5

СУ „Любен Каравелов“ – Несебър е готово за откриване на новата учебна година

                                                                                                                   Ще има ученици от Руската федерация,Украйна,Израел и Великобритания                                                                                                           

Мара Момчилова                                                                                                                                       

Дни  преди официалното откриване на учебната 2020/2021 година най-голямото училище в Община Несебър е напълно готово да посрещне своите 1100 възпитаници, разпределени в 48 паралелки. 5 от тях с около 100 деца са за първокласници. 68 са записаните чужди граждани основно от Руската федерация, Украйна, Израел и Великобритания. 7 ученици ще се обучават в самостоятелна форма.

Новият директор Ирина Велкова заедно с двама помощник директори по учебната  и един по административната дейност ще ръководи екип от 84 учители и 21 души непедагогически персонал.

Към общонационалните, в училището са предприети допълнителни мерки и действия за опазване живота и здравето на учениците и работещите в институцията в условията на COVID 19.                                                                                                                              На официалното откриване на учебната година ще присъстват само учениците от I, V и  VIII клас. Временно отпада кабинетният принцип и ползването на индивидуалните шкафчета в коридорите. Влизането в сградата ще става от три различни входа по график и строго определени правила.

Стрелки по пода на коридорите указват посоката на движение до класната стая. По стените са залепени указателни табели. Създадена е организация за използването на физкултурния салон и спортните площадки, както и за храненето на учениците с оглед спазване на дистанция между класовете.

В санитарните помещения са осигурени топла вода, сапун, дезинфектант, тоалетна хартия и такава за ръце. На централния вход е монтирана сензорна станция, а на останалите входове сензорни диспенсъри за дезинфекция със спрей. Обособени са помещения за изолация на ученици и учители със  симптоми на COVID 19.

Изготвен е план за преминаване при необходимост към обучение в електронна среда. С цел гарантиране правото на достъп до образование на деца с по-висок риск на заболеваемост е предвидена възможност за обучение в алтернативни форми – самостоятелна, индивидуална, комбинирана.

Тя се избира от ученика или неговите родители при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа на личностното развитие.

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *