1-4

Приеха структурата на общинската администрация в Несебър

Заместник-кметовете на Община Несебър имат трима,а кметските наместници са се един повече.14 съветници бяха «за», а 7 съветниници «против».

 

Максим МОМЧИЛОВ

Общинският съвет с 14 гл. „за” и 7 гл. «против» от гласували 21 общински съветници прие решение №66,на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА.Приемането на структура на Общинска администрация – Несебър е считано от 01.03.2020 г.Освен кмет  на община, в структурата се включват още за кметове на кметствата: Обзор,Свети Влас, Равда,Оризаре,Гюльовца,Кошарица,Тънково. Кметските наместници стават от 3 на 4:

с. Паницово,с. Раковсково, с. Приселци плюс с. Баня.Заместник-кметовете на общината са :зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост”,зам. кмет „Бюджет и финанси”и зам. кмет “Търговия и туризъм”,плюс секретар на община.

Звено “Вътрешен одит” по чл.12 ал.2 т.3 ЗВОПС – 3 щ. бройки, в т.ч. ръководител на вътрешния одит,а взвено “Административно обслужване на Общински съвет” по чл.29а от ЗМСМА – 5 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

В Обща администрация: гл. експерт “ОМП” – 1 щ. бройки,зав. регистратура по ЗЗКИ – 1 щ. бройки, отдели:  „Канцелария” – 6 щ. бройки, в т.ч. началник отдел,“Финансово-счетоводно обслужване” – 12 щ. бройки, в т.ч. началник отдел,“Правно-нормативно обслужване ”   – 6  щ. бройки, в т.ч. началник отдел, “Човешки ресурси и ТРЗ” – 4 щ. бройки, в т.ч. началник отдел,“Гражданска регистрация и административно обслужване” – 14 щ. бройки, в т.ч. началник отдел и “Център за административно и информационно обслужване” /фронт офиси/ – 14 щ. бройки, в т.ч. началник отдел.

В Специализирана администрация се включват:главен архитект – 1 щ. бройки,

финансови  контрольори  – 3 щ.бройки, отдели:“Бюджет и разрешителни режими” – 6  щ. бройки, в т.ч. началник отдел, “Местни данъци и такси”28 щ. бройки, в т.ч. началник отдел,“Общинска собственост” –  7 щ. бройки, в т.ч. началник отдел,„Управление на обществени поръчки” – 6 щ. бройки, в т.ч. началник отдел.

В дирекция “Устройство на територията, инвестиционно планиране, строителство и  контрол върху строителството”  се включват 39 щ. бройки, в т.ч. директор, в отдели са:

“Устройство на територията” – 18 щ. бройки, в т.ч. началник отдел,“Инвестиционно планиране, строителство и режими по организация на движението”  – 8 щ. бройки, в т.ч. началник отдел,“Контрол върху строителството”  – 12 щ. бройки, в т.ч. началник отдел.

В дирекция „Управление на проекти по еврофондове и екология” са включении 19 щ. бройки, в т.ч. директор, а в отдели:“Управление на проекти по еврофондове”  – 6 щ. бройки, в т.ч. началник отдел, „Екология” – 12 щ. бройки, в т.ч. началник отдел,

“Туризъм и туристическа реклама”  – 7 щ. бройки, в т.ч. началник отдел, „Несебър-Световно наследство” – 6 щ. бройки, в т.ч. началник отдел

В дирекция „Здравеопазване и образование ” – 9 щ. бройки, в т.ч. директор,а в отдели са:„Здравеопазване и социални дейности” – 4 щ. бройки, в т.ч. началник отдел,„Образование“ – 4 щ. бройки, в т.ч. началник отдел,“Поддръжка общински сгради и автопарк” – 15  щ. бройки, в т.ч. началник отдел.

В дирекция „Контролни дейности и информационна сигурност” са включени 19 щ. бройки, в т.ч. директор, а в отдели:„Контролен блок” – 11 щ. бройки, в т.ч. началник отдел и  „Информационна сигурност” – 7 щ. бройки, в т.ч. началник отдел.

В кметство Свети Влас има 7 щ. бройки,в кметство Обзор – 15 щ. бройки и в кметство Равда – 6 щ. бройки

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *