DSC03512-copy-1-1024x804-735x400

  Застраховка Лечение без граници в Несебър

   

  Обект и предмет на застраховката

  ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА
  ЗА ВТОРО МЕДИЦИНСКО МНЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

  „ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ“

  ЗА ИНДИВИДУАЛНО И СЕМЕЙНО ЗАСТРАХОВАНЕ
  И ГРУПИ ДО 10 ЛИЦА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД има удоволствието да представи на Вашето внимание оферта за
  медицинска застраховка „Лечение без граници“.

  ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

  Здравната застраховка Лечение без граници“ предоставя на застрахованите лица извършени по време на
  периода на покритие услуги и медицински разходи за лечение на покрити заболявания и необходими от
  медицинска гледна точка медицински процедури. Разходите се покриват в рамките на застрахователна
  сума и лимити, посочени в конкретните условия.

  ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

  1. Максималната сума на обезщетенията по застраховката e 2 000 000 евро за целия период на
  действие на застраховката.

  2. Стойността на лекарствата, закупени на територията на Република България след лечение на
  покрито заболяване или медицинска процедура, се възстановяват в размер до 50 000 евро за целия
  период на действие на застраховката.

  3. За всеки пълен 24-часов период на престой в болницата на Застрахования се изплащат по 100

  евро за максимум 60 дни за едно застрахователно събитие.

  4. Лимитите за стойността на лекарства, закупени на територията на Република България, за

  дневно обезщетение за хоспитализация и репатриране на тленни останки са част от общата
  застрахователна сума.

  ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ

  Покритието е валидно за медицински разходи възникнали извън територията на Република България, с
  изключение на разходите за лекарства и разходите за последваща грижа след завръщане от лечение в
  чужбина.

  ПОКРИТИ РИСКОВЕ

  ПОКРИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ

  ПОКРИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

  МОДУЛ НА ПОКРИТИЕ 1: ЛЕЧЕНИЕ НА РАК
  Всеки злокачествен тумор, включително левкемия, сарком и лимфом, характеризиращ се с
  неконтролиран растеж и разпространение на злокачествени клетки и инвазия в тъкани.

  Всеки рак in situ, който е ограничен до епитела, от който произхожда и не нахлува в стромата
  или в околните тъкани.

  Всички предракови промени в клетките, които са хистологично или цитологично класифицирани
  като високостепенна дисплазия или тежка дисплазия.

  ПОКРИТИ МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ:
  МОДУЛ НА ПОКРИТИЕ 2: КАРДИОВАСКУЛАРНИ ПРОЦЕДУРИ

  Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация)

  Извършване на операция по препоръка на консултант кардиолог за коригиране на стеснение или
  запушване на една или повече коронарни артерии с байпас графтове.

  Смяна или реконструкция на сърдечна клапа

  Инвазивна смяна или възстановяване на една или повече сърдечни клапи по препоръка на консултант
  кардиолог, независимо дали се извършва чрез отворена операция на гръдния кош, минимално
  инвазивно или посредством лечение със сърдечен катетър.

  МОДУЛ НА ПОКРИТИЕ 3: НЕВРОХИРУРГИЯ

  Вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък, което означава:
  Всяка хирургична интервенция на мозъка и/или други вътречерепни структури.

  Лечение на доброкачествени тумори, разположени в гръбначния мозък (Medulla spinalis).

  МОДУЛ НА ПОКРИТИЕ 4: ТРАНСПЛАНТАЦИИ
  Трансплантация на органи от живи донори

  Хирургическа трансплантация, при която Застрахованото лице получава бъбрек, сегмент от черен дроб,
  лоб от бял дроб или част от панкреас от друг жив, съвместим донор.

  Трансплантация на костен мозък.

  Трансплантация на костен мозък (BMT) или трансплантация на стволови клетки от периферна кръв

  (PBSCT) на клетки от костен мозък на застрахованото лице, чийто произход е от:

  Застрахования (автоложна трансплантация на костен мозък);

  или от съвместим жив донор (алогенна костномозъчна трансплантация).

  ПОКРИТИ УСЛУГИ, РАЗХОДИ И ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
  1. Покрити услуги преди получаване на лечение в чужбина

  Услуга за второ лекарско мнение: Застрахованият ще има право да поиска от Further в момента на
  уведомлението за претенция Услуга за второ лекарско мнение за потвърждаване на диагноза за
  покрито заболяване или медицинска процедура и оценка на оптималния план за лечение.

  Услугата за второ лекарско мнение може да бъде поискана само веднъж за претенция.2. Покрити
  медицински разходи по време на лечение в чужбина

  2. Покрити медицински разходи по време на лечение в чужбина

  2.1. От болница

  2.2. От дневна клиника или независим център за социални грижи.

  2.3. От лекар, във връзка с преглед, лечение, медицинска грижа или операция.

  2.4. За лекарски консултации по време на хоспитализация.

  2.5. За лекарства, прилагани по лекарско предписание, докато Застрахованият е хоспитализиран за
  лечение на покрито заболяване или медицинска процедура..

  2.7. За услуги, предоставени на жив донор по време на процеса на отстраняване на орган, който ще се
  трансплантира на Застрахования.

  2.8. За услуги и материали, доставени за костномозъчни култури във връзка с тъканна трансплантация,
  която следва да се извърши на Застрахования. Обезщетение се предоставя единствено за разноски,
  извършени след датата, на издаване на предварителния медицински сертификат.

  3. Покрити немедицински разходи по време на лечение в чужбина

  Разходи за репатриране

  4. Покрити парични обезщетения по време на лечение в чужбина
  4.1. Дневно обезщетение за хоспитализация за всеки пълен 24-часов период на престой в болницата,
  за лечение на покрито заболяване или медицинска процедура на Застрахования се изплащат по 100
  евро за максимум 60 дни за едно застрахователно събитие.

  5. Покрити медицински разходи след завръщане от лечение в чужбина

  5.1. Разходи за лекарства след завръщане от лечение в чужбина Разходите за лекарства, закупени в
  Република България след лечение в чужбина с продължителност повече от 3 нощувки за
  хоспитализация, одобрени от Further/Застрахователя в предварителния медицински сертификат и
  заплатени по полицата

  5.2. Последваща грижа след завръщане от лечение в чужбина.

  ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ЗА ЕДНО ЛИЦЕ (Лева) **
  Възрастова
  група

  Годишна
  премия

  Шестмесечна
  премия

  Тримесечна
  премия

  Месечна

  премия
  0
  18 242,58 121,29 60,65 20,35
  19 44
  491,16 245,58 122,89 41,10
  4
  5 49 700,03 350,11 175,16 58,45
  50 54
  805,16 402,58 201,29 67,23
  5
  5 64 1012,43 506,32 253,16 84,39
  65
  85 1219,91 610,05 305,03 101,74

  Премията е калкулирана със задължителен 2 % данък.

  ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
  Съгласно Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), вноските за здравно застрахователно
  покритие направени от Работодателя за всеки застрахован служител, в размер до 60 лева месечно, се
  приспадат от облагаемата печалба на фирмата.

  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1. Договорът за медицинска застраховка „Лечение без граници“ се сключва:

  При Индивидуални и семейни застраховки с Предложение и Лични здравни декларации на
  кандидатите за застраховане.

  При групи до 10 лица с Предложение, Лични здравни декларации на кандидатите за
  застраховане и списък на застрахованите лица.

  2. При индивидуални, семейни договори и договори до 10 лица отговорността на застрахователя
  започва от 00:00 часа на деня, в който изтичат 6 месеца от датата, посочена за начало на застраховката.

  С  присъствието  на   офиса на „Мусала брокер“ в уникалния Несебър  вече четиринадесет  години ,сме убедени, че при нас  ще получите най-добрите  условия  за своите застрахователни интереси, перфектно обслужване и съдействие !
   
  С нас  може да се свържете всеки    ден на ул.“Хан Крум“ № 39 А/срещу Крайбрежната алея на новия град/ ,   на  тел. :
       0898 34 99 10 ,както и на E-mail- k_kosev@abv.bg.

   

   

   

   

   

  Print Friendly

  Автор: Nessebar-News.com


    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *