4

Увеличиха заплатите на кметовете в община Несебър

Още по 260 лв за кмета и кметовете на населени места                                                            

По предложение за вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение за второто шестмесечие на 2018 г. на кмета на Общината и кметовете на населени места вече вземат по още 260 лв.

 

Общинският съвет – Несебър, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 от Вътрешните правила за заплатите на Община Несебър,одобрява на кмета на Община Несебър и на кметовете на населени места в Общината за постигане на резултати за второто шестмесечие за 2018 г., суми в размери по 260 лв. на всеки.

Това произтича по силата на действащата нормативна уредба за заплатите на служителите, работещи на Общинската администрация Несебър имат право на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати.

На същото основание кмета на Общината и кметовете на съставните селища имат право на допълнително възнаграждение, а на всички общински служители вече е е изплатено допълнителното възнаграждение.На заседанието на18 февруари, общинските съветници ще гласуваха решение по предложение на Дочка Маринова- секретар на Община Несебър.

 

Кмет на община Несебър 260

 

Кмет на кметство гр.Обзор 260

 

Кмет на кметство гр.Св.Влас 260

 

Кмет на кметство с.Равда 260

 

Кмет на кметство с.Оризаре 260

 

Кмет на кметство с.Гюльовца 260

 

Кмет на кметство с.Кошарица 260

 

Кмет на кметство с.Тънково 260

 

Кмет на кметство с.Баня 260

 

 

А ето как Общинският съвет – Несебър, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, във връзка с параграф 3, т.2, ал.16 от Постановление № 4/10.01.2019 год. за изменение и допълнение на Постановление № 67 на МС от 2010 год. за заплатите в бюджетните организации и дейности, одобрява на кмета на Община Несебър и на кметовете на населени места в Общината следните размери на индивидуалните основни месечни заплати, считано от 01.01.2019 год гласува по решение №963/31.01.2019:

 

Кмет на община Несебър 4 200

 

Кмет на кметство гр.Обзор 2 100

 

Кмет на кметство гр.Св.Влас 2 100

 

Кмет на кметство с.Равда 2 100

 

Кмет на кметство с.Оризаре 1 400

 

Кмет на кметство с.Гюльовца 1 400

 

Кмет на кметство с.Кошарица 1 400

 

Кмет на кметство с.Тънково 1 400

 

Кмет на кметство с.Баня 1 400

 

Предвид обстоятелството, че на това заседание на Общинския съвет се приема Бюджета на Общината за 2019 год., предстои начисляване на работните заплати за м. януари  на основание чл.60 от АПК, допуска предварително изпълнение на решението.

Максим МОМЧИЛОВ

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *