logo

Общинската организация на СОСЗР в Несебър проведе отчетно -изборно събрание

о.з.подполковник Христо Николов бе единодушно преизбран за председател на общинската организация

Сред направените предложения на Общото събрание  се открои идеята за честването на 8 февруари като важна дата в историята на Несебър-освобождението на града през 1878 година от турско робство,както и идеята за поставяне на паметна плоча в чест на освободителя на града майор Михаил Лазарович Калантаевский.

 

DSC09676 copyПри стройна организация,спазване на закона за ОНЦ и Устава ва Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, в Несебър се проведе Общо събрание на общинската организация.

DSC09685 copyПред изпълнилите залата членове на организацията председателят Христо Николов изнесе съдържателен доклад за дейността на организацията до 31.12.2019 година ,а председателят на Общинската контролна комисия Георги Желев запозна делегатите с нейния отчет.

Общото събрание прие Основни насоки за дейността на общинската организация,както и План за работа през 2020 година.

Сред направените предложения се открои идеята за честването на 8 февруари като важна дата в историята на Несебър-освобождението на града през 1878 година от турско робство,както и идеята за поставяне на паметна плоча в чест на освободителя на града майор Михаил Лазарович Калантаевский.

Поздр.адрес до СОСЗР

Поздравителен адрес до Общото събрание изпрати Председателят на Общинския съвет в Несебър  Румен Кулев

Дневният ред на Общото събрание включваше и избор на нов Общински съвет,неговото ръководство,Общинска контролна комисия и касиер на организацията в община Несебър.

Единодушно бяха избрани предложените за членове на Общинския съвет:Васил Димитров,Васил Киров,Веселин Василев,Георги Николов,Желязко Пейков,Красимир Косев,Любен Манолов ,Радка Велкова и Христо Николов.

Новоизбраните членове на Общинския съвет гласуваха и за избор на неговото ръководство.За председател на организацията бе преизбран Христо Николов,за зам.председател-Васил Димитров,а за секретар-Веселин Василев.

Делегатите избраха и Контролен съвет в състав Георги Желев,Валентин Балчев и Георги Карагьозов.За председател Контролния съвет преизбра Георги Желев.

DSC09687 copyПоследният избор бе за касиер на организацията-Радка Велкова,която получи и членската си книжка,заедно с други нови членове на организацията.

DSC09697DSC09694

В края на Общото събрание Христо Николов връчи на журналистите и членове на организацията Красимир Косев и Максим Момчилов почетен знак и грамота на руската обществена организация „Герои кавалери на Държавни награди“,за техния принос за отразяване дейността на СОСЗР в Несебър в техните медии-сайта „Несебър нюз“ и вестник „Слънчев бряг“.

…………………………………………………………………………………………..

Публикуваме и част от доклада на Общото събрание:

За дейността на Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва  (СОСЗР) гр.Несебър за периода 01/01/2016 г до 31/12/2019 г.

 

 

Основната задача, която стоеше пред организацията ни през отчетния период беше нейното утвърждаване като градивен елемент на гражданското общество в община Несебър, защита на интересите на офицерите, сержантите от запаса и резерва и асоциираните ни членове и  изпълнение решенията на последния IX Конгрес на СОСЗР.

От изпълнението на тази основна цел произтичаха всички наши задачи:

-привличане на нови членове в организацията и укрепване на нейния състав;

-разнообразяване на организационната ни дейност;

-взаимодействие с училищните ръководства за повишаване на патриотичното възпитание на учащите чрез посещения на исторически места и паметници, свързани с миналото ни;

-взаимодействие с други обществени органи и организации и единодействие за запазване на историческата ни памет;

-медийно отразяване на дейността на организацията

Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва  (СОСЗР) гр.Несебър беше създадена в края на 2015 година. Към края на 2019 година в организацията ни бяха приети 218 членове. От тях офицери – 36, старшини и сержанти – 57 и асоциирани членове – 25. За съжаление през този период починаха 6 наши членове, от които само тази година 4-ма – о.з.подп.Яни Пехливанов от Свети Влас, старшина от запаса  Груд Грудов от Обзор,  подп.о.з.Паскал Паскалев от Несебър и асоциирания член Димитър Арабаджиев от гр.Свети Влас. Четирима от членовете ни вече са извън страната и на практика не членуват в организацията ни. Докато през 2018 година приехме 8 нови членове, тази година сме приели и изпратили документите само на 5 кандидати за членове – 3 офицери от запаса, един главен сержант и един асоцииран член.

През 2018 година приехме за член на организацията ни столетника лейт.о.з.Костадин Ричков от с.Равда. Той е участник във Втората световна война. По повод юбилея му лейт.о.з. Костадин Ричков беше награден с плакет от Областния съвет на СОСЗР Бургас и грамота от нашата организация.

Съставът на Общинската ни организация е разнороден. В него членуват бивши служители на МВР, от Българската армия, Противопожарна охрана и асоциирани членове. Това донякъде затруднява организационната ни дейност, но положителен елемент е, че почти всички се познаваме,  защото община Несебър не е много голяма.

Общинската ни организация още от създаването си и до този момент осъществяваше дейността си в тясно взаимодействие с ръководството на Читалище „Яна Лъскова-1905” в гр.Несебър, Общинска организация Движение Русофили-Несебър и училищните ръководства в градовете Несебър, Обзор и КК „Сл.бряг”.

Много добри контакти имаме с Община Несебър и кметство Обзор. Председателят на Общинския съвет в Нессбър много често присъства на наши мероприятия.

Кметът на гр.Обзор,  Христо Янев, който е едновременно и наш асоцииран член, винаги ни оказва съдействие при изпълнение на някои от мероприятията ни.

Осъществихме контакт, по тяхна инициатива, с Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва  (СОСЗР) гр.Балчик. Както знаете ние подписахме с тях през 2018 година Договор за сътрудничество.

През м.септември 2019 г. проведохме среща в клуба ни с част от членовете на тяхната и нашата организация. Председателят на Общинския съвет на СОСЗР Балчик е полк о.з. Иван Апостолов, родом от нашето село Баня. Срещата беше по повод неговия 80-годишен юбилей. На тази среща присъства и Председателя на Общинския съвет в гр.Несебър  Румен Кулев. Срещата премина при много приятна и задушевна атмосфера.

Юбилярът получи от нас грамота, а Героят на труда Анатолий Михеевич Суровцев, Заместник председател на  Московската регионална организация на Героите, Кавалерите Държавни награди и Лауреатите на Държавни премии, едновременно и член от две години на Общинска организация движение Русофили – Несебър, му връчи почетното отличие „Трудова доблест на Русия”. Със същото отличие беше удостоен и Председателя на Общински съвет Несебър Румен  Кулев и кмета на Обзор  Христо Янев.

Имахме среща с колеги от СОСЗР гр.Карлово. Секретарят на тяхната организация м-р о.з.Стефан Груев, ни показа забележителностите на града, а в техния клуб той и заместник кмета на града,  Стою Карагенски, ни запознаха с дейността на организацията.

Посрещнаха ни и колеги от СОСЗР Калофер, като ни разведоха из музея на Христо Ботев и ни разказаха за историята на града.

Много радушно бяхме посрещнати и в гр. Копривщица от кмета на града  Генчо Герданов, член на Централния съвет на СОСЗР.

От създаване на организацията ни Общинският съвет в гр.Несебър ни субсидира ежегодно със сума в размер на 1000 лева. Три години подред ние ползвахме тази сума основно за заплащане на автобуса при участието ни в тържествата на 3 март – Деня на Освобождението ни от турско робство.

Тъй като много от мероприятията ни ги провеждаме с Общинска организация движение Русофили – Несебър, успяхме тази година чрез доплащане с лични средства да посетим тържествата на Шипка. Сумата, която ни беше предоставена от Общинския съвет, по предложение на голяма част от членовете ни и на Управителния ни съвет, използвахме за заплащане на автобус, с който посетихме гр.Одрин в Република Турция.

Наши членове участваха в отбелязването на годишнината от обесването на Апостола на свободата – Васил Левски, в честването на деня на Ботев и загиналите за свободите на България.

Съвместно с Читалише „Яна Лъскова-1905”, Общинска организация движение Русофили – Несебър, СУ „Л.Каравелов”, Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” Слънчев бряг  организирахме и проведохме няколко години подред тържества на 9 май  по Деня на победата. Представителни групи полагаха венци пред паметниците и паметните плочи на загиналите местни жители за свободата на България в с.Кошарица, с.Гюловци, гр.Свети Влас и в гр.Несебър. След обяд участвахме в службата, проведена от отец Петър в църквата „Успение Богородично“ в памет на жертвите в тази най-кръвопролитна в историята на човечеството война.

След службата тази година присъстващите наши членове се включиха в шествието „Безсмъртен полк”, а вечерта организирахме в Читалише „Яна Лъскова-1905” тържествена програма. Традиционно, участие в тържественото честване на Деня на Победата в Несебър вземаше и представител на Посолството на Руската Федерация у нас.

Може би тук е мястото да посочим една от слабостите в дейността на организацията ни. От нашата община има над 120 загинали жители по време на войните за свободите на България. В същото време ние сме една от малкото общини, в които няма един общ паметник в памет на тези млади хора, отдали своя живот за да съществуваме сега като държава. Крайно време е да излезем с решение и създадем инициативен комитет за изграждане на такъв паметник. Към Министерството на отбраната има специален фонд за изграждане на такива паметници и от него се възползваха колеги от някои съседни общини.

Съвместно с Общинска организация движение Русофили – Несебър проведохме вечер на поезията и вечер, посветена на творчеството на Владимир Висоцки. Малко от нашите членове присъстваха, но за това си има и обективни причини. Почти няма наш член, който да не работи, независимо, че е пенсионер. Ниският размер на пенсиите ни принуждават да търсим допълнителни източници на доход за да оцеляваме.

 

Едно от последните мероприятия, което проведохме по инициатива на Веселина Василева, наш асоцииран член, библиотекар в местната библиотека, беше литературната вечер, посветена на творчеството на Петко Росен, един малко познат автор. В основата на това мероприятие беше и г-н Стоян Стоянов, директор на училището в с.Тънково. Той покани на вечерта и издателите на няколкотомното творчество на Петко Росен семейство Божкови.

 

Тук искам да благодаря освен на Максим  Момчилов, но и на члена на Управителния ни съвет  Красимир Косев, които редовно и безвъзмездно отразяват дейността на организацията ни в своите медии.

Офицерски кандидат от запаса Васил Димитров създаде страница в социалната мрежа  Фейсбук на нашата организация, но по неизвестни причини тя е закрита.

По отношение на организационната ни работа има какво да се желае. Видно е, че не средствата и клубната база са проблем. За да развиваме по-активна и разнообразна дейност трябва включим повече и неангажирани с работа колеги.

Не развиват никаква дейност колегите в гр.Обзор. Опитахме се там да създадем дружество, но въпреки предлаганата им възможност за самостоятелен клуб и финансово подпомагане, на практика дружеството не съществува като самостоятелна единица. Живеят с нагласата да бъдат ръководени и направлявани от ръководството на Общинската ни организация. Нещо повече, имаше спонсор, който им осигуряваше пари за транспорт за екскурзия по техен избор или да финансира една другарска вечер в някое от заведенията в града, но колегите се отказаха. Явно трябва да се проведе събрание с членовете в гр.Обзор и се намерят авторитетни и действени хора за включване в ръководството. Кметът на гр.Обзор, г-н Христо Янев, е декларирал не веднъж, че ще окаже помощ за възраждане на дружеството в града.

Както беше посочено, съставът на сдружението ни е разнороден. Не са малко онези членове, които са служили в органите на МВР. Много от членския ни състав работи в различни охранителни фирми. През отчетния период направихме няколко опита да осъществим контакт с ръководството на РПУ Несебър, като ги канихме на наши събрания и изявихме желание периодически да провеждаме срещи, на които служители от РПУ да информират състава за оперативната обстановка, за издирани лица с цел на базата на тази информация да помагаме на органите на полицията в борбата с престъпността и охраната на обществения ред. От нас те могат да получават информация за нарушения на обществения ред или извършени правонарушения. За съжаление нашето предложение  беше отклонено по най-различни формални причини.

Какви изводи можем да направим и в каква насока трябва да работи и се развива Общинска организация на СОСЗР в гр.Несебър?

На първо място да продължат и активизират връзките и взаимодействието с институциите на местната власт.

Да продължи дейността по привличане на нови членове. За постигане на тази цел трябва Общинският съвет да знае:

-как се привличат нови членове и има ли пречки за това;

-къде е мястото на всеки един от членовете на организацията в този процес,

-как участва всеки един от нас в защита на правата на пенсионираните служители от Министерството на отбраната, МВР и специализираните служби за сигурност, и

-с какво можем да подпомогнем за запазването на историческата ни памет, националната сигурност и спазването на обществения ред като цяло

Да се търсят възможности за контакти и обмяна на информация с дружества и организации от СОСЗР в страната, имащи натрупан организационен опит през годините.

Да се проведе среща с ръководството на РПУ Несебър и обсъдят мерки за получаване на двупосочна информация за нарушения на обществения ред и други правонарушения.

Да въведем традицията за честване на годишнини на наши членове и връчване на грамоти на онези, които са допринесли за развитието и укрепването на организацията ни.

Да продължи медийното отразяване на дейността на Общинската ни организация.

Да се съдейства в оказване на помощ за крайно нуждаещи се членове на съюза, карти за санаториум, безплатни прегледи и други.

Включване в ръководните органи на общинската организация членове, разполагащи с време, желание и опит за развиване по-активна и разнообразна дейност.

Да бъде подобрена работата по събиране на членския внос.

Оценката, която можем да дадем за четиригодишния период от създаването на Общинска организация на СОСЗР Несебър е, че тя укрепва организационно, чувства се присъствието и в обществения живот и разполага с потенциал за още по-активна дейност.

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СОЗСР гр.НЕСЕБЪР

ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ………………………

/о.з.подп.Христо Николов/

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *