„Грийнпийс“ – България алармира за опасен газов проект в Румъния, който застрашава Черно море.

Според екологичната организация мегапроекта на OMV за добив на газ „Нептун Дийп“ е заплаха и за здравето на българите и за туризма на Черноморието.

Тя призовава гражданите на България към спешни действия спрямо заплахата от проекта, който според нея е опасен за екосистемата на Черно море, както и за целите за климатична неутралност на Европа.

В становище, изпратено към Министерството на околната среда и водите, „Грийнпийс“ – България изразява остри критики към „Нептун Дийп“ и компанията OMV, която иска да добива газ в румънските води на Черно море. Според организацията проектът би застрашил здравето на сънародниците ни и екологичния баланс в българските води.

„Грийнпийс“ – България настоява МОСВ да вземе активно участие в процеса по трансгранична консултация за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като не одобри предоставения от румънска страна доклад.

Снимка 662998

Източник: Грийнпийс-България

Предупреждава се, че конструирането на „Нептун Дийп“ би довело до негативни ефекти върху застрашените видове муткур и средиземноморски буревестник.

Организацията твърди, че в Черно море ще бъдат изхвърлени над 5 млн. м3 отпадъчни води, които лесно биха стигнали България заради естествените течения. Рискът от аварии в подобни платформи е огромен поради воените действия в Украйна.

Румънските власти не предоставят информация за изследванията за екотоксичност на проекта, което повдига сериозни опасения за здравето на българските граждани и живота в Черно море, отбелязва се още в позицията.

„Грийнпийс“ – България посочва, че „Нептун Дийп“ ще доведе до допълнителен климатичен натиск, който е в противовес с климатичните цели на Европа.

На българите не бил предоставен реален достъп до обществени консултации, тъй като такива ще се извършат единствено в Каварна.

„Грийнпийс“ – България призовава гражданите да изпратят писмо до МОСВ, с което изразят своите опасения от проекта за добив на газ на OMV. Публичното обсъждане ще се проведе Каварна на 15 май.