Възможно най-скоро България ще влезе в Еврозоната. Това бе отговорът от гуверньора на БНБ Димитър Радев на въпроса „България в Еврозоната. Кога?“, който въпрос е и наименованието на форум, който се провежда в София.

В по-конкретен план цената на забавянето се изразява в по-трудни условия за бизнеса, търговията, изразява се и в разходи за бизнеса и домакинствата, а мащабът на загубите за измерва не с милиони, а с милиарди. България възможно най-скоро трябва да финализира процеса на европейска интеграция чрез присъединяване в Еврозоната, категоричен бе Радев.

БНБ и банковият сектор ще бъдат готови в рамките на настоящата година за въвеждане на еврото в страната. Има редица обаче информационни, счетоводни системи, а и общините, които трябва да се адаптират за работа в Еврозоната, подчерта Димитър Радев.

Fitch Ratings потвърди положителната перспектива на България във валутата "BBB"

Fitch Ratings потвърди положителната перспектива на България във валутата „BBB“

Това отразява изгледите за членство на страната в еврозоната

Той напомни, че България има история в процеса на европейска интеграция с научени и ненаучени уроци. Радев посочи, че не трябва да се забравя, че държавата бе инициатор и лидер на последния етап на разширяване на еврозоната, което започна с присъединяване на националната валута към европейския валутен механизъм.

Димитър Радев изтъкна още, че Хърватска ясно е дефинирала присъединяване в еврозоната, като е мобилизирала целия си политически капацитет, а България продължава да се лута в лабиринта на политическата криза.

Той смята, че България се нуждае от проевропейска политическа конструкция за приемане на еврото. Трябва да се постигне възстановяване на политическите контакти на най-високо равнище, да се върне пътят на фискалната консолидация, приемане бързо на Закона за въвеждане на еврото, който ще даде законови гаранции за бизнеса и домакинствата. Ако този сценарий се материализира след изборите, шансовете да се присъединим към Еврозоната остават силни и напълно реалистични, категоричен бе Радев.

Иначе по думите на гуверньора, България изпълнява всички критерии, освен условията за инфлацията. БНБ и банковият сектор вече са част от Еврозоната. БНБ е единствената централна банка, която работи в такъв режим, като част от еврозоната, каза Радев. С приемането на новия Закон за БНБ България на практика финализира процеса на правна конвергенция за присъединяване страната в Еврозоната.

Politico: Въпреки ниската инфлация, България няма да е в еврозоната 2025 г.

Politico: Въпреки ниската инфлация, България няма да е в еврозоната 2025 г.

Българите изразяват ниска подкрепа за присъединяването

„Логистичната и техническата подготовка за приемане на еврото са готови за работа в условията на Еврозоната и се нуждаят само от фино калибриране“, увери гуверньорът на БНБ. Осигурени са в София, Пловдив и Варна необходимите машини и техническо оборудване за сеченето на монети и пари и в евро. Монетният двор е готов като оборудване за отсичане на българските евромонети, посочи Димитър Радев. В процес на цялостно обновяване е автопаркът от бронирани и охранителни системи за еврото. Общото количество банкноти и монети в евро възлиза на около 12 300 тона или около 620 тира.

Създадена е необходимата организация за подготовка – управителният съвет на банката разглежда 4 доклада за постигнатия напредък, проблеми и мерките за тяхното преодоляване. Следи се отблизо подготовката на търговските банки.

Димитър Радев заяви, че оценява високо работата на служебното правителство за приемане на еврото в България. На конференцията не дойдоха нито служебният премиер Димитър Главчев, нито финансовият министър Людмила Петкова, въпреки че бяха включени в предварителната програма в първия и втория панел. Така служебното правителство бе представено на ниво министър само от служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. 

В заключение той отбеляза, че в резултат на политическата криза страната ни е загубила част от възможността си да влезе в Еврозоната, но за да се финализира процесът още през настоящата година, се нуждаем от проевропейска политическа конструкция.

Димитър Радев: Влизане в Eврозоната по-късно през 2025 г. e по-вероятен сценарий

Димитър Радев: Влизане в Eврозоната по-късно през 2025 г. e по-вероятен сценарий

Бюджетът трябва да е антиинфлационен, какъвто той не е, обясни управителят на БНБ