PEEV II SVETOVEN KONGRES 2 NAGRADI 2 ORDENSKI ZNAK(1)

  Морски офицер от България беше удостоен с две престижни научни отличия

  Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев

   

  PEEV II SVETOVEN KONGRES 2 NAGRADI 1 BLAGODARNOST OT MAKAROV(1)За впечатляващо участие във II-ия Световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози в Москва 3-6 ноември 2023 г., морски офицер от България беше удостоен с две престижни научни отличия

  Опит в приложението на психологическите тренинги за подготовката на висши командни кадри за водния транспорт

  (Към обявеното от ООН на 5 декември 2017 година Десетилетие на науките за океана в интерес на устойчивото развитие (2021-2030)

  Заместник-председател на научния съвет на АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на взаимоотношенията”, Почетен професор на основания на 9 юни 2000 г. Санкт-Петербургски Институт по Позитивна динамическа психотерапия и Психология на отношенията (Решение №121 от 16.01.2017 г.), Член на съвета на директорите на Международната асоциация „Позитивна динамическа психотерапия”, Почетен експерт на катедрата по „Позитивна динамическа психотерапия” на Академията по социални технологии (АСТ), Член на Програмния комитет на II-ия Световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози, 3-6 ноември 2023 г., Москва.

   

  Вторият световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози от 3 до 6 ноември 2023 г. в Москва е най-впечатляващото научно събитие за 20023 година!

  https://opplcongress.ru

  https://psyfest.ru

  https://psy-org.ru

  congress@oppl.ru

  Президентът на II Световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози професор Виктор Викторович Макаров го определи като знаков конгрес на нашия преход в Новата ера.

  Фактически конгресът се проведе от 27 октомври до 8 ноември 2023 г. в три основни части:

  1) Предконгрес (27, 28 и 29 октомври 2023 г.): Псифест II Световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози „Трансформация, приемане, развитие”.

  2) Основните конгресни събития от 2 октомври до 6 октомври 2023 г., започнаха с приветствиетона професор Виктор Макаров и техническото откриването на конгреса, пленарни сесии и лекции и продължиха при много напрегната и добре организирана програма.

  3) Постконгрес (7 и 8 ноември 2023 г.) : Псифест II Световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози „Трансформация, приемане, развитие”.

  В рамките на конгреса бяха проведени:

  Пленарни сесии с пленарнид оклади

  Научни и тематични конференции

  Секционни заедания

  Симпозиуми на конгреса

  Майсторски класове

  Кръгли маси и дискусиони клубове

  Игрови практики – фестивал на психологически трансформационни игри

  Заключителна тържествена вечер „Психотерапевтически бал”

  Фестивал на психологическите тренинги и психотерапевтическите майсторски класове

  Онлайн психологичечски фестивал

  За участниците в конгреса беше организира невероятно богата  културно-развлекателна програма.

   

  PEEV II SVETOVEN KONGRES 2 NAGRADI 3 UDOSTOVERENIE ZA NAGRADA(1)Имах честта и удоволствието на 5 ноември 2023 г. да представя моя доклад пред II-я Световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози в Москва, 3-6 ноември 2023 г, по време на Симпозиума „Позитивна Динамическа Психотерапия: 20 години на развитие на метода”.

  Тема на доклада: Опит в приложението на психологическите тренинги за подготовката на висши командни кадри за водния транспорт.

  В доклада е представен опита ми в реализирането на авторски програми по психологически тренинги, разработени на основата на позитивния подход в психологията, при подготовката на висши командни кадри за водния транспорт, Военноморските сили и Българската армия. Популяризиран е метода на латералното мислене на Едуард де Боно „Шест мисловни шапки”, който професор Илия Пеев иновативно въведе в България и го адаптира в провеждането на психологическите тренинги.

  Това е моят значителен личен психологически и психотерапевтически принос и мое ноу-хау (know how).

  Докладът впечатли всички участници в научния форум със своето съдържание и иновативност, те подкрепиха с изказванията си и бурните  аплодисментите и получи тяхната отлична оценка, за което съм им много благодарен.

  За впечатляващото ми участие във II-ия Световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози в Москва 3-6 ноември 2023 г. бях удостоен с две престижни научни отличия:

  Професор Виктор Макаров, президент на II-ия Световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози ми изпрати своята лична благодарност за активното ми участие в мероприятията на конгреса.

   

  Специлно искам да благодаря на уважаемия професор Виктор Макаров, президент на Общоруската професионана психотерапевтическа лига (ОППЛ), главен организатор на конгреса, за високата оценка на моя труд за благото на професионалното съобщество!

  По време на конгреса бях удостоен и с още една престижна научна награда – Орденски знак „Звездата на Александър Фьодорович Лазурски I степен”. Наградата връчи Вицепрезидента на Общоруската професионана психотерапевтическа лига (ОППЛ) и председател на комитета по Етика и защита на правата на ОППЛ професор д-р Владимир Юрьевич Слабинский, д.м., автор на метода „Позитивна Динамическа Психотерапия”, ректор на АНО ДПО „Петербургска школа по психотерапия и психология на взаимоотношенията”, президент на Международната асоциация „Позитивна динамическа психотерапия”.

  Благодаря Ви, уважаеми професор Владимир Юрьевич Слабинский – ние заедно правим психотерапията по-добре!

   

  Професор Александър Фьодорович Лазурски (31.03.1874 – 27.02.1917), доктор на медицинските науки, създател на науката за характерите (характерология), един от основоположниците на руската психология и психотерапия, психологическата теория за личността, анатомия и физиология на мозъка, др.

  Орденският знак „Звездата на Александър Фьодорович Лазурски” в три степени, е учреден от Петербургската школа по психотерапия и психология на отношенията през 2013 година и с нея се награждават учени, които са се отличили със забележителен личен принос в развитието на метода на Позитивната динамическа психотерапия и/или психологията на отношенията. Награждаването става на специална тържествена церемония веднъж на 5 години за постигнатите резултати през този период и това не е случайно.

  Символите представят в себе си квинтесенция от човешки познания. От символиката на числата е известно, че петицата (пентада), означава блестяща звезда. Звездата е наградата за постиженията, символ на успех!

  Пентаграмът (гр. ез. Пенталфа), е символизирал хармонията на свещения съюз на Небесата и Земята, бил е символ на богинята на здравето Хигия, служил е за знак на петте човешки чувства (The Five Senses).

  В Западна Европа значението на пентаграмата е свързвано с чувствата (5-те органа на чувствата). Слухът, зрението, вкусът, обонянието и осезанието са петте чувства, без които е невъзможно да усетим и отразим обкръжаващия ни свят в цялата му пълнота. Петте чувства на човека са били обозначавани с пентаграма (петиъгълна звезда) от абревиатурата на латинската дума „SALUS” (Здраве): Sensus – „вкус”, Auditus – „слух”, Libinis – „желание”, Visus – „зрение”, Spiritus – „обоняние, полъхване, благоухание”. Познаването на чувствата и тайната на тяхната взаимосвързаност представлява интерес не само за учените, но и за художниците.

  Пентаграм означава също Звездата на Микрокосм, в която се вписват световните приноси на професор Александър Фьодорович Лазурски, основоположник на учението за характерите (характерология) и психологическата теория за личността и горещ радел на образа на цялостна личност (Човек-Микрокосм)!

   

  Заключение и главен извод: Високият статус на Втория световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози от 3 до 6 ноември 2023 г. в Москва позволи на участниците лично да се запознаят с лидерите на световната професионална общност и да приемат опита на лидерите в професията на психолозите и психотерапевтите. Конгресът по уникален начин запозна участниците и представи пред целия свят многолетния опит и традициите, най-новото знание и водещите технологически решения не само за благото на целия рускоезичен свят.

  Със заслужена гордост можем да кажем: Ние, участниците във Втория световен конгрес на рускоезичните психотерапевти и психолози поставихме заедно вектора на благополучието и развитието на психологияти и психотерапията за десетки години напред!

   

  Print Friendly

  Автор: Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев


    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *