2

Община Несебър оптимизира разходите си

Закриват ОП „Спортни имоти”-Несебър и прекратяват създаденото звено „Общинска полиция”

Отпускането на субсидията на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско-юношеска школа е в размер на 100 000 лв.

 

Максим МОМЧИЛОВ

Общинският съвет-Несебър  заседава  на 24 април и по искане  на  кмета на Община Несебър  Николай Димитров  на т.12 закриват  ОП „ Спортни имоти“ – Несебър.Следващата точка е за прекратяване на договор № 536/12.09.2019 г. за създаване на звено „Общинска полиция“.

 

Ще има изменение на щатното разписание и общата численост на персонала на ОП „Управление на отпадъците“-Несебър“ и на щатното разписание и общата численост на персонала на ОП „Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване“.В Правилника за устройството и дейността на  ОП „БКСО”  числото на персонала от 690 се заменя с числото 558.

Общинските съветници ще гласуват и за намаляване числения състав и изменение на правилника за организация на дейността на Общинско предприятие „Управление на общински гори, селско и горско стопанство“- Несебър.

По т.16 е приемането на структурата на общинска администрация и одобряване обща численостна персонала в дейности и второстепенни та  разпопредители.Изтъква се,че е голяма вероятността приходна част на бюджета на общината да не бъде изпълнена.

 

За „Базар Пристанище” съветниците ще гласуват обекти за отдаване под наем,които са 21.Община Несебър предоставя допълването на обекти под наем в сградата „Рибни павилиони”,които са 18.

 

Публичното оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти-общинска собственост за атракционни дейности –Несебър е за 6 места.Първото място е от 2500 кв.м. при начална  месечна наемна цена е в размер на 8 400 лв с ДДС. Другото място,както и останалите 4   места,са по 200 кв.м. за 720 лв.

 

Отпускането на субсидията на ОФК „Несебър“ за финансиране на Детско-юношеската школа е в размер на 100 000 лв.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *