1-1 IMG_4061

На 9 февруари 2024 г. Общинска организация на СОСЗР Несебър проведе своето осмо поред годишно отчетно събрание

Малкото помещение, в което от самото си създаване се помещава (заедно с друго НПО),  СОСЗР-Несебър, трудно побра присъстващите на събранието. То беше открито от председателя на Управителния съвет о.з.подп.Христо Николов, съгласно ЗЮЛНЦ, един час след обявеното време, независимо, че имаше отсъстващи.

Беше избрано ръководство на събранието с председател сержанта от запаса Красимир  Косев и протоколчик асоциирания член  В.Иванова.

Събранието премина при следния Дневен ред:

т.1. Доклад за дейността на Общинска организация на „Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва-Несебър“  за периода 01/01.2023 г – 31/12/2023 г.

докладва: о.з.подп.Христо Николов

т.2. Доклад за финансовото състояние на Общинска организация на „СОСЗР-Несебър“ за периода 01/01.2023 г – 31/12/2023 г.

докладва: серж.от запаса Георги Желев

т.3. Приемане на план-мероприятия за първото шестмесечие на 2024 г.

докладва: о.з.подп.Христо Николов

т.4. Разни

IMG_4064Разискванията по отчетния доклад бяха малко, тъй като, според мнението на участващите, той е обхванал цялостната дейност на организацията. Особено внимание през 2023 година Управителния съвет е обърнал на изучаването на историческото ни минало и запазване на историческата ни памет. Посетени са десетки паметници и населени места, свързани с освободителните войни на България, с Руско-турската война 1877-78 г., с появата на българската писменост и с приемане на православието по нашите земи.

Организирано беше и посещение в Северна Добруджа – манастира в с.Дервент, пещерата на Св.Андрей Първозвани, музея на римския император Тарян в с.Адамклиси, историческия музей в гр.Констанца, курортите Мамя и Мангали. За съжаление не можа да се осъществи среща с председателката на българската общност в гр.Констанца, поради нейното заболяване. Това, което направи на всички впечатление, беше ревностното запазване на историята им от страна на румънската държава и румънския народ. И нещо немислимо за нашата „демократична“ страна – Румъния произвежда и продава в магазините си и сега водка „Сталинская“!

Общинската организация взе участие в отбелязването на паметни дати през отчетната година –  19 февруари, 3 март, 9 май, 2 юни.

За поредна година бе отчетено, че Общинската организация не инициира подписка за изграждане на мемориален паметник на жертвите от съставните селища по време на войните за свободата на България. А загиналите са над 200 млади хора от Несебър и останалите селища..

Съвместно с други организации в клуба са проведени литературни и музикални вечери.

1-2 IMG_4065(1)По т.2 серж. от запаса Георги Желев прочете доклада на финансовата комисия. Запознавайки присъстващите с пригодите и разходите през отчетната 2023 година, комисията излиза с извода, че всички приходи и разходи отговарят на нормативните изисквания на Устава на СОСЗР.

Беше предложено от членския внос да се отделят по 1 лев за всеки член и организацията да внесе тази сума във Фонда за социално подпомагане, създаден към ЦС на СОСЗР.

По т.3 о.з.подп.Христо Николов прочете проекта на УС за план на Общинската организация през 2024 г.

Планът беше приет с едно допълнение. Управителният съвет да влезе във връзка с училищните ръководства и наши подходящи лектори да запознаят подрастващите с онези периоди от историята ни, които сега умилено се изваждат от учебниците с цел да се изтрие историческата памет сред младото поколение.

1-3 IMG_4068По т.3 председателят на събранието даде думата на1-4 IMG_4076(2) о.з.подп.Христо Николов, който, като председател на Управителния съвет, връчи членските карти на двама от новоприетите асоциирани членове – Богдан Бъчваров и Димитър Николов. Те са последните двама от шестимата новоприети през 2023 година членове.

С това официалната част завърши.

IMG_4079Сержантът от запаса Л.Хараламбов и о.з.майор Ал.Кузнецов бяха взели със себе си, както винаги по такива поводи, своите китари и радваха присъстващите с изпълненията си. На тези срещи се разказват спомени, споделят се проблеми, укрепва се организацията.

След неофициалната част започва отново работа.

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *