8- 5241

Включването на 89 обекта в Несебър -да се знае и помни!

Включването на 89 обекта в Несебър в списъка на паметниците на културата би трябвало да се знае и помни

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                

Преди 56 години Комитетът по култура и изкуство към Министерския съвет обнародва в ДВ бр.41/26.05.1964 г. Списък на паметниците на културата в град Несебър, вж. факсимиле от цит.списък.                                                                                                                                                                                                    1-1(1) (1)В него са включени: 13 църкви, 2 турски бани, 2 вятърни мелници, 1 чешма, 70 частни къщи и 1 къща на Жилфонд, както и останки от крепостна стена извън дворищната регулация. Това се случва 8 г. след обнародването на ПМС №243/18.07. 1956 г., с което територията на старата част на Несебър се обявява за архитектурно градоустройствен и археологически резерват от национално значение и се поставя под специален режим на градоустройствено и архитектурно изграждане.

Само по себе си постановлението представлява програмен документ за развитието на града като музеен, туристически и курортен комплекс от национално и международно значение. В него са разработени задълженията на всяко едно от тогава съществуващите министерства като: министерство на комуналното стопанство и благоустройство; министерство на електрификацията;министерство на народната отбрана;министерство на транспорта;министерство на културата;министерство на народното здраве и социалните грижи;министерство на земеделието;БАН;управление на горското стопанство;главно управление на пътищата; Окръжен народен съвет – Бургас. Изпълнението на постановлението е възложено на цитираните  министерства и институции.

Някои от тях вече ги няма, други продължават да съществуват. Липсата на контрол и санкции по изпълнението на постановлението обаче довежда до това, че от Списъка отпадат Вятърната мелница в новата част на града под №16 и Турската баня под №18 в северната част на полуострова.И не само те.

56 години по-късно, никой по никакъв начин не отбеляза бележитата годишнина, която очевидно е историческа.А би трябвало да се знае и помни!

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *