_10 (1)

102 нуждаещи се в община Несебър получават еднократна помощ от 52 580 лв.

Отпускането на еднократна финансова помощ от жителите на община Несебър възлиза на 52 580 лв

 

Максим МОМЧИЛОВ

1-3 (5)По предложение от Дочка Маринова – секретар на Община Несебър и председател на постоянната комисия по чл.4 от Правилника на Общинския съвет-Несебъ за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, общинските съветници  гласуваха Решение №171.

На основание чл.54, ал.1 от ЗМСМА, чл. 6 и чл. 7 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, Общинският съвет – Несебър отпусна финансова помощ с 19 гл. „за” от гласували  19 общински съветници.

След разглеждане на молбите и преценка на приложените документи,Комисията утвърди отпускане за 102 нуждаещи от еднократна финансова помощ,а размерът възлиза на 52 580 лв.

Предвид  спешността от предприемане бързи действия за лечение на тежки заболявания на повечето нуждаещи се лица, поименно посочени в решението, на  основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *