EREMI-pic(1)

  Университети от Букурещ, Офенбург, Битоля и Пловдив създават учебен план за обучения на магистри

  image002

   

  Катя Стайкова

  Клъстер Тракия икономическа зона

  Изпълнителен директор

   

   

   

  В Офенбург, Германия, се проведе първата международна партньорска среща по проект „Ресурсната ефективност в производствените индустрии и цялостната системна оптимизация“ (EREMI), №2020-1-BG01-KA203-079076, в която взеха участие партньори от четири държави (България, Румъния, Северна Македония, Германия): 4 университета, предлагащи инженерно обучение (Университет по хранителни технологии – Пловдив, University Politehnica of Bucharest, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, University of Applied Sciences Offenburg) и  BEIA Consult International (Румъния), партньор на SIEMENS, извършваща научно-изследователска и развойна дейност и един от водещите доставчици на ICТ решения и услуги в Румъния за облачни комуникации и IoT телеметрия.

  В рамките на срещата се обсъдиха дейностите на проекта свързани с разработването на учебен план за висше образование в образователно-квалификационната степен „магистър“, включващ 10 курса по интердисциплинарната тема за „Ресурсната ефективност в производствените индустрии и цялостната системна оптимизация.“

  На срещата се обсъди и възможността за продължаване на проекта с цел създаване на специалност, обучаваща по проблемите, свързани с ефективността на ресурсите в индустриалните системи, цялостната системна оптимизация чрез прилагане на IoT технологии.  Коментираха се нормативните изисквания на всяка една от страните партньори относно обученията по програми, извеждани от няколко университета и  изискванията за получаване на диплома от повече от един  университет.

  Според  координатора на проекта доц. д-р Таня Титова – Декан на Технически факултет при УХТ-Пловдив срещата е изиграла важна роля за изграждане на устойчиво партньорство. Създадените учебни програми са изцяло съобразени с изискванията на бързо развиващата се индустрия в Тракия икономическа зона. УХТ като член на „Клъстер Тракия икономическа зона“ развива връзката бизнес-образование за създаването на нужните квалифицирани кадри.

   

  Print Friendly

  Автор: Nessebar-News.com


    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *