преценка на ЕО на план, а е получила одобрение без ОВОС на ИП, с различно име. Тогава с решение №56 на Общински съвет Златица от Протокол №8 от Заседание на Общински съвет на 16.03.12, без проведен конкурс и обществена поръчка, се възлага на „Си ен джи Марица” ООД – фирма без лиценз и опит, „да изработи Устройствена план схема, Бизнес план на  дейности в енергетиката на гр. Златица”. В своето представяне фирмата сама споменава, че е бенефициент по проект „Газификация на населени места по проект в Южен централен район, отдалечен от националната газопреносна мрежа”, а не само за проект за Златица. В адм. преписка за   на същото разрешение за Пирдоп в адм. дело №168/15, АССГ, Второ отделение,48-ми състав, се вижда на Стр.15.: Издадено е решение за ИП „Газификация на гр. Пирдоп”, а е обявено за обсъждане „Схема за газификация”, видно от документацията на общината – вж. приложен протокол от 25.11.14. Осъществявана е процедура за  „Специализиран план-схема за газификация на град Пирдоп”,  като част от общия проект на „Си Ен Джи” за газификация на Централно Средногорие, а е издадено решение за ИП „Газификация на град Пирдоп”.  В ИП освен схема за газификация са включени и други елементи на ИП, неприсъщи за процедираната схема –  характеристики на довеждащ газопровод – разклонение от националната мрежа, анализ на потенциални абонати и потребление, бизнес план, авариен план, социални тенденции, икономически тенденции и пр.

В постановените екоразрешителни така и не се разглеждат различните влияния от  изграждането на газопровода за целостта на градската среда, а се  произнася за ползите по принцип от намалени вредни емисии природен газ в сравнение с тези на фосилните горива, което е задача с друг предмет, различен от поставения му от РИОСВ. Подменен е анализа на ИП, с ефекта от газифицирането в битов и промишлен план, което е безспорен, общоизвестен факт. Не се отчита възможното прекъсване на водопровод, оптични кабели и други, прекъсването на други комуникации, замърсяването на питейната вода, безпокойството  и шума за гражданите, течове, транспортни проблеми и неволи при копаенето на траншените и пренасянето на земни маси и строителни материали, складирането на тръби и строителни материали. Не виждаме да се предвиждат искане до Пожарна безопасност и Гражданска защита за изготвяне и обсъждане на План за аварии и защита на населението, предвид тежките аварии в газопреносни мрежи в Европа и по света напоследък и в съответствие с Наредба 8/28.07.99 за разполагане на проводи в населени места, с Наредба 13-1971/29.10.2009 за норми за осигуряване на безопасност при пожар, с Наредба 6/25.10.2004 за правила при  пренос и доставка на природен газ, с Наредба за устройство и безопасна експлоатация на съоръжения за природен газ.

Атакуваните екоразрешителни за газификация на Средногорието са нищожни, тъй като не е извършена проверка за допустивост на   Фирмата-изпълнител на ПУП без ЕО –  „Си Ен Джи Марица” има 11 млн. загуба, собственикът и – фирма „Синектик” ЕООД е без търговска дейност, но със 70 млн. лева загуба – невъзвращаеми кредити от Корпоративна търговска банка /разкрития на Цветан Василев в собствения му сайт на 06.04.2015 г./ и включена в регистъра на Специален надзор на БНБ като  фирма източваща КТБ и цялата държава, а  проектите за газификация на български общини са само предлог за взимането на кредита. Според  Цветан Василев, фирмата собственик на  „Си Ен Джи” – „Синектик”ООД, е открадната от него от  служителя му – финансист Бисер Лазов, по разкрития в собствения сайт на банкера от 25.07.16 – Актуално.ком: https://www.actualno.com/business/cvetan-vasilev-hapkata-vivakom-e-prekaleno-goljama-za-alchnija-peevski-news_551463.html, за това има преписка и проверка в прокуратурата на Р България. Освен това ”Си Ен Джи Марица”ООД е получила поръчката да газифицира Пирдоп без да е имала лиценз от ДКЕВР, представила е на РИОСВ и на община Пирдоп фалшиво портфолио, че е газифицирала 7 общини, а и досега няма такава, санционирана е вече от ДНСК за незаконно строителство, както и от РИОСВ-Пазарджик и РИОСВ-Пловдив за нарушения на екологичното законодателство – т.е. това е фирма без корпоративна, социална и екологична отговорност, но е наложена отгоре /не е избрана при конкуренция, с конкурс, с обществена поръчка/ с протекциите на соцдепутата Кирил Добрев, който кадрува и в момента в енергетиката , и на соцзам.-министър от министерство на екологията Атанас Костадинов, чиято фирма изработва проекта за газификания на „Си Ен Джи” – да се изгради и експлоатира газификацията на общините Пирдоп, Стрелча и Златица, което не е проучено по никакъв начин и не е взето предвид. Няма обосновано от здравна гледна точка виждане за превенция на риска в  един район с ежедневни обгазявания и обявен за гореща екологична точка, и заобикалящо закона, затваряйки си очите за Постановление на МС №50/1994 г и Решение на МС №822/2008 г., след като от 25 години до днес цялата държава  е потърпевша със замърсяванията на МДК-Пирдоп в района на разрешения ПУП, които липсват в преценката.

 

Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие”

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


   Вашият коментар

   Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *